תומר ראב"ד, יו"ר בזק<br>קרדיט: אוראל כהן
תומר ראב"ד, יו"ר בזק קרדיט: אוראל כהן

בזק מפרסמת הבוקר (ד’) את תוצאותיה לרבעון הראשון של השנה.

ההכנסות הסתכמו בכ-2.3 מיליארד שקל, ירידה של כ-2.3%. הכנסות ליבה (הכנסות בנטרול הכנסות משירותי טלפוניה בבזק קווי, קש"ג בפלאפון, ולקוחות פרטיים בבזק בינלאומי) עלו בכ-2.1% לכ-2.0 מיליארד שקל, בעיקר מעלייה בהכנסות הליבה של בזק קווי. הכנסות הליבה של הקבוצה מהוות כ-90% מסך ההכנסות המדווחות.

הוצאות השכר הסתכמו בכ-486 מיליון שקל, ירידה של כ-1.0%, אשר נבעה מירידה בכל חברות הקבוצה העיקריות. הוצאות ההפעלה הסתכמו בכ-856 מיליון שקל, ירידה של כ-3.2%, בין היתר, כתוצאה מירידה בהוצאות קישוריות, תוכן וציוד קצה. הוצאות פחת והפחתות הסתכמו בכ-473 מיליון שקל, עלייה של כ-3.3%, בין היתר, בעקבות ההשקעות ברשת הסיבים.

ה-EBITDA הסתכם בכ-912 מיליון שקל, ירידה של כ-1.5%. ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-917 מיליון שקל (שיעור EBITDA מתואם של כ-40.7%), ירידה של כ-2.0%.

הרווח הנקי הסתכם בכ-295 מיליון שקל, ירידה של כ-5.1%. הרווח הנקיהמתואם הסתכם בכ-299 מיליון שקל, ירידה של כ-6.9%.

התזרים החופשי הסתכם בכ-468 מיליון שקל, עלייה של כ-35.7%, אשר נבעה בעיקר מפערי עיתוי בהון החוזר.

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ-4.7 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2024, בהשוואה לכ-5.3 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2023, ירידה של כ-11.0%. יחס החוב הפיננסי נטו ל-EBITDA מתואם עמד על כ-1.4 ביום 31.3.2024, בהשוואה לכ-1.6 ביום 31.3.2023.

השיפור ביחסים הפיננסיים הביאו להעלאת דירוג בשתי חברות הדירוג. בחברת מידרוג כתבו, בין היתר, "המיצוב העסקי של החברה מוטה לטובה כקבוצת התקשורת המובילה בישראל, המחזיקה בנתחי שוק משמעותיים במרבית מגזרי הפעילות בענף, מותג חזק, מודל עסקי משולב של מגזרי הפעילות ורווחיות גבוהה".

תומר ראב"ד, יו"ר בזק: "תוצאות הרבעון הראשון מבטאות את אסטרטגיית הצמיחה של קבוצת בזק, עם הכנסות של כ-2 מיליארד שקל בתחומי הליבה. גידול זה נעשה תוך כדי התמקדות בהשקעות משמעותיות בתשתיות מתקדמות, לרבות סיבים אופטיים, טכנולוגיית 5G בסלולר ומעבר לפלטפורמת IP ב-yes, המאפשרות לחברות בקבוצה לספק את שירותי התקשורת המתקדמים ביותר ללקוחות.

אלה הדוחות הכספיים השניים שאנו מפרסמים הכוללים את השפעת המלחמה שאינה מהותית ברמת קבוצת בזק, אך היא מבטאת ירידה ב-EBITDA המתואם של כ-2% בעיקר עקב הירידה בשירותי הנדידה בפלאפון ואי-חיוב לקוחותינו המפונים מבתיהם. יחד עם זאת, תוצאות הרבעון תואמות את ציפיותינו. אנו ממשיכים לחזק את איתנותה הפיננסית של הקבוצה, תוך הפחתת החוב נטו לרמתו הנמוכה ביותר מאז שנת 2010. צעד זה מבטיח את יציבותה הפיננסית של בזק ואת יכולתה להמשיך ולהשקיע בפיתוח טכנולוגיות חדשניות ובשירותים איכותיים עבור לקוחותיה גם בעתיד.

חוזקה של בזק, גם בזמנים המורכבים העוברים על מדינת ישראל, מאפשר לה להיות "אי של יציבות" במשק הישראלי. אנו נמשיך לפעול בנחישות למימוש האסטרטגיה, תוך מתן דגש על חדשנות, שירות לקוחות מעולה ותרומה משמעותית לכלכלת ישראל".

טובי פישביין, CFO קבוצת בזק, ציין כי "הוכחה נוספת לאמון בעוצמתה של בזק התקבלה לאחרונה בהחלטה של חברות דירוג האשראי מעלות ומידרוג על העלאת דירוג ל-’ilAA’ ו-Aa2.il, בזכות שיפור ביחסים הפיננסיים. העלאת הדירוג דווקא בתקופה זו משקפת את ההתנהלות האחראית של הקבוצה ומגיעה בעקבות תכנון אסטרטגי ופיננסי סדור, שכלל אימוץ מדיניות פיננסית שבמרכזה שמירה על דירוג אשראי גבוה, בקבוצת AA, וכן המשך ירידה בחוב הפיננסי, הארכת מח"מ החוב וניהול תזרימי מוקפד, לצד המשך ביצוע השקעות הוניות בהיקפים משמעותיים וחזרה הדרגתית לחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות. גם ברבעון הראשון של השנה המשכנו להוריד את החוב נטו, הפעם בכ-582 מיליון שקל או כ-11%".

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש