מידרוג אישרו לזראסאי גרופ דירוג Aa3 יציב לגיוס של 200 מיליון שקל

ההנפקה תתבצע באמצעות הרחבת סדרת אג"ח; כמו כן, מידרוג הותירו דירוג A2.il יציב לאג"ח שהנפיקה מגדלי הים התיכון

מערכת ספונסר 30/10/2016 12:12

א+א-

בחברת דירוג האשראי מידרוג קובעים היום (ראשון) דירוג Aa3.il באופק יציב לאגרות חוב שתנפיק חברת The Zarasai Group Ltd, באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ג’, בסך של עד 200 מיליון ש"ח ערך נקוב.

 

בתוך כך, במידרוג מותירים על כנו את הדירוג A2.il באופק יציב לאגרות חוב (סדרות א’ ו- ב’) שהנפיקה מגדלי הים התיכון. בחברת הדירוג מציינים כי דירוג החברה נתמך, בין היתר, במיצובה של החברה בתחום הדיור המוגן וניסיון בענף, החברה הינה אחת החברות הגדולות מבין החברות הפועלות בתחום הדיור המוגן הפרטי בישראל. נתח השוק של החברה לפי כמות יחידות דיור מהווה מעל ל-10% מהענף.

 

החל משנת 2010 פועלת החברה כרשת תחת המותג "מגדלי הים התיכון" ופועלת רבות לשמירה על מיצוב ואיכות בתי הדיור המוגן כמו גם על איכות השירותים הניתנים לדיירים;פעילות החברה מתבטאתביציבות שיעורי התפוסה, נכון ליום 30.06.2016, שיעור התפוסה המשוקלל בבתי הדיור המוגן הפעילים (לא כולל ירושלים) עמד על כ- 94%; מנכסים איכותיים הממוקמים באזורי ביקוש, תמהיל שירותים רחב וביקושים גבוהים לדיור מוגן באיזורים אלו, המשפיעים לחיוב על פרופיל הסיכון של החברה.

 

נכון ליום 30.06.2016, החברה מחזיקה ב-5 בתי דיור מוגן פעילים, בית דיור מוגן בירושלים אשר נמצא בשלבי אכלוס ובית דיור מוגן בהקמה בגני תקוה סה"כ כ-1,654 יח"ד (כולל גני תקוה) בשווי כולל של כ- 2.8 מיליארד ₪ וזאת לעומת כ- 2.5 מיליארד ליום 30.06.2015; מתזרים גבוה מתחלופת דיירים בבתי הדיור המוגן הפעילים ומתזרים משמעותי מפיקדונות הנובעים מאכלוס לראשונה של יחידות דיור בירושלים וגני תקוה, התורמים ליכולת שירות החוב וליחסי כיסוי בולטים לרמת הדירוג בטווח הקצר והבינוני.

 

אולם, עם השלמת אכלוס הנכסים החדשים, יחסי הכיסוי של החברה צפויים להישחק אך עדיין להלום את רמת הדירוג; לחברה יחסי איתנות בולטים לרמת הדירוג, נכון ליום 30.06.2016, יחס החוב נטו ל-CAP נטו של החברה עמד על כ-25% (ויחס החוב נטו לCAP- נטוכולל התחייבות פיקדונות לדיירים עמד על כ- 60%).

 

כמו כן, לחברה היקף הון עצמי המיוחס לבעלי המניות בחברה הינו משמעותי ביחס לחברות דומות מהענף, והסתכם נכון ליום 30.06.2016, בכ- 684 מיליון ₪ (הון עצמי כולל זכויות מיעוט על סך של כ- 793 מיליון ₪, סכום זה כולל את הלוואת הבעלים שניתנה על ידי השותף בפרויקט גני תקווה ואשר הינה בעלת מאפיינים של זכויות מיעוט); ענף הדיור המוגן הפרטי בישראל מאופיין ברמות ביקוש גבוהות, ביציבות יחסית בהכנסות ובחסמי כניסה רבים. להערכת מידרוג, ענף הדיור המוגן הוא ענף יציב יחסית וכמו כן המשך התפתחות הענף אף צפויה לתרום לחברה.

  1. מניות בכתבה
  2. מגדלי תיכון

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה