חדשות טובות

הראל ברווחי שיא מפנקת את העובדים ב-10K לכל עובד

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים מסכמת את שנת 2021 עם שיא ברווח הכולל גדל ב-83% ל-1.52 מיליארד ש"ח, החברה תעניק לכל עובד 10K ללא קשר לבונוס השנתי, היקף נכסים מנוהלים 362 מיליארד ש"ח

מערכת ספונסר 28/03/2022 12:30

א+א-

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2021 כולה עם רווחי שיא.

 

הרווח הכולל לאחר מס בשנת 2021 הסתכם לשיא של כ-1.52 מיליארד ש"ח, לעומת רווח כולל של כ-834 מיליון ש"ח בשנת 2020 – עלייה של כ-83%. הרווח הכולל בשנת 2021 משקף תשואה להון של כ-18%. תוצאות השיא בשנת 2021 נשענות, בין היתר, על תשואות גבוהות יותר בשוק ההון, יישום חוזר לעדכון שיעור פרמיית אי הנזילות שקיזזה ברובה את השפעת הירידה החדה בעקום הריבית, עלייה בדמי הניהול הקבועים והמשתנים ומקיטון בהתחייבויות ביטוחיות כתוצאה מעדכון מחקר אקטוארי בביטוח בריאות.

 

הרווח הכולל לאחר מס ברבעון הרביעי של שנת 2021 הסתכם בכ-579 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח כולל של כ-427 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2020 – עלייה של כ-36%. הרווח הכולל ברבעון משקף תשואה להון (במונחים שנתיים) של כ-27%.

 

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה בשנת 2021 עלה לשיא של כ-33.0 מיליארד ש"ח, לעומת כ-29.8 מיליארד ש"ח בשנת 2020, גידול של כ-11%.

 

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה ברבעון הרביעי של שנת 2021 עלה לכ-9.7 מיליארד ש"ח, לעומת 8.0 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2020, גידול של כ-21%.

 

ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 31 בדצמבר 2021, הסתכם בכ-8.9 מיליארד ש"ח – גידול של כ-1.1 מיליארד ש"ח במהלך שנת 2021. זאת, לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-357 מיליון ש"ח ורכישה עצמית של מניות בעלות של כ-40 מיליון ש"ח.

 

היקף הנכסים המנוהלים של החברה, ליום 31 בדצמבר 2021, עלה לשיא של כ-362 מיליארד ש"ח, לעומת כ-291 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2020. היקף הנכסים גדל במהלך שנת 2021 בכ-71 מיליארד ש"ח, 45 מיליארד ש"ח מתוכם הינם גידול אורגני ויתרת 26 מיליארד ש"ח מיוחסים להשלמת העסקה לרכישת קופות הגמל וקרנות הפנסיה מפסגות, החל מחודש אוקטובר האחרון.

 

במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-300 מיליון ש"ח. חלוקה זו מתווספת לחלוקת דיבידנד בסך של כ-357 מיליון ש"ח ולרכישה עצמית של מניות החברה בסך של כ-40 מיליון ש"ח שבוצעו במהלך שנת 2021.

 

בנוסף, לאור התוצאות המצוינות, הודיעה החברה על תשלום מענק מיוחד לעובדים, המשלימים בחברה ותק של 6 חודשי עבודה לפחות, בגובה של 10,000 ש"ח לכל עובד, ובסך כולל של 50 מיליון ש"ח. זאת בנוסף למענק השנתי המחולק לעובדים כמקובל.

  1. מניות בכתבה
  2. הראל השקעות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה