קרדיט: מירו ממן
קרדיט: מירו ממן

רשת מקס סטוק פרסמה היום (ה’) את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2023, לפיהם החברה רשמה צמיחה בהיקפי הפעילות בתמיכת עלייה במכירות חנויות זהות, הרחבת שטחי המסחר ופתיחת סניפים חדשים לצד שיפור ברווחיות הגולמית ועלייה ברווחים.

בסמוך לאחר סוף הרבעון השלישי פרצה מלחמת חרבות ברזל. עם פרוץ המלחמה חנויות החברה היו סגורות. החל מיום 9 באוקטובר, 2023, ובמהלך כשבועיים, נפתחו סניפי החברה בהדרגה במתכונת פעילות מצומצמת. החל מסוף אוקטובר 2023 ונכון למועד פרסום דוח זה, 60 מתוך 62 סניפי החברה בישראל פתוחים באופן מלא ופועלים כסדרם ושני סניפים של החברה נותרו סגורים (סניף בבעלות החברה שנמצא בשדרות וסניף החברה בקרית שמונה, המופעל על ידי זכיין). בשלב זה מעריכה החברה כי למלחמה לא הייתה השפעה מהותית על פעילותה, לא נחוו בעיות מהותיות בשרשרת האספקה והחברה אינה צופה שינויים מהותיים במועד הפתיחה של חנויות עתידיות עליהן חתמה.

הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2023 עלו בכ-7% לכ-315 מיליון שקל, לעומת כ-294 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. הגידול בהכנסות נבע מפתיחת סניפים חדשים וכן מגידול של כ-1.5% בהכנסות מחנויות זהות. יצוין כי בגין החודשים יולי-אוקטובר נרשמה ירידה של כ-2.1% במכירות בחנויות זהות, והדבר משקף בעיקר את הסגירה הזמנית של הסניפים ביומיים הראשונים למלחמה וחזרתם ההדרגתית לפעילות במהלך חודש אוקטובר.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2023 עלה בכ-12% לכ-132 מיליון שקל, בהשוואה לכ-118 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. העלייה ברווח הגולמי נבעה מהשיפור ברווחיות הגולמית ברבעון כתוצאה משיפור בניהול המלאי והקטנת היקף האחסנות וכן מירידה במחירי השילוח הבינלאומיים. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-41.9% מההכנסות, בהשוואה לכ-40.1% מההכנסות ברבעון המקביל בשנת 2022.
הרווח התפעולי החשבונאי ברבעון השלישי של שנת 2023 עלה בכ-19% לכ-44 מיליון שקל, בהשוואה לכ-37 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. העלייה ברווח התפעולי נבעה מהעלייה האמורה ברווח הגולמי, שקוזזה בחלקה על ידי גידול בהוצאות מכירה ושיווק, בין היתר בהוצאות חשמל, פחת נכסי זכות שימוש וארנונה וכן בגין הקמת הפעילות בפורטוגל. הרווחיות התפעולית ברבעון עלתה לכ-14.1%, בהשוואה לכ-12.7% ברבעון המקביל בשנת 2022.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי של שנת 2023 עלה בכ-18% לכ-23 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-20 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022, וזאת בעיקר כתוצאה מהצמיחה במכירות והשיפור האמור ברווחיות הגולמית, שקוזזו באופן חלקי על ידי גידול בהוצאות המימון נטו, שהסתכמו בכ-8 מיליון שקל ברבעון ב-2023 לעומת כ-5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וכן על ידי הגידול בהוצאות התפעול כאמור.

ה–EBITDA המתואמת (לפני יישום תקן IFRS 16 ובנטרול תגמול מבוסס מניות) עלתה ברבעון השלישי בכ- 8% לכ-45 מיליון שקל, בהשוואה לכ-42 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. ה-EBITDA ברבעון כללה גם הפסד בסך של כ-1 מיליון שקל המיוחס להתחלת הפעילות בפורטוגל.

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 ההכנסות צמחו בכ-6% לכ-847 מיליון שקל, בהשוואה לכ-797 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2022. הגידול במחזור המכירות מיוחס לגידול במכר חנויות זהות של כ-2.4% ולפתיחת סניפים חדשים. הגידול במכר חנויות זהות נבע מגידול במספר הלקוחות המבקרים בסניפים וגידול במכר עונתי לעומת תקופה מקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 עלה בכ-12% לכ-352 מיליון שקל, בהשוואה לכ-315 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2022. שיעור הרווח הגולמי בתקופה עלה לכ-41.5% מההכנסות, בהשוואה לכ-39.5% מההכנסות בתקופה המקבילה בשנת 2022. השיפור ברווחיות נובע מירידה במחירי השילוח הבינלאומיים לצד שיפור ניהול המלאי והקטנת היקף האחסנות.

הרווח התפעולי החשבונאי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 עלה בכ-25% לכ-112 מיליון שקל, בהשוואה לכ-90 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2022. העלייה ברווח התפעולי נבעה מהגידול בהיקפי הפעילות ומהשיפור ברווחיות הגולמית, שקוזזו בחלקם על ידי גידול בהוצאות מכירה ושיווק, בין היתר מגידול בהוצאות פחת נכסי זכות שימוש בגין פתיחת סניפים חדשים וכן מהקמת הפעילות בפורטוגל. הרווחיות התפעולית החשבונאית בתקופה עלתה לכ-13.2%, בהשוואה לכ-11.3% בתקופה המקבילה בשנת 2022.

הרווח הנקי החשבונאי המיוחס לבעלי המניות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 עלה בכ-35% לכ-61 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-45 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2022.

ה–EBITDA המתואמת (לפני יישום תקן IFRS 16 ובנטרול תגמול מבוסס מניות) עלתה בתקופה בכ- 9% לכ-112 מיליון שקל, בהשוואה לכ-103 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2022. ה-EBITDA השנה כללה גם הפסד בסך של כ-4 מיליון שקל המיוחס לפעילות בפורטוגל. בניטרול הוצאות אלה, עלתה ה-EBITDA בכ –12% לכ-116 מיליון שקל.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש