לפידות חלץ הגישה בקשה להארכת רישיונות אירוס וחלץ

במקביל, הגישה השותפות לממונה תוכנית פיתוח משותפת לרישיונות, שעלותה הכוללת מוערכת בכ-10-15 מיליון דולר

מערכת ספונסר 22/06/2015 15:33

א+א-

שותפות לפידות חלץ מודיעה היום כי פנתה לממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, בבקשה להאריך את רישיונות 343/אירוס ו- 402/חלץ- כוכב חדש, בהם מחזיקה השותפות במלוא הזכויות ואשר תוקפם אמור לפוג היום (ב’, 22.6), עד לקבלת שטרות חזקה בשטחי הרישיונות.

 

במקביל, הגישה השותפות לממונה תוכנית פיתוח משותפת לרישיונות שתופעל, ככל שתאושר, עם קבלת החזקות, ככל שאלו אכן יתקבלו. תוכנית הפיתוח המוצעת כוללת התחייבות לקידוח בין 3 ל-6 קידוחים, ביצוע שיקום בארות והשקעות נוספות. העלות הכוללת של התוכנית המוצעת להערכת יועצי השותפות הינה כ- 10-15 מיליון דולר.

 

יובהר, כי תוכנית הפיתוח המוצעת טרם אושרה על ידי הממונה וכי בשלב זה אין כל ודאות כי תוכנית הפיתוח המוצעת אכן תאושר ו/או שהשותפות תקבל חזקה בשטח הרישיונות.

 

לצורך הגשת תוכנית הפיתוח המוצעת התקשרה השותפות בהסכם שירותים עם חברת LTRO, חברה בריטית בניהולו ובבעלותו של בועז ארנון, אביו של גיל ארנון המכהן כדירקטור בשותף הכללי. בהתאם להסכם השירותים, תעניק LTRO לשותפות שירותים שונים במטרה ליישם תוכנית פיתוח בשטחי הרישיונות, ובכלל זה בחינת מידע ומסמכים על שדה חלץ, הכנת והגשת תוכנית פיתוח ותוכניות עבודה, הכנת מידע, מיפוי ומודלים גאולוגיים, עריכת מצגות, הכנת המידע לצורך הערכות משאבים, ייעוץ טכני ומקצועי וכיו"ב.

 

בתמורה לשירותיה, תהיה LTRO זכאית לתשלום חודשי בסך של 15 אלפי דולר בתוספת מע"מ, וכן לתמלוג בשיעור של 3% בתוספת מע"מ מהעלייה במכירות נפט המיוחסת לשירותיה. שיעור התמלוג יעלה ל-6% בתוספת מע"מ מהעלייה במכירות נפט המיוחסת לשירותי LTRO במידה ועלייה זו תגיע ל-500 חביות נפט ביום, וישולם באופן רטרואקטיבי למן התקופה שהעלייה בתפוקת הנפט ברישיונות הגיעה ל-400 חביות נפט ביום.

 

תקופת הסכם השירותים הינה עד לחודש מאי 2017, כאשר לכל צד שמורה הזכות לבטלו בהתראה בת 60 יום במקרים מסוימים המפורטים בהסכם השירותים. במידה והרישיונות יפקעו או ילקחו מהשותפות, תשוחרר השותפות מהתחייבויותיה על פי הסכם השירותים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה