חדשות נדל”ן category name

לודז’יה במו”מ מתקדם למכירת נכס בבני ברק בכ-87 מיליון שקל

מדובר במגרש בשטח של כ-4 דונם עם זכויות בניה בהיקף של כ-36 אלף מ"ר עילי. לפי הפרסומים, הרוכשת היא הפניקס שצפויה להשקיע במתחם 250 מיליון שקל

מערכת ספונסר 19/12/2016 11:33

א+א-

בעקבות פרסומים שונים בתקשורת, חברת לודז’יה רוטקס השקעות מדווחת לבורסה כי היא מנהלת משא ומתן מתקדם עם גוף מוסדי בנוגע להתקשרות בעסקת מכר עם הרוכש בקשר עם נכס החברה בבני ברק - לאחר שיומחו אליו הזכויות מבעל האופציה. לפי הפרסומים, הגוף המוסדי הוא קבוצת הפניקס, אשר צפויה להשקיע במתחם 250 מיליון שקל.

 

המגעים מתנהלים למכירת מלוא זכויות הבניה על אחד משני המגרשים שבבעלות החברה. מדובר במגרש בשטח של כ-4 דונם, וזכויות בניה בהיקף של כ- 36 אלפי מ"ר עילי. כמו כן יימכרו חלק מזכויות החניה שעתידות להיבנות מתחת למגרש. בהתאם למשא ומתן, התמורה המוערכת בגין חלק זה של העסקה עומדת על סך של כ- 70 מיליון ש"ח. בנוסף, ישלם הרוכש לחברה החזר סכומים שונים ששילמה החברה בקשר עם פיתוח המגרש.

 

חלק נוסף של ההתקשרות נוגע למכירת חלק מזכויות הבניה העתידיות במגרש, בהתאם לאחוזי הבניה שיאושרו במקרקעין במסגרת תב"ע שאותה מקדמת החברה. היקף התמורה בגין הממכר העתידי עשוי להסתכם בלפחות 17 מיליון ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה למדד חודש אוגוסט 2016. הסכם שיתוף וחלוקה במקרקעין המסדיר את יחסיהם ההדדיים של הרוכש והחברה כבעלים המשותפים של המקרקעין.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה