המלצות אנליסטים

IBI: נותרים בהמלצת תשואת שוק לישראכרט

לחברה מספר אירועים חד פעמיים אשר פגעו בתשואה להון בדוחות הרבעון הראשון, לחברה 3 נושאים קריטיים שחובה לעקוב אחריהם: צמיחת אשראי, הסכמי מועדונים והשירות החדש - BNPL

ליאור שילה - IBI בית השקעות 19/05/2022 10:47

א+א-

ישראכרט פרסמה אתמול דוחות פושרים מתחת לצפי עם תשואה להון של 7.2% ביחס לתחזית שלנו שעמדה על כ-10%.

אירועים חד פעמיים ברבעון שהשפיעו על התוצאות:

 • הוצאה של 10 מ’ ₪ הנובעת מקיצור תקופת השכירות החוזית בבית ישראכרט שנמכר.
 • הוצאה של 7 מ’ ₪ שנגרמה מהחלטה להפסיק את הפעלת האפליקציה לתיקוף ותשלום עבור נסיעה בתחבורה ציבורית.
 • במידה ומנטרלים את ההוצאות החד פעמיות, התשואה להון הייתה עולה לרמה של 9%.
 • אנו נותרים במחיר יעד של 17.4 ₪ למניה בהמלצת תשואת שוק.

נקודות עיקריות מהדוח

 • כמות הכרטיסים הפעילים של ישראכרט קטנה ב-9,000 כרטיסים חדשים, ירידה של 0.2% בהשוואה ליתרה של הרבעון הקודם.יתרת הכרטיסים החוץ בנקאיים קטנה בשיעור זהה.
 • היקף מחזורי ההנפקה עלו בשיעור של 14% ביחס לרבעון המקביל וקטן ב-5.5% ביחס לרבעון הקודם.נזכיר כי ברבעון הראשון נרשמה ירידה בפעילות בשל וריאנט האומיקרון.
 • בתוך כך נציין כי החל מסוף הרבעון הראשון ולתוך הרבעון השני נראה כי חלה עלייה בהיקף המחזורים פעם אחת בשל הירידה בתחלואה ובמגבלות ופעם שניה בשל העלייה בהיקף התיירות
 • דבר נוסף שראוי לציין הוא שהיקף העסקאות פר כרטיס גם כן ירד בשיעור של 5.7% ביחס לרבעון הקודם, לאחר מספר רבעונים של עלייה.
 • מבט להכנסות מכרטיסי אשראי מראה כי ההכנסות מבתי עסק נטו הציגו ירידה בשיעור של 6.5% ביחס לרבעון הקודם כתוצאה מהירידה במחזורים, אך גם בעקבות הירידה בעמלה הצולבת החל מינואר 2022 בהתאם לרפורמה.
 • ההכנסות ממחזיקי כרטיס אשראי גם כן ירדה, אם כי בשיעור של 5.5% בדומה לירידה בהיקף המחזורים.נציין כי כל עוד נרשמת עלייה בתיירות היוצאת הדבר צפוי לתמוך בהכנסות מעמלות מט"ח ולשפר את הרווחיות.
 • תיק האשראי של ישראכרט הציג צמיחה נמוכה מהצפי בשיעור של 3.4% ביחס לרבעון הקודם.התיק הקמעונאי צמח ב-0.9% בעוד שהתיק העסקי צמח ב-14.4%, מה שמציג אופטימיות להמשך לאחר שהתיק נחתך במהלך משבר הקורונה.
 • בתוך כך נציין שהכנסות הריבית נותרו זהות לרבעון הקודם והסתכם ב-111 מ’ ₪.זאת על אף צמיחת התיק ככל הנראה משחיקה מינורית במרווחים.כך, שיעורי הריבית על יתרת התיק אמנם נותרוכך, שיעורי הריבית על יתרת התיק אמנם נותרו יחסית זהים, אך הריביות לעסקאות בחודש האחרון מרמזות על תחרות גבוהה בשוק ושחיקה עתידית.מנגד, יש לזכור כי חלק מהותי מהתיק של ישראכרט הוא בריבית משתנה כך שהעלאת הריבית תתרום בהמשך.
 • ההוצאות להפסדי אשראי הסתכמו בשיעור של 0.51% מסך החייבים בגין כ"א, כאשר כרית הפסדי האשראי הקבוצתית שנותרה ממשבר הקורונה נותרה במאזן.
 • סך ההוצאות ללא הפסדי אשראי ירדו בשיעור של 9.1% ביחס לרבעון הקודם, ובנטרול חד פעמיים ירדו ב-10.5%, בעיקר בשל הקיטון במחזורים.מנגד, ההכנסות ללא הכנסות אחרות קטנו ב-4.5%.
 • יחס היעילות ברבעון הסתכם ברמה של 82% לעומת 78.5% ברבעון הקודם ו-78.5% ברבעון המקביל.בנטרול חד פעמיים יחס היעילות היה 78.9% ברבעון הנוכחי לעומת 83.5% ו-78.5% ברבעון הקודם והמקביל בהתאמה.
 • יחס הלימות ההון הכולל של החברה עמד על שיעור של 15.4%, מעט נמוך מהרבעון הקודם בשל חלוקת הדיבידנד, אך גבוה מעל הדרישה הרגולטורית.
 • הרווח הנקי הסתכם ב-50 מ’ ש"ח, לעומת 57 מ’ ש"ח ברבעון הקודם ו-74 ברבעון המקביל.

תובנות אחרונות

דוח פושר לישראכרט ומתחת לצפי גם בנטרול הסעיפים החד פעמיים.

הצד החיובי הוא שלא צפויים הפתעות בדוחות הקרובים בכל הנוגע למעבר למבנה החדש וכן ההחלטה לצאת מפרוייקט האפליקציה לתחבורה הציבורית נראית כמו החלטה נכונה.

קיימים מספר נושאים שיש לעקוב אחריהם ושהרבעונים הקרובים יהיו קריטיים בכל הנוגע אליהם:

 1. צמיחת אשראי קמעונאי – אחד ממנועי הצמיחה הראשיים של החברה.בשני הרבעונים האחרונים החברה הציגה צמיחה, אך הציפיות בשוק היא לצמיחה גבוהה יותר בייחוד בתקופה בה הפעילות הכלכלית עולה.
 2. תשלומים לבנקים והסכמים עם מועדונים – ישראכרט דיווחה על חידוש הסכמים מול אשמורת, לייף סטייל והוט, וכן על מזכר הבנות עם גולף, סטימצקי וסונול להקמה ותפעול של מועדון לקוחות משותף הכולל הנפקת כרטיסי אשראי חוץ-בנקאיים.

למדנו בעבר שחידושי הסכמים והתקשרויות חדשות מגדילות את המחזורים ותומכות בגידול היקף הלקוחות, אך עם שחיקת הצולבת והתחזקות כוחם של המועדונים ,חלוקת הרווחים נוטה להיות פחות רווחית לכרטיסי אשראי וגוררת הוצאות כבדות בהתחלה בחלק מהמקרים.

כמו כן, נזכיר כי בפברואר 2023 מסתיים ההסכם של ישראכרט עם פועלים, ההסכם הבא עשוי להיות קריטי לרווחיות החברה בהמשך שכן מרבית מצבת הכרטיסים הבנקאיים שישראכרט מתפעלת היא של בנק הפועלים.

3.BNPL – החברה ציינה בשיחת המשקיעים כי המיזם המשותף בנושא Buy Now Pay Later צפוי להתחיל במחצית השנייה של השנה.דבר זה עשוי לדחוף את האשראי המסחרי וכן להגדיל חשיפה לאשראי קמעונאי דרך החברה המשותפת.

ההנהלה החדשה בחרה לבצע ניקוי אורוות בדוחות הנוכחיים, לכן הרבעונים הקרובים ישפיעו מאוד על אופן בו השוק מסתכל על החברה ועל האסטרטגיה החדשה שלה.

אנו נותרים במחיר יעד של 17.4 ₪ למניה בהמלצת תשואת שוק

 1. מניות בכתבה
 2. ישראכרט

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה