קרדיט: 3DIVISION
קרדיט: 3DIVISION

הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו לכ-176 מיליון ש"ח לעומת כ-207 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה הנובעת מתזמון בהכרה החשבונאית בהכנסות.לחברה פרויקטים רבים, הנמצאים בשלבי ביצוע שונים, שצפויים להיכלל בשורת ההכנסות והרווח כבר בתוצאות הרבעונים הבאים.

הרווח הגולמי גדל ברבעון בכ-15% והסתכם לכ-35.4 מיליון ש"ח לעומת כ-30.7 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד, על אף המכירות הנמוכות מול רבעון קודם, יש לתת התייחסות לכמות יחידות הדיור אשר נמכרו במסגרת מחיר למשתכן שם החברה מרוויחה פחות, ועקב כך שמכרה פחות דירות למשתכן הרווח הגולמי זינק והעניק לחברה גידול נאה אשר ירד עד השורה התחתונה.

שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות עמד ברבעון הראשון על כ-22% לעומת כ-16%, ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי צמח ברבעון הראשון בכ-85% והסתכם בכ-18.7 מיליון ש"ח לעומת כ-10.1 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד.הגידול ברווח נובע, בין השאר, משיפור ברווח הגולמי.

נתוני מכירת יח"ד: במהלך הרבעון הראשון החברה מכרה 195 יח"ד בהיקף כספי של כ-496 מיליון ש"ח (כ-445 מיליון ש"ח חלק החברה) לעומת 178 יח"ד בהיקף כספי של כ-689 מיליון ש"ח (כ-515 מיליון ש"ח חלק החברה) ברבעון המקביל אשתקד.המכירות ברבעון הראשון של 2022 כוללות 49 יח"ד אשר נמכרו בפרויקט מחיר למשתכן "סביון ואירוס" בנס ציונה, במחירים מפוקחים.לעומת זאת, המכירות ברבעון המקביל אשתקד כללו 127 יח"ד אשר החוזים בגינם נחתמו ברבעון הראשון של 2021 במסגרת הפרה-סייל בפרויקט DUO.

 

דיור להשכרה ומסחר: החברה מחזיקה כיום בארבעה פרויקטים הכוללים 800 יח"ד להשכרה (חלק החברה 502 יח"ד), מהם שלושה פרויקטים אוכלסו או החל אכלוסם, נכון למועד הפרסום.לאחר שאפריקה ישראל מגורים וחברת אפי נכסים הקימו את הפרויקט הראשון בישראל של חברת דירה להשכיר בגליל ים הרצליה, החברות החלו בימים אלה באכלוס פרויקט דיור להשכרה נוסף, הכולל 271 יח"ד – סביוני שוהם FOR RENT.כמו כן, החברה נמצאת בשלבים שונים של תכנון ובניה של שטחי מסחר המשולבים בפרויקטים של החברה בהיקף של כ-177 אלף מ"ר.

לאחר תאריך המאזן התקשרה החברה בהסכם למכירת שטחי המסחר הנבנים בפרויקט סביון VIEW בירושלים אשר נמצא בשלבי הקמה מתקדמים, תמורת כ-102 מיליון ש"ח.החברה צפויה לדווח על רווח נקי המוערך בכ-24 מיליון ש"ח בגין העסקה אשר יוכר ברובו ברבעון השני של השנה.

 

מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה מגורים: "אנחנו מסכמים רבעון מוצלח נוסף, עם שיפור משמעותי ברווח הגולמי והנקי.במהלך הרבעון הראשון ואחריו, התחלנו שלושה פרויקטים חדשים הכוללים כ-300 יח"ד נוספות לשיווק ואנו צופים פתיחה של פרויקטים נוספים בטווח הקרוב.אנו ממשיכים להיות עדים לביקושים משמעותיים, הנובעים בעיקר מעודף ביקוש מתמשך על היצע הדירות בשוק.לראייה, תוך חודש וחצי בלבד בין חודש אפריל למאי, נחתמו 159 בקשות רכישה – כמות כמעט זהה לסך הדירות שנתחמו בגינן חוזי רכישה בכל הרבעון הראשון.במקביל, לחברה מלאי כולל של כ-13,200 יח"ד ברחבי הארץ בשלבי תכנון וביצוע שונים.בנוסף, בכוונת החברה להמשיך להרחיב את פעילותה בתחומי הדיור להשכרה, המסחר והמשרדים וכן ההתחדשות העירונית, שכבר היום כולל תוכניות ללמעלה מ-5,000 יח"ד.אנו צופים המשך צמיחה, תוך מימוש הרווחים הגולמיים בפרויקטים לביצוע עד 2025 בהיקפים העולים על 2.6 מיליארד."

 

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש