רשות ההגבלים ממליצה להרחיב את התחרות בשוק הבשר הטרי

בדוח בחינה של הענף, הרשות ממליצה להרחיב את המכסות הפטורות ממכס ליבוא בשר טרי, ובנוסף ממליצה למשרד הכלכלה להימנע בשלב זה מהקצאת המכסות לשחקנים הדומיננטיים

מערכת ספונסר 01/08/2016 15:37

א+א-

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה היום (ב’) את הדוח הסופי של מחקר השוק הבוחן את ענף בשר הבקר הטרי. טיוטת הדוח פורסמה לעיון הציבור ביום 3 במאי 2016. במסגרת מחקר השוק, הרשות ממליצה להרחיב את המכסות הפטורות ממכס ליבוא בשר טרי וכן ממליצה למשרד הכלכלה והתעשייה להימנע בשלב זה מהקצאת המכסות לשחקנים הדומיננטיים בענף.

 

הרשות סבורה שכבר כיום אפשר להצביע על הצלחה רבה של הליך הקצאת המכסות לשנת 2016, וסבורה שמדיניות משרד הכלכלה תרמה לשינוי משמעותי וחיובי במפת התחרות, שינוי שבא לידי ביטוי בכניסה של שחקנים חדשים לתחום אשר עד לפני חודשים מועטים סבל מחוסר תחרות. עם זאת, גם היום, תנובה ודבאח הן השחקניות הדומיננטיות בענף הבשר הטרי, בפער משמעותי מספקי הבשר האחרים.

 

הרשות רואה חשיבות רבה בכך שהתוצאה שהושגה לא תיוותר בבחינת הישג בר חלוף, ומשכך, סבורה שיש חשיבות לאפשר ליבואנים אשר החלו לייבא בשר טרי במחצית הראשונה של שנת 2016 לבסס את מעמדם בשוק ולפתח יחסי עבודה יציבים עם בתי מטבחיים במדינות המקור ועם קמעונאים בישראל.

 

כמו כן, הרשות המליצה לבחון הקצאת מענקי תמיכה לבתי מטבחיים קטנים ובינוניים במטרה לצמצם את הפער ביכולת ובתשתיות בינם לבין השחקנים הדומיננטיים בענף.

 

מחקר השוק נערך על ידי חטיבת התחרותיות ברשות, שעיסוקה בעריכת בדיקות אודות רמת התחרות בענפי משק שונים, לרבות בחינת קיומם של כשלים בתחרות וחסמים לתחרות. במסגרת מחקר השוק מובאת סקירה מקיפה של הענף, החששות התחרותיים אותם זיהתה הרשות וכן המלצות למשרדי ממשלה שנועדו לתרום להגברת התחרות בענף.

 

בחינת השוק העלתה שבמקטע השחיטה הכשרה ובמקטע השיווק של מוצרי בשר מפורק כשרים (מוצרי בשר מפורקים לנתחים וארוזים בוואקום) קיימים חסמי כניסה והתרחבות משמעותיים מאד ופועלים בהם שני שחקנים דומיננטיים – קבוצת תנובה וקבוצת דבאח.

 

שני השחקנים הללו הם גם היחידים אשר פעילים בכל מקטעי שרשרת הייצור של הבשר בישראל (אספקה של עגלים, פיטום, שחיטה ושיווק) והם הבעלים של בתי המטבחיים היחידים אשר באפשרותם לייצר מוצרי בשר כשרים מחלקי הבקר האחוריים באופן עצמאי.

 

במסגרת מחקר השוק נמצא עוד, כי עד שנת 2016 בשר בקר טרי כשר המשווק בישראל היה ברובו המכריע בשר משחיטה מקומית. שיעור המכס המוטל על יבוא בשר בקר טרי מהווה חסם משמעותי ליבוא וזאת בנוסף לעלויות הנוספות הכרוכות בהובלת הבשר הטרי לישראל ולעלויות ההכשרה של בית מטבחיים מחוץ לגבולות ישראל. עם זאת, לאור מספר מהלכים רגולטוריים שקודמו בתקופה האחרונה, היקף היבוא של בשר טרי גדל משמעותית במהלך המחצית הראשונה של שנת 2016 וכלל כניסה של שורת שחקנים חדשים לענף, באופן שתורם באופן ניכר לשיפור התחרות בו.

 

המגמות שחלו בענף מראשית 2016 מצביעות על הצלחה רבה של הליך הקצאת מכסות היבוא הפטורות ממכס של בשר טרי. בהתאם לפרסומי ועדת המכסות, המלצות הרשות נלקחו על ידה בחשבון במסגרת החלטותיה בדבר הקצאת המכסות במחצית הראשונה של שנת 2016. עם זאת, בחלוקת המכסות למחצית השנייה של 2016 הועדה הקצתה לתנובה, בניגוד להמלצתה של הרשות, מכסה בסך 100 טון.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה