אופיר שריד, מנכ"ל מליסרון<br>קרדיט: רמי זרנגר
אופיר שריד, מנכ"ל מליסרון קרדיט: רמי זרנגר

חברת מליסרון, בניהולו של אופיר שריד, דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2024, המלמדות על שיפור בפרמטרים התפעוליים - גידול ב-NOI וגידול ב-FFO, עלייה דו-ספרתית בפדיונות בקניונים, ועלייה חדה ברווחים.

הפדיונות בקניוני מליסרון בחודשים ינואר-אפריל 2024 צמחו בכ-15% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, תוך גידול של כ-7% בכמות המבקרים בקניונים. העלייה המתמשכת בפדיונות ובכמות המבקרים בקניונים תרמה גם לעלייה הממוצעת של כ-7% בדמי השכירות הריאליים בגין חוזים חדשים וחידושי חוזים, זאת בהמשך לעלייה של כ-10% בשנת 2023.

ה-NOI המיוחס לבעלים ברבעון הראשון של שנת 2024 עלה בכ-9% ל-353 מיליון שקל, בהשוואה ל-325 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה מחתימה על חוזים חדשים תוך עלייה בדמי שכירות, מעליית המדד והמשך אכלוס שטחים קיימים. להערכת החברה, בסוף השנה יעמוד קצב ה-NOI השנתי המיוחס לבעלים על כ-1.58 מיליארד שקל, בתמיכת אכלוס פרויקטים חדשים שהסתיימה הקמתם, ובראשם מגדל A בפרויקט הדגל "לנדמארק" במתחם שרונה ת"א שאכלוסו החל בחודש שעבר, תוספת צפויה מנכסים קיימים ואכלוס שטחים פנויים.

ה-FFO ברבעון הראשון של שנת 2024 עלה בכ-9% לכ-265 מיליון שקל, בהשוואה לכ-243 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד – בעיקר כתוצאה מהגידול האמור ב-NOI, מירידה בהוצאות הריבית הריאלית, מקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות ושיווק, בקיזוז חלקי עם עלייה בהוצאות המיסים השוטפים בשל מדד נמוך יותר ביחס לרבעון המקביל אשתקד. להערכת החברה, בסוף השנה יעמוד קצב ה-FFO השנתי על כ-1.21 מיליארד שקל, בהתחשב בפרויקטים חדשים, תוספת צפויה מנכסים קיימים ואכלוס שטחים פנויים (לא כולל תרומת פעילות המגורים שאינה נכללת ב-FFO).

בשורה התחתונה, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון הראשון של שנת 2024 עמד על כ-244 מיליון שקל, עלייה של כ-44% בהשוואה לכ-170 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווחים נבעה בעיקר מהגידול ב-NOI, מקיטון בהוצאות המימון נטו בשל עליית מדד מתונה יותר ביחס לרבעון המקביל אשתקד, מה שהביא להשפעה מתונה יותר של המדד על יתרת ההלוואות ואגרות החוב של החברה, וכן מגידול בהכנסות מפקדונות ומתיק ניירות ערך.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות לרבעון הראשון של שנת 2024 עלה לכ-10.67 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-10.55 מיליארד שקל בסוף שנת 2023. העלייה נבעה מהגידול האמור ברווח הנקי ולאחר ההכרזה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך 120 מיליון שקל ששולם בחודש שעבר.

לחברה נזילות פיננסית גבוהה הבאה לידי ביטוי ביתרות מזומנים ושווי מזומנים ותיק נכסים פיננסיים של למעלה מ-1.7 מיליארד שקל, לצד מסגרות אשראי מחייבות שאינן מנוצלות בסך של כ-500 מיליון שקל. הנזילות הגבוהה צפויה לאפשר לחברה להמשיך את תנופת הפיתוח העסקי ואת הצמיחה המתוכננת לשנים הקרובות לצד המשך יציבות ואיתנות פיננסית. בתוך כך, בחודש פברואר השנה העלתה חברת הדירוג מעלות S&P את תחזית הדירוג של מליסרון מ’יציבה’ ל’חיובית’, תוך אשרור דירוג המנפיק של החברה ברמה של ’ilAA-’, וזאת בשל צפי להמשך שיפור במאפיינים העסקיים והגיוון הסגמנטלי במקביל לשמירה על פרופיל פיננסי שמרני.

במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 80 מיליון שקל.

בתחום הייזום – החל מהרבעון השני של 2024 צפויה החברה להכיר לראשונה בתרומת NOI מאכלוס מגדל A בפרויקט הדגל LANDMARK במתחם שרונה ת"א, וזאת לאחר שבחודש שעבר קיבלה החברה אישור לאכלוס (טופס 4) שטח של כ-100 אלף מ"ר משרדים. המגדל צפוי להניב NOI שנתי בסך של כ-200 מיליון שקל (חלק החברה 50%), כאשר שיעור השיווק עומד על כ-92%. בנוסף לכך, במהלך הרבעון הקודם התקבל היתר בנייה להקמת מגדל B בהיקף של כ-42.5 אלף מ"ר משרדים, 3,800 מ"ר מסחר ו-116 יחידות דיור שבנייתו צפויה להסתיים במהלך שנת 2026 (חלק המגורים במהלך שנת 2027). מגדל זה צפוי להניב NOI שנתי של כ-113 מיליון שקל (חלק החברה 50%), לצד תוספת רווח גולמי ממגורים בסך של כ-137 מיליון שקל (חלק החברה 50%). בנוסף, לחברה 13 פרויקטים נוספים הנמצאים בשלבי ביצוע ותכנון שונים הצפויים להניב לחברה לאחר אכלוסם המלא תוספת NOI בטווח של 222-237 מיליון שקל עד סוף שנת 2028.

בתחום המגורים - לחברת אביב ייזום, המתמחה בבנייה למגורים ובהתחדשות עירונית (חלק מליסרון 50%), פרויקטים בתהליכי בנייה ובתכנון בהיקף כולל של כ-4,170 יחידות דיור (חלק אביב ייזום כ-2,520 יחידות דיור) הצפויים לתרום לאביב ייזום עם השלמתם הכנסות בסך של כ-9.4 מיליארד שקל ורווח גולמי של כ-1.6 מיליארד שקל. אביב ייזום תחל בהקמתם של ארבעה פרויקטים בהיקף של כ-510 יחידות דיור במרכז הארץ כבר בשנה זו. במהלך הרבעון הראשון של שנת 2024 נרשם שיפור בקצב מכירת דירות, כך שבמהלך הרבעון מכרה חברת אביב ייזום 54 דירות הצפויות להניב לה תמורה של כ-176 מיליון שקל.

חברת מליסרון, בשליטת עופר השקעות ובניהולם של ליאורה עופר (יו"ר) ואופיר שריד (מנכ"ל), הינה חברה המתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים ומתחמי משרדים ופארקי הייטק הממותגים תחת השם "עופר" והינה מהחברות המובילות בישראל בתחום זה. נכון למועד זה, בבעלות החברה ובניהולה 29 נכסים מניבים בשטח כולל של כמיליון מ"ר בתוספת 28,000 מקומות חנייה. שטחי ההשכרה מאוכלסים בשיעורי תפוסה גבוהים. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: עופר רמת אביב, עופר הקריון, עופר גרנד קניון באר-שבע, עופר גרנד קניון חיפה, עופר רחובות, עופר הקניון הגדול פתח-תקוה, עופר בילו סנטר outlet, פארק עופר פתח תקווה East, פארק עופר פתח תקווה West, מגדל Landmark A בת"א (בו חלק החברה 50%) ועוד. כמו כן פועלת מליסרון בתחום הנדל"ן למגורים באמצעות חברת אביב ייזום המתמחה בייזום ובנייה למגורים ובפרויקטי התחדשות עירונית והמוחזקת על ידיה במשותף עם קבוצת אביב.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש