חדשות שוק ההון

וילאר: הושלמה רכישת מגה אור מרכזים לוגיסטיים בכ-26 מיליון שקל

בעקבות עסקת הרכישה, צפויה וילאר לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון השני לשנת 2015 הפסד בסך של כ-12 מיליון ש"ח

מערכת ספונסר 22/06/2015 15:46

א+א-

 וילאר אינטרנשיונל מודיעה כי וילאר נכסים, חברה בת בבעלות מלאה של החברה, סיכמה עם חברת מגה אור החזקות לרכוש את מלוא החזקותיה (50%) בחברת מגה אור מרכזים לוגיסטיים, באופן שלאחר הרכישה תחזיק וילאר נכסים במלוא הון המניות המונפק והנפרע של מרכזים לוגיסטיים (100%).

 

בתמורה למלוא מניות השותף במרכזים לוגיסטיים, תשלם וילאר נכסים לשותף סך השווה ל-17.5 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. כמו כן, וכנגד רכישת שטרי ההון שהונפקו לשותף על ידי מגה אור, תשלם וילאר נכסים לשותף סך נוסף של 8.25 מיליון ש"ח.

 

בנוסף, וילאר נכסים התחייבה כי תפעל לכך שמרכזים לוגיסטיים תפרע יתרות חוב שהועמדו למרכזים לוגיסטיים על ידי השותף בסך של 591 אלף ש"ח. יצוין, כי לפארק רבדים התחייבות לפירעון הלוואה לבנק בסך של כ-21 מיליון ש"ח, אשר וילאר נכסים והשותף ערבות לפירעונה בחלקים שווים. עם השלמת עסקת הרכישה, תהיה וילאר נכסים ערבה לפירעון מלוא סכום ההלוואה כאמור. וילאר נכסים תממן את הרכישה ממקורותיה העצמיים.

 

מרכזים לוגיסטיים הינה חברת נכס המחזיקה באמצעות מתחם רבדים אגש"ח (35%) ובאמצעות פארק רבדים אגש"ח (74%) בזכויות חכירה במקרקעין המיועדים להקמת מפעל ומבני תעשיה בשני מתחמים בקיבוץ רבדים, אשר בחלק משטחו של אחד מהם, הוקם נכס מניב בשטח בנוי של 7,160 מ"ר המושכר לחברת זרעים גדרה. השלמת עסקת הרכישה התבצעה אתמול (א’).

 

יצוין כי שווי ההשקעה של החברה במרכזים לוגיסטיים, כפי שמופיע בספרי החברה הינה כ-5.5 מיליון ש"ח. בגין עסקת הרכישה, צפויה וילאר לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון השני לשנת 2015 הפסד בסך של כ-12 מיליון ש"ח.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה