חדשות שוק ההון

קרן מידאס תקים עם רקע מרכזים מסחריים במגזר הערבי

ההון העצמי שהחברות יידרשו להעמיד לטובת הפרויקטים הראשונים בירכא ובאום-אל-פאחם עומד על כ-30 מיליון ש"ח, בנוסף להלוואות של כ-4 מ’ לבעלי המקרקעין

מערכת ספונסר 17/05/2015 09:54

א+א-

קרן מידאס השקעות הודיעה הבוקר (א’) כי התקשרה ביחד עם רקע בהסכם להקמת חברה משותפת חדשה אשר תעסוק בקידום, תכנון, הקמה, שיווק וניהול של מרכזים מסחריים ולוגיסטיים בישובים שאינם יהודיים. החברה תהווה את השותף הכללי בשותפויות המוגבלות אשר יהיו בבעלות החברה וקבוצת רקע כאמור, כל אחת מהן מחצית, ואשר יהיו בעלות הפרוייקטים שיקימו הצדדים.

 

בשלב הראשון, תפעל החברה החדשה לייזום פרויקטים באום אל פאחם וירכא, ובכוונת הצדדים להמשיך וליזום פרויקטים נוספים באמצעות החברה החדשה במתכונת דומה, כאשר קבוצת רקע התחייבה להציע לחברה החדשה פרויקטים דומים אשר רקע קידמה קודם להתקשרותה עם החברה.

 

החל ממועד ההתקשרות, התחייבו הצדדים כי פעילותם בתחומי הקמה, שיווק וניהול של מרכזים מסחריים ולוגיסטיים במגזר הלא יהודי תיעשה במשותף באמצעות החברה החדשה.

 

שותפות שיקימו הצדדים תרכוש מקבוצת רקע ואחרים זכויות בשני פרויקטים, אשר מהותן זכויות מכוח חוזי שכירות עם בעלי המקרקעין, לפיהם ניתנת רשות לשוכר לתכנן ולהקים במקרקעין מרכז מסחרי ולאחר מכן לשכור את המרכז המסחרי לתקופה של 24 שנים ו- 11 חודשים, ולהשכירו לשוכרי משנה בתקופות האמורות.

 

דמי השכירות לבעלי המקרקעין ייגזרו כאחוזים מפידיון דמי השכירות של השותפות החדשה מהשכרת המרכז המסחרי לשוכרי משנה, בשיעורים ובתנאים כפי שנקבעו בחוזי השכירות עם בעלי המקרקעין.

 

מרכז מסחרי אום אל פאחם – פרויקט לבניית מרכז מסחרי בשטח של כ-8,400 מ"ר אשר ניתן לגביו לאחרונה היתר בנייה, בכניסה ליישוב אום אל פאחם. מרכז מסחרי ירכא – הפרויקט מצוי בהליכי תכנון מתקדמים לקבלת היתר בניה להקמת מרכז מסחרי בשטח של כ- 7,000 מ"ר ביישוב ירכא, בסמוך למתחם ביג אאוטלט.

 

כנגד המחאת הזכויות וההתחייבויות על פי חוזי השכירות עם בעלי המקרקעין לשותפות החדשה, תשלם השותפות החדשה לקבוצת רקע ואח’ סך כולל של כ-5.6 מיליון ש"ח, כדמי ייזום והחזרי הוצאות. חלקה של החברה הינו מחצית מהסכומים הנ"ל.

 

העלות המשוערת של הקמת פרויקט אום-אל-פאחם כולל עלות הרכישה המפורטת היא כ-54 מיליון ש"ח. העלות המשוערת של הקמת פרויקט ירכא היא כ-39 מיליון ש"ח. הכוונה של הצדדים לממן כל אחד מהפרויקטים הנ"ל בהון עצמי בהיקף של 30% ובליווי בנקאי בהיקף של 70%.

 

בנוסף, קיימת התחייבות כלפי בעלי המקרקעין בשני הפרויקטים להעמיד להם הלוואות בסך כולל המוערך בכ- 4 מיליון ש"ח, אשר תוחזר מדמי השכירות אשר עתידים להשתלם לבעלי המקרקעין בתקופת השכירות. עד כה הועמדו על ידי קבוצת רקע הלוואות בסך כולל של כ- 850 אלפי ש"ח, ובמסגרת ההתקשרות תשיב השותפות החדשה לקבוצת רקע סכומים אלה כנגד המחאת זכויות רקע לפירעון ההלוואות האמורות. חלקה של החברה בסכומים הנ"ל הינו מחצית.

 

ההון העצמי הצפוי שהחברה ורקע יידרשו להעמיד לטובת הפרויקטים הראשונים עומד על כ- 30 מיליון ש"ח, לא כולל ההלוואות לבעלי המקרקעין. חלקה של החברה בהון העצמי הינו מחצית, אולם החברה התחייבה להעמיד לקבוצת רקע הלוואה בסך השווה ל-25% מההון העצמי שיידרש לשותפות החדשה לאחר העמדת הון עצמי בסך של 10 מיליון ש"ח, ולכל היותר סכום ההלוואה יעמוד על 5 מ’ ש"ח. ההלוואה תהיה צמודה למדד ותישא ריבית שנתית של 6.5%, והיא תושב לחברה ב-4 תשלומים שנתיים שווים. מבלי לגרוע מהתחייבות קבוצת רקע לפירעון ההלוואה לרקע, תמחה רקע בהמחאה על דרך השעבוד לטובת החברה את זכויותיה לקבלת כספים מהשותפות החדשה ומהשותף הכללי.

 

יצוין כי העמדת ההון העצמי לשותפות החדשה ייעשה על ידי השותפים באמצעות העמדת הלוואות בעלים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה