פרופ אמיר ירון, נגיד בנק ישראל<br>קרדיט: יח"צ
פרופ אמיר ירון, נגיד בנק ישראל קרדיט: יח"צ

נגיד בנק ישראל אמיר ירון ממשיך בקו האגרסיבי שלו ומעלה את הריבית ב 0.75% ל 2%. ניתן לומר בדיעבד שההחלטה נפלה מוקדם יותר החודש, עם אינפלציה שמגיעה לשיא של 14 שנה וקצב שנתי של 5.2% יחד עם קצב צמיחה מפתיע של 6.8% ברבעון השני של השנה.

בנק ישראל למעשה מיישר קו עם הנעשה בעולם, בבריטניה בה האינפלציה משתוללת הריבית עולה כבר מספר חודשים ברציפות, ארה"ב הצטרפה השנה, כמו גם אוסטרליה, מדינות סקנדינביה ועוד. רק בסין יש הקלות בנושא בשל נתונים כלכליים מדאיגים שחלקם נובע מהסגר שהיה שם מוקדם יותר השנה והאטה עולמית.

בהודעת הבנק ציינו: במשק הישראלי נמשכת פעילות כלכלית איתנה ושוק העבודה מוסיף להיות הדוק ומצוי בסביבת תעסוקה מלאה. עם זאת, ההתמתנות הנמשכת בפעילות בעולם וכן אי הוודאות הפוליטית בישראל עלולים להעיב על הפעילות הכלכלית במשק. האינפלציה מוסיפה לעלות ונמצאת מעל היעד. עם זאת היא שוהה בסביבת העשירון התחתון של מדינות ה-OECD.

מאז החלטת הריבית הקודמת, עלו מדדי המחירים לצרכן של חודשים יוני ויולי 2022 ב-0.4% וב-1.1% בהתאמה והאינפלציה בשנים-עשר החודשים האחרונים מצויה מעל הגבול העליון של היעד ועומדת על 5.2%. עם זאת, האינפלציה בישראל נותרה נמוכה משמעותית מהאינפלציה במרבית המדינות המפותחות. בניכוי אנרגיה ופו"י עומדת האינפלציה על 4.7% ובניכוי נוסף של השפעות מיסוי ורגולציה, על 4.4%. קצב העלייה השנתי של הרכיבים הסחירים גבוה, כ-7 אחוזים, והוא הוסיף לעלות; קצב העלייה של הרכיב הלא-סחיר עלה גם הוא אך נמצא ברמה נמוכה יותר, כ-4.1 אחוזים. עליית האינפלציה היא רוחבית ותרמו לה מרבית הסעיפים. הוועדה מעריכה כי לצד תהליך העלאת הריבית, ההקלה בשרשראות האספקה, הירידות במחירי הנפט ובחלק מהסחורות האחרות ומס הבלו וכן התחזקות השקל ייפעלו למיתון האינפלציה. הציפיות לאינפלציה לשנה מהמקורות השונים ירדו וכולן, פרט לציפיות משוק ההון, מצויות בתוך תחום היעד. הציפיות משוק ההון החל מהשנה השנייה ואילך ממשיכות להימצא בתוך תחום היעד והציפיות לטווחים הארוכים מעוגנות במרכז היעד. מאז החלטת המדיניות האחרונה התחזק השקל מול הדולר ב-6.9%, מול האירו ב-10.2% ובמונחי השער האפקטיבי ב-8.8%.

הפעילות הכלכלית במשק איתנה. לאחר פרסום נתוני החשבונאות הלאומית לרבעון השני והעדכון לאחור של נתוני 2021 ע"י הלמ"ס, עולה כי מזה שלושה רביעים רמת התוצר במשק גבוהה מקו המגמה טרום משבר הקורונה. על פי האומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית התוצר צמח ברבעון השני של 2022 ב-6.8% ביחס לרבעון הראשון של 2022. רכיבי התוצר השונים גדלו בשיעורים משמעותיים ותרמו לצמיחה; הצריכה הפרטית, ההשקעה והיצוא גדלו בשיעורים דו-ספרתיים. בהשוואה לרבעון השני אשתקד צמח התוצר ב-7.4%.

האינדיקטורים לפעילות הכלכלית במשק ברביע השלישי ממשיכים גם הם להעיד על פעילות מוגברת. אמנם המאזן המצרפי של סקר המגמות בעסקים של הלמ"ס לחודש יולי ירד, אך הוא ממשיך להיות גבוה מהממוצע טרם המשבר ולהצביע על הערכות חיוביות של עסקים ביחס למצבם. הרכישות בכרטיסי אשראי ביולי ובאוגוסט מוסיפות להימצא ברמה גבוהה. בעקבות התמתנות הלחצים בשרשראות האספקה בעולם, חלה ירידה במגבלת הציוד וחומרי הגלם הן בענף התעשייה והן בענף הבינוי, אולם רמת המגבלה נותרה עדיין משמעותית וגבוהה בהשוואה לעבר. יצוא הסחורות (ללא או"מ ויהלומים) ירד אך ממשיך לשהות ברמה הגבוהה מזו ששררה ערב משבר הקורונה ויצוא השירותים ממשיך לעמוד על רמה גבוהה מאו. יבוא הסחורות מצוי גם הוא ברמה גבוהה בכל רכיביו.

שוק העבודה הדוק. שיעור האבטלה לגילאי 15+ עומד על 3.4% (בניכוי עונתיות) ושיעור התעסוקה (61%) יציב מזה מספר חודשים ומצוי בקרבת  רמתו הממוצעת בשנת 2019, טרם המשבר. שיעור התעסוקה בגילאי העבודה העיקריים (25-64) מצוי מעל הרמה הממוצעת בשנת 2019. במקביל מספר המשרות הפנויות ושיעורן מסך המשרות נמצאים ברמות גבוהות מאוד, חרף ירידה מסויימת בחודש יולי. עסקים במרבית הענפים ממשיכים להצביע על מחסור בעובדים כחסם המגביל את פעילותם השוטפת. שוק העבודה ההדוק מתבטא גם בלחצי שכר מסויימים במגזר העסקי, בעיקר בענפים המאופיינים בשכר גבוה ובעובדים מקצועיים. השכר במגזר הציבורי עולה בשיעור מתון יותר.

מחירי הדירות עלו בשנים-עשר החודשים האחרונים ב-17.8%, קצב גבוה באופן משמעותי בהשוואה לקצב של השנים האחרונות. לצד זאת, מספר העסקאות ירד בחודשים האחרונים, וכפי שנרשם ברבעון הראשון מספר היתרי והתחלות הבנייה עלו ונמצאים ברמה גבוהה. היקף המשכנתאות שניטלו ביולי הצטמצם ועמד על כ-10 מיליארדי ש"ח, אך עדיין גבוה ברמה היסטורית. עלייה נרשמה גם בקצב העלייה החודשי של מחירי השכירות, שעלו ב-0.7% ביולי.

בשוק ההון המקומי נרשמו עליות שערים במדדי המניות בדומה למגמה בעולם. תשואות איגרות החוב הממשלתיות הארוכות ירדו ומרווחי האג"ח התאגידיות נותרו ללא שינוי משמעותי. לפי סקר המגמות של הלמ"ס קשיי המימון בקרב העסקים בגדלים השונים ממשיכים להיות נמוכים יחסית בכל המגזרים.

הפעילות בעולם ממשיכה להתמתן. זאת, על רקע האינפלציה הגבוהה וההידוק המוניטרי, המלחמה המתמשכת באוקראינה ומשבר האנרגיה באירופה, ההאטה בסין והקשיים בשרשראות הייצור. לנוכח זאת, קרן המטבע הבינלאומית עדכנה כלפי מטה את תחזית הצמיחה הגלובלית לרמה של 3.2% בשנת 2022 ול-2.9% ב-2023. היקף הסחר העולמי עלה במאי, אך קצב הגידול מתחילת השנה נמוך יותר מזה שנרשם ב-2021. מדד מנהלי הרכש הגלובלי של המשקים המפותחים ירד ביולי ומצביע על המשך האטה בקצב הפעילות הכלכלית, בעוד המדד במשקים המתעוררים ירד, אך מצביע על התרחבות. לצד זאת, שוקי המניות רשמו עליות שערים חדות. מחיר הנפט ירד על רקע הצפי להמשך האטה בפעילות העולמית וירידה בביקושים. מנגד, בעקבות צמצום הזרמת הגז מרוסיה לאירופה נרשמה עלייה חדה במחירי הגז הטבעי באירופה. מדד מחירי הסחורות האחרות שב לרמתו מתחילת השנה. כמו כן, בשוקי האג"ח הממשלתיות נרשמה מגמה מעורבת תוך תנודתיות גבוהה.

סביבת האינפלציה בעולם הוסיפה לעלות; במרבית המדינות מדדי האינפלציה שוהים ברמה גבוהה משמעותית מיעדי הבנקים המרכזיים. לפיכך, ההידוק המוניטרי בעולם נמשך; בארה"ב, נתוני הצמיחה ברבעון השני הצביעו על כניסה ל"מיתון טכני", אך שוק העבודה הדוק עם האצה נוספת בקצב עליית השכר. האינפלציה ירדה ל-8.5% לאור ירידה במחירי האנרגיה, אך נותרה גבוהה מאוד. ה-Fed העלה בישיבתו האחרונה את הריבית ב-75 נ.ב, פעם שנייה ברציפות, תוך הדגשת מחויבותו להורדת האינפלציה. במדינות המרכזיות בגוש האירו, נתוני הצמיחה היו גבוהים באופן יחסי, פרט לגרמניה. במקביל, העלייה המהירה באינפלציה נמשכת, וה-ECB האיץ את תהליך ההידוק המוניטארי והעלה את הריבית ב-50 נ.ב, לראשונה מאז 2011. במספר מדינות נוספות בהן האינפלציה שוהה מעל יעד הבנק המרכזי נרשמו העלאות ריבית.

סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטה זו יפורסם ב-5/9/2022. החלטת המדיניות המוניטרית הבאה תתפרסם ביום שני, ה-3/10/2022,​​​ ולאחריה יתקיים תדרוך עיתונאים בהשתתפות הנגיד.​​

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש