IPO

בית וגג תונפק לפי שווי של 430 מיליון שקל

חברת בית וגג, מהחברות המובילות בישראל בתחום ההתחדשות העירונית התקבלו ביקושים מצד גופי השקעה מסתכמת ב-78 מיליון ש"ח, הפניקס תחזיק כ-31%

מערכת ספונסר 21/03/2022 10:53

א+א- 1

חברת בית וגג, מהחברות המובילות בישראל בתחום ההתחדשות העירונית, פירסמה הודעה משלימה ולפיה במסגרת ההצעה הלא אחידה למוסדיים התקבלו ביקושים מצד גופי השקעה מובילים והתמורה המיידית ברוטו הצפויה מסתכמת בכ-78 מיליון ש”ח.  

במסגרת ההנפקה הוצעו כ-100,260 יחידות, באופן שהרכב כל יחידה כולל 100 מניות רגילות במחיר כולל של 778 ש”ח ליחידה, המשקף מחיר 7.78 ש"ח למניה. סך ההקצאה לגופים המוסדיים בהנפקה מסתכם לכ-16.27% מהון החברה, בדילול מלא.

התמורה המידית ברוטו בסך 78 מיליון ש”ח משקפת לחברה שווי של כ- 430 מיליון ש"ח. את ההנפקה מובילים ברק קפיטל חיתום ופועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות.

בין בעלי המניות הגדולים בחברת בית וגג: קבוצת הפניקס שתחזיק בכ-30.77% מהון החברה בדילול מלא, פועלים אקוויטי שתחזיק ב-7.37% ומבטחים קרן הפנסיה הוותיקה שתחזיק ב-7.25% מהון מניות החברה בדילול מלא.

החברה השלימה 14 פרויקטים בהיקף של 376 יח"ד, ונמצאת בהליך הקמה של 7 פרויקטים בהיקף של 350 יח"ד וכן בהליכי תכנון מתקדמים של 4 פרויקטים בהיקף של 140 יח"ד. בנוסף, בגין 22 פרויקטים נחתמו הסכמים בהיקף כולל של 1,800 יח"ד והצבר העתידי של בית וגג כולל אלפי יח"ד בשלבים מוקדמים יותר המספקים אופק עסקי יציב וארוך טווח לחברה. 

החברה פירסמה את תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה של 2021 ודיווחה על גידול ניכר של כ-130% בהכנסות לכ-130 מיליון ש”ח, גידול של כ-230% ברווח הגולמי לכ-25.7 מיליון ש”ח שהגיע לכ-20% מסך הכנסות החברה, ומעבר לרווח נקי של כ-12.8 מיליון ש”ח בהשוואה הפסד נקי של כ-3.8 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה ב-2020.

בית וגג דיווחה במסגרת תשקיף החברה על תחזית הכנסות לשנת 2021 והגעה להכנסות של כ-278 מיליון ש”ח. הרווח הגולמי הצפוי בשנת 2021 מסתכם, על פי תחזית החברה, בכ-52 מיליון ש”ח. הרווח הגולמי הצפוי לחברה שטרם הוכר מפרויקטים בהקמה, פרויקטים בתחילת ביצוע לשנתיים הקרובות וכן פרויקטים בתחילת ביצוע לשנים 2024-2026, נאמד בסך של כ- 820 מיליון ש”ח. ההון העצמי של החברה ליום 30.6.2021 עומד על סך של כ- 155 מיליון ש”ח, יחס הון למאזן של 44%, כמעט ללא מינוף. החברה חילקה בשנתיים האחרונות, כ-35 מיליון ש"ח לבעלי המניות. 

כספי ההנפקה ישמשו את החברה להגדלת צבר הפרויקטים, לאיתור השקעות במיזמי התחדשות עירונית באזורי ביקוש גבוהים, ולאיתור וייזום פרויקטים גדולים ומורכבים אשר ישלבו עירוב שימושים של מגורים, מסחר ותעסוקה.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    אלמוגים,להבנתי,עדיפה למשקיע הקטן|12|

    בהשוואת הפונדמנטאלי בין בית וגג כמפורסם בכתבה מעלה לבין אלמוגים, להבנתי כמשקיע וחוסך קטן עדיפה בעייני השקעה באלמוגים עם מכפיל רווח לשנת 2021 כ-7 בלבד ועם צפי הכנסות ורווחים מרשימים ועם חלוקת דבידנד.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ymsyms 21/03/2022 11:14