יואב וינברג, מנכל אמת מיחשוב קרדיט: יח"צ

IPO

א.מ.ת מחשוב תנפיק את פעילות ה OEM שתקרא Hiper Global

היום הקובע לעניין זכאותם של בעלי המניות הרגילות של א.מ.ת מחשוב לקבלת מניות של חברת הייפר גלובל במסגרת הפיצול, הנו ביום 6 במרץ, 2022

מערכת ספונסר 28/02/2022 08:52

א+א-

אמת מחשוב דיווחה כי דירקטוריון החברה קיבל החלטה לאשר את פיצול פעילותה של החברה באמצעות תשקיף פיצול ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב לשתי חברות ציבוריות.  החברה הציבורית החדשה שאליה תועבר פעילות ה OEM תקרא "הייפר גלובל". 

במסגרת תשקיף הפיצול שפרסמה החברה היא מציינת כי בשנים האחרונות חל גידול בהיקף הפעילות של תחום ה-OEM בעיקר בחו"ל כתוצאה מרכישת חברות בארה"ב ובאנגליה במקביל להתרחבות הפעילות בישראל.

מתוך כוונה לאפשר מיקוד עסקי והמשך הרחבה גלובלית של תחום ה-OEM, החליט דירקטוריון חברת א.מ.ת מחשוב על ביצוע מהלך של פיצול  הפעילות ה- OEM מתוך פעילותה ותעבירה אל חברת הייפר גלובל בע"מ, אשר תקלוט את פעילות זו, לרבות אחזקות בחברות בנות שלה העוסקות בתחום ה- OEM.

הפיצולצפוי להתבצע (בכפוף להתקיימות התנאים המתלים) בדרך של זיכוי חשבונותיהם של בעלי המניות הזכאים אשר לזכותם רשומות מניות אמת מיחשוב בחבר הבורסה בת"א במועד הקובע לפיצול, כאשר כל החזקה במנייה של אמת מיחשוב תזכה במנייה של החברה.

המועד הקובע לעניין זכאותם של בעלי המניות הרגילות של אמת מיחשוב לקבלת מניות החברה הינו ביום 6 במרץ, 2022 והמועד שבו יבוצע בפועל הפיצול לבעלי המניות הזכאים הינו ביום ה- 9 במרץ, 2022.

 

נתונים פיננסים תחום פעילות ישראל OEM

ההכנסות בתחום פעילות ישראל בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכמו לסך של כ-105 מיליון דולר.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכם לכ-5.9 מיליון דולר.

נכון ל-31.12.2021 לחברה צבר הזמנות בתחום פעילות ישראל של כ- 113.5 מיליון דולר, מתוכו כ-110 מיליון דולר צפוי להיות מסופק ללקוחות בשנת 2022.

 

נתונים פיננסים תחום פעילות חו"לOEM

ההכנסות בתחום פעילות חו"ל בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכמו לסך של כ-46 מיליון דולר.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכם לכ-3.6 מיליון דולר.

נכון ל-31.12.2021 לחברה צבר הזמנות בתחום פעילות חו"ל של כ-82 מיליון דולר, כל הצבר צפוי להיות מסופק ללקוחות בשנת 2022.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה