מוטי בן משה, יור אלון ריבוע כחול ישראל קרדיט: אניה בושמן

המוסדיים הזרימו ביקושים של 1.4 מיליארד ש”ח להנפקה של אלון רבוע כחול

לאור הביקושים להנפקת סדרת האג"ח החדשה ד’, בכוונת החברה להגדיל את היקף הגיוס המקסימלי להיקף של עד 850 מיליון ש"ח, בכפוף לאישור חברת הדירוג

מערכת ספונסר 06/12/2016 12:12

א+א-

 אלון רבוע כחול אשר בשליטת מוטי בן משה, מדווחת על תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרה חדשה - אג"ח (סדרה ד’). במסגרת המכרז התקבלו ביקושים בהיקף של כ- 1.4 מיליארד ש"ח. לאור הביקושים בכוונת החברה להגדיל את היקף הגיוס המקסימלי (כולל המכרז לציבור) להיקף של עד 850 מיליון ש"ח - בכפוף לאישור חברת הדירוג להגדלת היקף הגיוס. בכפוף לקבלת האישור, בכוונת החברה להיענות להתחייבות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 730 מיליון ש"ח אג"ח (סדרה ד).

 

הריבית השקלית שאינה צמודה למדד נסגרה במכרז על 4.6% לעומת ריבית המקסימום במכרז שעמדה על 5.5%. ריבית הסגירה במכרז תהווה את ריבית המקסימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים. האג"ח הינה בעלת מח"מ של כ- 5 שנים והיא תיפדה בששה תשלומים לא שווים בשנים 2018 ל-2023. עיקר התשלום בהיקף של 70% מהקרן הנו בשנת 2023. האג"ח מגובות בשעבוד ראשון על מניות רבוע נדל"ן ו/או דור אלון ביחס של 130%לפחות, 75% מגובה הבטוחות הינן על מניות רבוע נדל"ן במועד ההנפקה.

 

בעל השליטה באלון רבוע כחול, מוטי בן משה, המכהן גם כיו"ר דירקטוריון החברה, מסר: "אנו שמחים בתוצאות המרשימות של המכרז המוסדי ומודים למשקיעים על הבעת האמון. הנפקה זו מהווה אבן דרך משמעותית עבור החברה ואני מאמין כי היא תסייע לנו רבות במימוש התכניות העסקיות שלנו לקבוצה כולה. לאחרונה פרסמנו את תוצאות הרבעון הראשון לאחר השלמת רכישת השליטה בחברה וסיום הליך אישור הסדר החוב וניתן היה לראות את השיפור ביחסים הפיננסים בחברה ומעבר להון עצמי חיובי. חברות הבת של הקבוצה הציגו דוחות טובים וערוכות להמשך צמיחה והתפתחות. בכוונתנו לפעול במגוון האפיקים העומדים לרשות חברות הקבוצה לטובת השגת היעדים העסקיים של חברות הקבוצה".

 

לקראת ההנפקה זכו האג"ח לדירוג מותנה של Baa1 עם אופק יציב על ידי מידרוג. בדוח הדירוג נכתב כי הדירוג נתמך בין היתר באיכות אשראי גבוהה/בינונית של שתי אחזקותיה העיקריות של החברה. מידרוג קבעו כי הדירוג מותנה בהקמת מקורות נזילים לחברה בהיקף שלא יפחת מסך של 650 מיליון ש"ח. הודות לביקושים הערים והיקף הגיוס החברה השיגה וחצתה את היעד שקבעה חברת הדירוג והיא צופה כי הדירוג יהפוך לקבוע ללא צורך בגיוסים נוספים.

 

לאחרונה פרסמה אלון רבוע כחול דוחות כספיים לרבעון השלישי שהנם הראשונים אחרי השלמת הסדר החוב. עם שינוי השליטה הוקטן המינוף מהותית ונכון להיום עומד על LTV של כ-48%. במסגרת ההסדר הוזרם כאמור הון ע"י בעל השליטה בהיקף של 300 מיליון ש"ח והומרו הלוואות בעלים בהיקף של כ- 170 מיליון ש"ח, כך שהחברה עברה מגירעון של כ- 188 מיליון ש"ח בהון העצמי בתום שנת 2015, להון העצמי של כ- 528.4 מיליון ש"ח ליום 30 בספטמבר 2016. ברמת הסולו הרווח מפעילות נמשכת ברבעון הסתכמו ב- 165.9 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ- 632.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה-NAV ליום ה- 5 בדצמבר 2016 עומד על כ- 816 מיליון ₪.

 

בן משה ביקש להביע את הערכתו לסמנכ"ל הכספים של החברה יהודה ונדרולדה ולגורמים שהובילו וליוו את ההנפקה: לאומי פרטנרס חתמים, יחד עם אי בי איי ודיסקונט חיתום, יועצי ההנפקה - יובל ברק, אייל יידווב ועידו נמליך מחברת רדהאן, עורכי הדין אלון בנימיני ורענן קליר, ממשרד קליר בנימיני ושות’, עורכי הדין שיראל גוטמן-עמירה, איריס ציבולסקי ומתי גולדברג ממשרד אגמון ושות’ רוזנברג הכהן ושות’, רואה חשבון רונן ברקוביץ ממשרד קסלמן וקסלמן PWC.

  1. מניות בכתבה
  2. אלון רבוע כחול

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה