קרדיט: depositphotos
קרדיט: depositphotos

השווקים הפיננסים הושפעו בשבוע החולף מהמשך נתוני מאקרו טובים מהצפוי שהובילו להמשך מגמה חיובית בשוקי המניות. זאת, במקביל להמשך התמתנות הציפיות להפחתת ריבית בארה"ב שלוותה בעליית תשואות לאורך העקום בשוק איגרות החוב הממשלתיות.

העליות במדדי המניות המובילים בארה"ב ממשיכות להישען באופן ניכר על מניות הטכנולוגיה הגדולות וזאת תוך המשך מגמת התרחבות המכפילים. בהתחשב בכך, שמגמה זו מלווה בשבועות האחרונים בעליית תשואות, מתקבלת שחיקה בפרמיית הסיכון, חזרה לרמות השפל, כך שהתמחור במדד ה-S&P חזר להיות מתוח מאוד.

עם זאת, השיפור המתמשך בנתוני המקרו תומך בסגירת פערים מצד הענפים המחזוריים שפיגרו במידה ניכרת בשנה האחרונה. הערכה זו נתמכת גם בעלייה במדד מנהלי הרכש הגלובלי בחודשיים האחרונים, שמצביע על שיפור רוחבי יותר בפעילות, כלומר גם מבחינה ענפית (שיפור גם בתעשייה), וגם מבחינה גיאוגרפית (גם במתעוררים).

בסקירות האחרונות ציינו כי מדדי ה-ISM בארה"ב צפויים לעלות לרמות גבוהות יותר ולשקף סביבת פעילות גבוהה יותר. מבחינת פעילות התעשייה הערכה זו נשענה על תמהיל המדד ששיקף שלב מתקדם של תהליך התאמת המלאים, כאשר ברקע נרשמה התאוששות בצריכה מוצרי תעשייה. סימנים מתקדמים לשיפור זה התקבלו בינואר, והצפי הוא להמשך מגמה חיובית גם בחודשים הקרובים. מבחינת מדד השירותים, הירידה שנרשמה ב-ISM שירותים בדצמבר הייתה דומה למדיי לזו שנצפתה בדצמבר 2022, אך תמהיל המדד ובפרט רכיבי הפעילות העסקית וההזמנות החדשות הצביעו על סביבת פעילות חיובית. כמו כן, עוצמת שוק העבודה עקבית עם התרחבות בפעילות השירותים.

תמיכה כללית יותר להתרחבות בפעילות נובעת מהשיפור המהיר בתנאים הפיננסים, שצבר תאוצה מתחילת נובמבר האחרון. כפי שציינו בסקירות האחרונות, רמת התנאים הפיננסים הנוכחית עיקבית עם רמות ISM של סביב 55, וצעד ראשון לעבר רמות אלו אכן התרחש כבר בינואר (המדד המצרפי עלה מ-50.1 בדצמבר ל-53 בינואר).

בנוסף, סקר קציני האשראי במערכת הבנקאית בארה"ב לרבעון האחרון של 2023 סיפק התפתחות חיובית. הסקר אמנם מצביע על כך שהקשחת תנאי האשראי נמשכת, אך במידה פחותה באופן ניכר מאשר השיא שנרשם באמצע 2023, עם העלאת הריבית לרמתה הגבוהה במחזור הנוכחי, כך שהסקר מאותת על שיפור הדרגתי באשראי הבנקאי. השיפור היחסי בתנאי האשראי ממשיך את הקו שנרשם בסוף הרבעון השלישי של 2023, וכפי שעולה מהגרף הבא, הסקר מקדים את התפתחות השינוי באשראי הבנקאי בפועל בכ-4 רבעונים. לפיכך, המפנה בתנאי האשראי צפוי להוביל לשיפור הדרגתי בהיקף האשראי הבנקאי בהמשך השנה, והתממשות תרחיש זה מהווה גורם נוסף שתומך בהפחתה מתונה יותר בריבית מאשר מגולם בשווקים.

הצמיחה החזקה של המשק האמריקאי מתיישבת עם כוונות ה-Fed לתמהיל מדיניות מאוזן יותר ששם דגש גם על הפעילות ולא רק על האינפלציה. עם זאת, החלק היותר בעייתי בנתוני הפעילות האחרונים הוא ההאצה בשכר, ואילו מבחינת מדדי ה-ISM, העלייה המהירה שנרשמה ברכיבי המחירים שזינקו בינואר בכ-7-8 נקודות. כך, רכיב המחירים במדד התעשייה חזר לרמות של מעל ל-50 לראשונה מאז אפריל 2023. התפתחות זו עיקבית עם ההערכה שהשמיע פאוול במסיבת העיתונאים האחרונה ולפיה סביר לצפות למיצוי התרומה לירידה באינפלציה מצד רכיב הסחורות, כך שתידרש תרומה גבוהה יותר מאינפלציית השירותים בכדי להוביל להמשך התמתנות האינפלציה. הבעיה עם הערכה זו היא שרכיב המחירים במדד השירותים זינק אף הוא בינואר לרמה של 64, רמתו הגבהה ביותר מאז פברואר אשתקד. התפתחות זו במקביל להאצה בשכר בחודשים האחרונים מנמיכה את ההסתברות להתבססות האינפלציה סביב היעד, ותומכת בסביבת אינפלציה גבוהה יותר של מעל ל-3%, ולכן צפויה להגביל את היקף הפחתות הריבית, בוודאי ביחס לתמחור בשווקים.

נתוני המאקרו החזקים לוו גם בטון "ניצי" יותר מצד דוברי הפד והובילו את השווקים לתמחר תוואי הפחתת ריבית מתון יותר עד לסוף השנה. כך הציפיות להפחתת הריבית עד סוף השנה התמתנו לאורך החודש האחרון לכ-4-5 הפחתות ריבית (של 25 נ"ב) לעומת 6-7 הפחתות שגולמו במהלך ינואר. אנו מוסיפים להעריך כי ללא הרעה משמעותית בסביבת המאקרו בהמשך השנה הפחתות הריבית צפויות להיות מתונות יותר, ועקביות יותר עם הערכות הפד (DOTS) לכ-3 הפחתות לריבית של 4.75%-4.5%. כמו כן, אנו מעריכים כי המומנטום החיובי בו נמצא המשק האמריקאי, כאשר ברקע הציפיות לאינפלציה ופרמיית הסיכון בשוק איגרות החוב נמוכות למדיי, מעלים את ההסתברות להמשך עליית תשואות לאורך העקום בתקופה הקרובה תוך עלייה בפרמיית הסיכון האינפלציונית.

**הכותב הוא הכלכלן הראשי של בית ההשקעות IBI**

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש

 • 1
  ואם האינפלציה מחר מתחת ל 3

  כמה זמן הפד יוכל להחזיק את הריבית ב 5%…. תשובה: לא הרבה אהה ושכחנו שזאת שנת בחירות גם ויש שם בלאגן עם הנדלן המסחרי
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  • shlomi741
  • 12/02/2024 12:12