המלצות אנליסטים

IBI: בהמלצת תשואת יתר לנטו מילנדה במחיר 170 ש”ח למניה

נטו מלינדה פרסמה אתמול דוח חזק לרבעון הרביעי של השנה, עם צמיחה של קרוב ל-30% בשורה העליונה בעיקר לאור הגדלת הפעילות בתחום שיווק עופות בכשרות רגילה בשוק המקומי

שירה אחיעז 28/03/2022 10:22

א+א-

IBI על דוות מטו מלינדה: לאור החוזקה המגולמת בתוצאות הרבעון והמגמות החיוביות להמשך, אנו מעדכנים את מחיר היעד לנטו מלינדה ל-170 ₪ למניה, נותרים בהמלצת תשואת יתר.

 

נטו מלינדה פרסמה אתמול דוח חזק לרבעון הרביעי של השנה, עם צמיחה של קרוב ל-30% (!) בשורה העליונה בעיקר לאור הגדלת הפעילות בתחום שיווק עופות בכשרות רגילה בשוק המקומי, כאשר למרות הירידה במרווח הגולמי נרשם שיפור ברווחיות התפעולית, זאת להערכתנו על רקע שמירה הדוקה על מבנה הוצאות התפעול וירידה ברכיב ההוצאות הקבועות.

 

על אף ירידה של 3.6% בהכנסות תחום המפעלים, נרשמה צמיחה של 29.4% בשורת ההכנסות ברבעון הרביעי, בעיקר כאמור לאור פעילות השוק המקומי אשר הציגה צמיחה מרשימה של 66.4% ברבעון. ציינו לא פעם כי כניסתו של דוד מצסה לשותף (כ-23%) בחברת ההחזקות צפויה לתמוך בצמיחה משמעותית של המגזר, דבר שצפוי לבוא לידי ביטוי גם בשנה הקרובה.

כמו כן, הצמיחה המואצת בתחום הייבוא ממשיכה עם עלייה של 18.9% בהכנסות, להערכתנו לאור המגמה הצרכנית להעדפת מוצרי בשר טריים על חשבון קפואים לצד המומחיות של החברה בתחום זה, כמו גם על רקע הרחבת הפעילות של ייבוא בשר בקר טרי בהליך שפטור ממכסים.

בתוך כך נציין כי לפי עיבודי IBI לנתוני סטורנקסט, שוק מוצרי הצריכה הציג ירידה של 4.5% ברבעון הרביעי של השנה (לעומת התקופה המקבילה).

המרווח הגולמי ירד לכ-13% (לעומת כ-14% במקביל), להערכתנו על רקע ההתרחבות המשמעותית בפעילות השוק המקומי, המאופיינת במרווח גולמי נמוך בהשוואה לשאר מגזרי הפעילות של החברה. מנגד, אנו סבורים כי חוזקת השקל וצמיחה דו-ספרתית בפעילות הייבוא הרווחית קיזזו חלק מהירידה בפרמטר זה ברבעון.

עם זאת, הצמיחה הנאה ברבעון לצד הירידה ברכיב ההוצאות הקבועות הובילו לשיפור ברווחיות התפעולית, אשר נבע הודות לכל מגזרי הפעילות (בעיקר במגזר הייבוא) אשר הסתכמה ב-6.1% (לעומת 5.9% במקביל).

בסה״כ הרווח הנקי הסתכם ב-43.6 מיליון ש״ח ברבעון (לעומת 28.8 מיליון ש״ח במקביל).

 

בנימת סיכום שנת 2021

גולת הכותרת של השנה שחלפה מתמקדת במגזר הייבוא הרווחי, אשר במהלך השנה היווה כבר כ-47% מהכנסות החברה, ואף ייצג שיעור גבוה יותר של כ-63% מהרווח התפעולי.

בסיכום שנתי הציגה נטו מלינדה עלייה של 10.6% בשורת ההכנסות, בעיקר הודות למגזר הייבוא ועל אף ירידה בתחום המפעלים. נדגיש כי מדובר בשנה השלישית ברציפות במהלכה מציגה החברה צמיחה דו-ספרתית בשורה העליונה.

בתחום הייבוא נרשמה צמיחה של 28.5%, להערכתנו בין היתר הודות לעלייה בפעילות ייבוא מוצרים טריים הכוללת עלייה בייבוא בשר בקר טרי בהליך שפטור ממכס (מכסות של כ-8,620 טון לעומת 7,000 טון ב-2020), כאשר ירידה של 16.4% בתחום המפעלים נבעה על רקע ירידה במפעלים טיבון ויל, ויליגר ודלידג בעוד שהמפעלים שלושת האופים וריץ הציגו צמיחה.

בתחום השוק המקומי נרשמה צמיחה של 9.1% בהכנסות בעיקר בשל הגדלת הפעילות בשיווק עופות בכשרות רגילה, זאת כאמור לאור כניסתו של דוד מצסה לחברת ההחזקות.

בבחינה שנתית נרשמה עלייה בשולי הרווח הגולמי לרמה של 14.6% (לעומת 14.2% בשנת 2020), להערכתנו הודות לעלייה ברווחיות הגולמית של תחום הייבוא לרמה של 16.6% (לעומת כ-16% בשנת 2020) לצד הגדלת נתח הפעילות בתחום זה המאופיין ברווחיות גולמית גבוהה בהשוואה לשאר מגזרי הפעילות של החברה, ושיפור במרווח הגולמי של תחום המפעלים לרמה של 14.8% (לעומת 14.3% במקביל). מנגד, נרשמה ירידה ברווחיות הגולמית של תחום השוק המקומי לרמה של 11.8% (לעומת 12.1% בשנת 2020).

הצמיחה המרשימה בהכנסות לצד מבנה הוצאות שקבוע בחלקו יחד עם השיפור במרווח הגולמי כאמור הוביל לשיפור ניכר במרווח התפעולי לרמה של 7.2% בשנת 2021 (לעומת 6.4% בשנת 2020). השיפור שנרשם בפן התפעולי נבע בעיקר תודות לשיפור במרווח התפעולי של פעילות הייבוא שהסתכם ב-9.7% (לעומת 8.6% בשנת 2020), כמו גם שיפור ברווחיות התפעולית של תחום המפעלים לרמה של 6.7% (לעומת 6.1% בשנת 2020), כאשר שולי הרווח של אפיק השוק המקומי נותרו ברמה דומה לשנת 2020 ועמדו על 4.1%.

בסה"כ, נטו מלינדה הציגה רווח נקי של כ-240 מיליון ₪ בשנה שחלפה (לעומת כ-191 מיליון ₪ בשנת 2020).

 

בסיכום שנת 2021, נטו היוותה 5.6% ממכירות כלל הספקים בשוק מוצרי הצריכה (כולל מכירות בשר, עופות ודגים טריים בתפזורת, בדומה ל-2020).

כמו כן, במהלך שנה זו המשיכה להרחיב את הנוכחות בשוק הפרטי, אשר היווה 35.4% מסך הכנסות (לעומת 33.8% בשנת 2020). התאוששות השוק המוסדי תמכה בעלייה בערוץ הכנסות זה עם נתח של 18.3% (לעומת 13.8% בשנת 2020), כאשר התחום הקמעונאי היה אחראי ל-46.3% (לעומת 52.4% בשנת 2020).

 

ומה צפוי בהמשך?

במבט קדימה, המגמה הצרכנית להעדפת מוצרי בשר טריים על חשבון קפואים לצד המומחיות של החברה בתחום זה ימשיך להערכתנו לתמוך בתוצאות.

כמו כן, אנו סבורים כי כניסתו של דוד מצסה לשותף בחברת ההחזקות תתמוך כאמור בהמשך צמיחה מואצת של המגזר, בדומה למגמה שנרשמה ברבעון הרביעי, כאשר לפי שיחות עם הנהלת החברה מדובר בתוספת צפויה של כ-700 מיליון ₪ (!) להכנסות בשנת 2022.

בנוסף, במהלך הרבעון הושלמה רכישת 50% מרווחי המיזם המשותף עם מילמיט העוסק בשיווק עופות, בשר ומוצרי בשר שונים (קפואיים וטריים) בכשרות מהודרת. מדובר ברכישה הצפויה להגדיל משמעותית את הרווח הנקי לבעלי המניות בשנה הקרובה, כאשר לאחרונה החלה נטו מלינדה גם לשווק מוצרים בכשרות הרב לנדא.

עוד נציין כי ההשלמה של רכישת פאלאס מחברת נטו אחזקות צפויה גם היא לתמוך בתוצאות ובגיוון תחומי הפעילות של החברה.

לסיכום, אנו מעריכים כי שנת 2022 תיזכר בתור השנה הרביעית ברציפות במהלכה רשמה נטו מלינדה צמיחה דו-ספרתית, כאשר היכולת המוכחת של החברה לשמירה הדוקה על מבנה ההוצאות תתמוך במרווח התפעולי. עם זאת, נצפה לירידה במרווח הגולמי לאור הרחבה משמעותית של תחום השוק המקומי.

לאור החוזקה המגולמת בתוצאות הרבעון והמגמות החיוביות להמשך, אנו מעדכנים את מחיר היעד לנטו מלינדה ל-170 ₪ למניה, נותרים בהמלצת תשואת יתר.

 

בכל הנוגע לחברת נטו אחזקות, מודל NAV סחיר מעודכן גוזר מחיר יעד של 309 ₪ למניה, המגלם אפסייד של כ-43% על מחיר השוק, ואפסייד גבוה ממודל הערכת השווי שלנו לנטו מלינדה.

אגב, המודל מגלם מחיר קרוב למחיר רכישת המניות ע"י דוד מצסה...

האפסייד נפתח לאור עלייה של כ-36% (!) מתחילת השנה במניית נטו מלינדה, המהווה את הנכס העיקרי של חברת ההחזקות, בעוד שנטו אחזקות רשמה עלייה של כ-20% "בלבד".

  1. מניות בכתבה
  2. נטו מלינדה

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה