סקירות מאקרו

”בדומה לנגיד האמריקאי – פישר מאותת על מדיניות מוניטארית מרחיבה שתתמוך בצמיחה ”

אקסלנס: בנק ישראל מציין כי תחזית הריבית לשנת 2012 צפויה לעמוד על 2.50% וכי רק במחצית השנייה ב 2013 צפויה הריבית לשוב ולעלות

מערכת ספונסר 27/03/2012 10:08

א+א-

אקסלנס: ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי (2.5%) – חודש נוסף שעיקר ההודעה מופנית להתאוששות הסנטימנט העולמי וההתייצבות באינדיקטורים הכלכליים המקומיים. הבנק חוזר ומדגיש את העלייה בציפיות האינפלציה על רקע העלייה במחירי האנרגיה. הפיחות בסיכונים להידרדרות משמעותית בפעילות הכלכלית באירופה ובארה"ב בזמן הקרוב הובילו את בנק ישראל לעדכן את תחזיות המאקרו כלכליות הרבעונית.

 

בנק ישראל מפרסם תחזית מעודכנת – לאור פרסום אינדיקטורים חיובים יחסית ביחס לפעילות בישראל עדכן בנק ישראל את תחזית הצמיחה לשנת 2012 ל- 3.1% מ- 2.8% (תחזית קודמת שפורסמה בדצמבר 2011). בנק ישראל מציין כי תחול האטה ניכרת של קצב צמיחת היבוא לאור סיום הקמת מפעל אינטל שהיתה לו השפעה ניכרת על קצב צמיחת ההשקעות.

 

ההערכה זו של התמתנות ביבוא אומנם נכונה אך לטעמינו מוגזמת שכן קצב הקיטון ביבוא עשוי להיות נמוך יותר מכפי שמעריך בנק ישראל לאור התרוקנות מאגר ים תטיס מוקדם מהצפוי, דבר שעשוי להגדיל את צרכי יבוא הדלקים וחומרי אנרגיה, זאת במקביל לעליית מחירי הנפט בעולם (אגב בנק ישראל מניח בהנחת האינפלציה שלו מחירי הנפט ללא שינוי מהרמה הנוכחית) מה שיגרור ככל הנראה המשך עלייה ביבוא והעמקת הגירעון המסחרי עד אשר יחל לזרום גז ממאגר תמר. הערכות, אמצע 2013 אך ע"פ קצב ההתקדמות כנראה מאוחר יותר. מלבד זאת אנו מעריכים כי קצב ההתאוששות בארה"ב יתמתן במחצית השנייה של השנה וכי ההאטה בכלכלת אירופה תעמיק בהמשך. לפיכך, אנו מותירים את הערכותינו בשלב זה ללא שינוי, כי הצמיחה השנה תסתכם ב- 2.8%.

 

ומה לגבי האינפלציה? בנק ישראל מעלה את תחזית האינפלציה שלו והוא מעריך כי בעוד 12 חודשים תעמוד האינפלציה על 2.6%. עיקר השינוי מתחזית קודמת שעמדה על 2.1%, הינה ההנחה כי מחירי הנפט והסחורות יישארו ברמתם הגבוהה בשנה הקרובה. אנו בניגוד לבנק ישראל, מעריכים כי מחירי הנפט והסחורות בעוד 12 חודשים יהיו נמוכים מרמתם הנוכחית. אנו בהחלט חושבים שקיימת הסתברות גבוהה שמחירי הנפט ימשיכו לעלות בחודשים הקרובים, עם זאת מצפים כי הם ירדו בחדות לאחר מציאת פתרון למתיחות באיראן. לגבי סעיף דירות בבעלות, בנק ישראל עדיין מעריך כי הוא יעלה בסביבות 4% (הערכה של שלנו עומדת על 2%).

 

בדומה לנגיד האמריקאי – פישר מאותת על מדיניות מוניטארית מרחיבה שתתמוך בצמיחה – בנק ישראל מציין כי תחזית הריבית לשנת 2012 צפויה לעמוד על 2.50% (ללא שינוי מהרמה הנוכחית) וכי רק במחצית השנייה ב 2013, עם התגברות ההתאוששות בפעילות הכלכלית בעולם ובארץ, צפויה הריבית לשוב ולעלות, ולהגיע לרמה של 2.75% בסוף 2013 (כפי שנכתב בתחזיות המקרו כלכליות של חטיבת המחקר לשנים 2012-2013)..

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה