דר גיל בפמן, ראש אגף הכלכלה בחטיבה הפיננסית של לאומי קרדיט: אורן דאי

ריבית

מקרו: הגרעון הישראלי הצטמצם בצורה מהירה בשנת 2021

הגירעון התקציבי של ישראל ב-2021 נמוך בהשוואה בינלאומית, יעד הגירעון ל 2022 עומד על 3.9% תוצר, האם הנגיד יעלה ריבית ? ומה לגביי תשואות האג"ח ?

מערכת ספונסר 17/01/2022 11:29

א+א-

נתוני התקציב של כלכלת ישראל לשנת 2021 בולטים לחיוב בהשוואה בינלאומית. מוצגת השוואה של הגירעון הממשלתי כאחוז מהתוצר בשנת 2021 בקרב מדינות ה-OECD, זאת בהתאם לאומדני הארגון מחודש דצמבר 2021. הנתון עבור ישראל לקוח ממשרד האוצר.

 

 

כפי שניתן לראות בתמונה לעיל, שיעור הגירעון התקציבי של ישראל אשתקד (כ-4.5% תוצר) היה בשליש התחתון של מדינות ה-OECD, כלומר נמוך ביחס לרוב מדינות הארגון. בין המדינות בהן נרשם אשתקד גירעון תקציבי גדול, ניתן לציין את ארה"ב, מדינות אירופה שסובלות מחובות גבוהים – איטליה ויוון, ומדינות אירופה הגדולות – בריטניה, ספרד וצרפת. מנגד, במדינות סקנדינביה ובדרום קוריאה, נרשמו גירעונות נמוכים בהשוואה לישראל. כמו כן, יש לציין כי בישראל נרשם השיפור המשמעותי ביותר בגירעון בשנת 2021 ביחס לגירעון בשנת 2020, מבין מדינות ה-OECD. בישראל נרשמה ירידה של כ-6.9% תוצר בגירעון לעומת ירידות נמוכות יותר באופן משמעותי במרבית המדינות, שאף בחלקן נרשמה עלייה בגירעון ב-2021.

לסיכום, נתוני התקציב לשנת 2021 הצביעו על שיפור משמעותי בפרופיל הפיסקאלי של המשק הישראלי, בהשוואה לשנת 2020 וכן ביחס להערכות מראשית השנה, זאת בעיקר הודות לגידול חד בצד הכנסות המדינה. אולם, לא מן הנמנע שהגידול המואץ והחריג בהכנסות המדינה לא יימשך באותה עוצמה גם בשנת 2022, זאת על רקע מספר גורמים, ובהם: העלאת מס הרכישה לדירה שאינה יחידה (ב-28.11.21), אשר עשויה להביא להתמתנות במספר עסקאות הנדל"ן של משקיעים – שהן עסקאות עתירות מיסוי; אפשרות ששנת השיא בשווקים הפיננסיים לא תחזור על עצמה גם ב-2022, בין היתר, על רקע החששות סביב התפשטות האומיקרון לצד הפחתת מידת ההרחבה המוניטארית מצד בנקים מרכזיים ברחבי העולם; וכן האטה בקצב התרחבות הצריכה הפרטית, על רקע השיבושים בפעילות עקב ההתפשטות המהירה של התחלואה בקורונה. מנגד, פעילות תחום ההייטק צפויה להמשיך להתרחב ולתרום להכנסות ממסים, אם כי אין לדעת האם ההתרחבות בקצב כה מואץ תמשך.

במקביל, אם התפשטות התחלואה תימשך, באופן שיביא להחרפת ההגבלות ולפגיעה בפעילות, ייתכן שתוספת הוצאות הקורונה תתרחב אל מעבר לתכנון המקורי בתקציב 2022, אשר עומד על 6.7 מיליארד ₪, התפתחות אשר עלולה להביא להגדלת הגירעון. להערכתנו, שנת 2022 צפויה להסתכם בגירעון הדומה ליעד עבור שנה זו, העומד על כ-3.9% תוצר, אם כי, הסיכונים, בעת הנוכחית, מוטים כלפי מעלה לגירעון הגבוה מ-4% תוצר.

 

 

העלייה של סביבת האינפלציה בחודש דצמבר לרמה שנתית של 2.8% איננה מלמדת כי בנק ישראל צפוי לעבור להידוק מוניטרי. יתר על כן, סביבת האינפלציה צפויה להתחיל לרדת בהדרגה במהלך השנה, מצב הצפוי להדגיש את המתינות הרבה בצעדי המדיניות של ב"י, זאת כל עוד תחזית האינפלציה ושאר מרכיבי התחזיות לא יפתיעו. לגבי תחזית האינפלציה של ב"י, זו דומה לתחזית החזאים ומבוססת הנחות: ירידת האינפלציה העולמית בשנה הקרובה; והשפעת הייסוף של השקל בפיגור על מיתון האינפלציה. למרות לחצי שכר בהי-טק, ב"י מעריך שישנם לחצי שכר נמוכים יחסית במגזרים האחרים. עליית שכר הדירה באופן מתון כבר גלומה בתחזית, בשיעור של 3%, אך קיימים סיכונים כלפי מעלה בתחום זה. כמו כן, שיבושים נוספים בשרשראות האספקה הם סיכון לתחזית הצמיחה.

 

המלצות לפעילות: למרות העובדה שסביבת האינפלציה בישראל קרובה לקצה העליון של יעד יציבות המחירים בנק ישראל לא צפוי לפעול כרגע באמצעות כלי הריבית. עם זאת התשואות בשוק האג"ח הממשלתי אינן אטרקטיביות ורווחי הון לא צפויים השנה אנו ממליצים על השקעה במח"מ קצר – בינוני לכל היותר. בציפיות האינפלציה הנוכחיות מומלצת אחזקה מאוזנת בין שקלים לא צמודים לצמודי מדד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה