חדשות נדל”ן

אדרי-אל תמכור זכויות במגדל האופרה בת”א בכ-35 מיליון שקל

סכום המכירה גבוה מהשווי בספרים נכון לסוף הרבעון השלישי; כמו כן, תמכור מניות חברת הניהול של הנכס

מערכת ספונסר 03/01/2016 09:59

א+א-

חברת הנדל"ן אדרי-אל מדווחת כי ביום חמישי האחרון התקשרה, לאחר אישור דירקטוריון החברה, עם צד שלישי בלתי קשור בהסכם לפיו החברה תמכור לרוכשת את יתרת זכויותיה במקרקעין הידועים כ"מגדל האופרה" בתל-אביב, וכן תמכור לרוכשת 625 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של חברת מגדל האופרה ניהול והפעלה, הכל בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם.

 

התמורה הכוללת בגין הנכס ומניות חברת הניהול הינה בסך של 35 מיליון שקל בצירוף מע"מ כדין, בהתאם להסכם. השלמת תשלום התמורה תהא במועד הסגירה שנקבע ליום 14.4.2016 או מועד אחר שיוסכם בין הצדדים. יצוין, כי התמורה הכוללת בגין הנכס ומניות חברת הניהול עולה על שווי הנכס בספרי החברה, נכון לדוחות הכספיים של 30.9.2015.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה