סקירות מאקרו

אקסלנס: עיקרי חדשות הבוקר

השיפור בשוק העבודה האמריקאי סייע לאמון הצרכנים בארה"ב להישאר ברמה הגבוהה ביותר בשנה האחרונה, כאשר הצרכנים השיבו כי ימשיכו לרכוש דירות, מכשירים חשמליים ורכבים

מערכת ספונסר 28/03/2012 09:53

א+א-

אקסלנס בסקירת בוקר: קובעי המדיניות בארה"ב ובאירופה חלוקים בדעותיהם לגבי מצב הכלכלה. בעוד ברננקי הזהיר השבוע כי הכלכלה הגדולה בעולם רחוקה מלהגיע לתרחיש של צמיחה מובטחת, המנהיגים באירופה הפגינו אופטימיות מפתיעה כאשר הכריזו כי "הגרוע בהקשר של משבר החובות כמעט מאחורינו" – לדברי ראש ממשלת איטליה, מריו מונטי.

 

השיפור בשוק העבודה האמריקאי סייע לאמון הצרכנים בארה"ב להישאר ברמה הגבוהה ביותר בשנה האחרונה, כאשר הצרכנים השיבו כי ימשיכו לרכוש דירות, מכשירים חשמליים ורכבים. דוח נוסף הראה אתמול כי בהתאם לציפיות קצב ירידת מחירי הבתים התמתן – סימן להתייצבות ענף הנדל"ן. הזמנות מוצרי בניי קיימא כנראה התאוששו בחודש האחרון – כך מעריכים הכלכלנים לפני פרסום הדוחות היום, בעיקר הודות להתאוששות בהזמנות המטוסים. ההזמנות לפי הערכות גדלו ב-3% אחרי שנסוגו ב-3.7% בחודש שעבר. בניכוי ציוד התחבורה, הביקוש עלה ב-1.7%, אחרי שירדו ב-3%. הגידול בהזמנת הרכבים והצורך לשדרג את הציוד העסקי תומך בייצור התעשייתי ומוסיף לתעסוקה, הרי שסקטור החברות היווה קטר הצמיחה העיקרי בהתאוששות האחרונה. עם זאת, עליית מחירי הדלק והאטת הצמיחה באירופה ובסין עלולה לבלום את הפעילות

 

החוזים על מדדי המניות באירופה רשמו ירידה ואותתו על מגמה שלילית בשווקים על רקע אזהרות של ברננקי בנוגע לקצב הצמיחה של ארה"ב, וכן אחרי שכלכלת צרפת צמחה פחות מהצפוי. Rio Tinto הודיעה כי אי-הוודאות הפוליטית והכלכלית "יספקו שנה מאתגרת" לחברה. כלכלת צרפת צמחה ב-1.3% במקום 1.4% הצפויים.

 

הקנצלרית הגרמנית, אנג’לה מרקל ציינה אתמול כי עלויות המימון באזור הינן במגמת הירידה והתשואות בגרמניה צפויות לעלות נוכח התפוגגות הצורך ב"חוף המבטח" שהיוותה גרמניה במצב של אי-הוודאות.

 

מדדי המניות בסין רשמו ירידה אחרי ש- Societe Generale הזהירו כי רווחי החברות בסין כנראה שלא יגדלו השנה, וכן אחרי שיצרן הנחושת הגדול במדינה פספס את תחזיות הרווח. החברות בענף התעשייה רשמו את ירידה הרווחים הראשונה שלהם בינואר-פברואר אחרי 2009, כאשר הכנסות נטו ירדו ב-5.2% ביחס לשנה שעברה.

 

הלמ"ס: בחודשים דצמבר-פברואר נרשם גידול של 8.1% ברכישות דרך כרטיסי האשראי, מתוך זה גידול של 5.7% ברכישת מזון ומשקאות, 4.8% מוצרי תעשייה ו-14.5% ברכישת שירותים.

 

 

מחלקת מחקר ואסטרטגיה בית השקעות אקסלנס נשואה

 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- "המידע") מסופקים כשירות לקוראים למטרת אינפורמציה בלבד ומובא לידיעתם של יועצי השקעות, כחומר רקע בלבד העשוי לשמש כאחד מבין מגוון כלי עזר אשר אמורים לשמשם בגיבוש המלצתם ללקוחותיהם החתומים על הסכמי ייעוץ על פי דרישות הדין ואינם משקפים בהכרח את עמדתה הרשמית של אקסלנס השקעות בע"מ ו/או חברות בנות שלה ו/או חברות קשורות שלה (להלן- "קבוצת אקסלנס"). אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי קבוצת אקסלנס ומידע הנובע ממקורות אחרים, אשר החברה מניחה שהינו מידע מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע בדוח זה אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. קבוצת אקסלנס אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. קבוצת אקסלנס לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש לקבוצת אקסלנס ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג במסמך זה, לרבות בנכסים פיננסים המוצגים בו. כמו כן, חברות בשליטת קבוצת אקסלנס ובעלי מניותיה, או גורמים אחרים הקשורים עמה באופן זה או אחר מחזיקים או עשויים להחזיק, מעת לעת, במישרין ו/או בעקיפין בניירות ערך או נכסים פיננסיים נשואי מסמך זה, הן לפני פרסומו, הן בזמן פרסומו והן לאחר פרסומו. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייכות לקבוצת אקסלנס. מסמך זה מופץ ליועצי השקעות בלבד. העברת חלקים מתוכן המסמך לצדדים שלישיים או פירסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מקבוצת אקסלנס וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה, וכל העושה זאת, עושה זאת על אחריותו הבלעדית!

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה