יעקב חן, מנכ"ל עלבד<br>קרדיט: רמי זרנגר
יעקב חן, מנכ"ל עלבד קרדיט: רמי זרנגר

יצרנית המגבונים והבדים הלא ארוגים, על בד , מתחילה להתאושש לאחר המשבר שאליו נקלעה לאחר הירידה מההייפ של ימי הקורונה. תחת המנכ"ל החדש, יעקב חן, על בד מצליחה לצאת מהסחרור שאליו נקלעה לאחר הקורונה, כאשר הביקושים ירדו ווטלטלו את החברה. 

על בד עברה לרווח של 10.5 מיליון שקל ברבעון השלישי לעומת הפסד של 69 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. על בד מעריכה כי הפעולות בהן היא נוקטת לצד השינוי החיובי בתנאי הסחר צפויים לאפשר המשך שיפור בתוצאות העסקיות לאורך הרבעונים הקרובים.

בתחום המגבונים נהנית עלבד מגידול במכירות ושיפור ברווחיות של אופטימל קר בספרד, ומחזקת את נוכחותה באירופה, בדגש על מספר מדינות מפתח במערב אירופה. בתחום ההיגיינה הנשית על בד מתמקדת במקסום חלקה בשוק הרשתות בארה"ב והאצת השיפור ברווחיות.

בשורה העליונה, ההכנסות הסתכמו ב-430.9 מיליון שקל ברבעון השלישי, גידול של 21% בהשוואה להיקף ההכנסות של החברה ברבעון המקביל, הודות לגידול בהכנסות ובכמות היחידות הנמכרות בשני מגזרי הפעילות ועלייה בשערי היורו והדולר מול השקל. הגידול בהכנסות נבע מגידול אורגני במכירות מגבונים אירופה וההיגיינה הנשית בארה"ב ומהתאמת מחירי המכירה לעלות הייצור.

הרווח הגולמי הסתכם ב-87.9 מיליון שקל ברבעון השלישי (20% מסך ההכנסות), גידול של 65% בהשוואה לרווח גולמי של 53.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. הגידול ברווח הגולמי נובע מגידול בהיקף המכירות ושיפור ברווחיות בתחום פעילות הבדים, בתחום פעילות המגבונים ובתחום פעילות ההיגיינה הנשית.

הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות הסתכם ברבעון השלישי של 2023 ברווח של 27.7 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 3.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. שיעור הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2023 הינו 6.4% מסך ההכנסות.

ה-EBITDA מפעילות נמשכת הסתכם ברבעון השלישי של 2023 ב-50 מיליון שקל, גידול של 170% בהשוואה ל-18.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. השיפור ב-EBITDA הושפע, בין היתר, מהגידול במכירות, מירידה בעלויות מחירי חומרי הגלם והלוגיסטיקה, מגידול בתפוקות הייצור ומשיפור מחירי המכירה בעיקר בתחום ההיגיינה הנשית.

יעקב חן, מנכ"ל על בד , אמר: "התוצאות ממשיכות לשקף גידול בפעילות החברה ושיפור נוסף ברווחיות. אחת המטרות המרכזיות שהצבנו לעצמנו הייתה חיזוק איתנותה הפיננסית של החברה, והרבעון השלישי מהווה נקודת ציון כאשר עלבד מציגה עמידה באמות המידה הפיננסיות וסיווג הלוואות מבנקים אשר סווגו בעבר לזמן קצר בחזרה לזמן ארוך. עלבד מדווחת הרבעון על תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 89 מיליון שקל ומתחילת השנה על תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 180 מיליון שקל. עלבד ממשיכה לקדם חדשנות ומתקדמת כמתוכנן בהקמת קו ייצור הבדים החדש ללא סיבי פלסטיק. אנו מאמינים כי כניסת הקו לפעילות ב-2024 לצד המשך אימוץ טכנולוגיות מתקדמות נוספות תייצר לחברה יתרון תחרותי חשוב ותסייע בהמשך הצמיחה הרווחית".

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש