קרדיט: depositphotos
קרדיט: depositphotos

קבוצת נקסטקום, העוסקת בתכנון, הקמה ותחזוקה של תשתיות ופתרונות בתחומי התקשורת והאנרגיה המתחדשת, נכנסת ליזמות בתחום התקשורת. החברה דיווחה הבוקר (ג’) כי שותפות שלה ביחד עם קבוצת משקי הקיבוצים – משקי שיטה שותפות מוגבלת, תפעל כיזם של פעילות שירותי תקשורת פס רחב לסקטור ההתיישבותי.

על פי ההסכם, יועברו פעילותם של משקי שיטה ונקסטקום בתחום אספקת שירותי תקשורת לתשתית פס רחב, הכוללים אינטרנט, טלפוניה, תוכן ושירותים נלווים אחרים בסקטור ההתיישבותי לאגודה שיתופית חקלאית חדשה שיקימו שתי החברות.

נכסי נקסטקום ונכסי משקי שיטה בתחום הפעילות, הכוללים את ההסכמים בבצוע של הצדדים בתחום הפעילות, ההשקעות שבצעו והרכוש הקבוע יועברו לאגודה החדשה כנגד הקצאת מניות האגודה בשיעור של 70% למשקי שיטה ו- 30% לנקסטקום.

השלמת העסקה מותנית בהתקיימות תנאים מתלים אשר העיקריים ביניהם הנם קבלת אישור הממונה על התחרות לעסקה נשוא הסכם המיזוג, קבלת אישור משרד התקשורת לעסקה, לרבות קבלת הרישיונות הדרושים לאגודה החדשה ממשרד התקשרות לצורך פעילותה, וקבלת אישורי בנקים להסבת נכסים משועבדים.

מועד השלמת העסקה יחול עד 20 ימי עסקים לאחר התקיימות אחרון התנאים המתלים ובכל מקרה לא יאוחר מיום 1.9.2024. מועד ההשלמה ניתן יהיה להארכה על ידי כל אחד מהצדדים בעד 60 ימים נוספים.

נקסטקום ממשיכה ליישם את התוכנית האסטרטגית ולמנף את היכולות והניסיון הרב שנצבר בקבוצה לטובת קידום וביצוע פרויקטים משמעותיים הן בתחומי תשתיות התקשורת והן בתחומי האנרגיה המתחדשת.

את נקסטקום ייצג בעסקה עו"ד דני מרקוביץ, ראש מח׳ שוק ההון של משרד עמית פולק מטלון

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש