קסטרו

הכנסות קבוצת קסטרו עלו ברבעון השלישי בכ-21% והסתכמו ב- 424 מיליון ש”ח

הכנסות הקבוצה בכל תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עלו ב-22.5% והסתכמו ב-1.13 מיליארד ש"ח, לעומת הכנסות של 919 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

מערכת ספונסר 24/11/2021 14:15

א+א-

קבוצת קסטרו – הודיס מפרסמת תוצאות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונה לשנת 2021:

הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי עלו בכ - 21% לכ - 424.4 מיליון ש"ח, לעומת הכנסות של כ - 353.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מהשפעת הקורונה על פעילות הקבוצה ברבעון המקביל ב-2020, אשר בו כל החנויות הפיזיות של הקבוצה היו סגורות במשך כ - 13 ימים. זאת, לצד גידול במכירות החנויות, בתחום פעילות ההלבשה, הזהות והאביזרים בארץ.

הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עלו בכ - 22.5% והסתכמו בכ - 1.13 מיליארד ש"ח, לעומת הכנסות של כ - 919 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקרו מהעובדה שבתקופה המקבילה ב-2020 החנויות הפיזיות של החברה היו סגורות במהלך כ-70 ימים ואילו בתקופה הנוכחית הן היו סגורות במהלך כ-51 ימים. כמו כן, תרם לכך גידול במכירות החנויות הזהות בתחום פעילות ההלבשה ובתחום פעילות אביזרי אופנה בארץ.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי, עלה בכ - 26.5% לכ - 252.9 מיליון ש"ח (59.6% מהמחזור) לעומת רווח גולמי של כ - 199.9 מיליון ש"ח (56.6% מהמחזור).
הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של השנה, צמח לכ - 683.5 מיליון ש"ח (60.7% מהמחזור) לעומת רווח גולמי של כ - 518.8 מיליון ש"ח (56.5% מהמחזור) בתקופה המקבילה אשתקד, המהווה גידול של כ-31.8%. השיפור בשיעור הרווחיות הגולמית ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 נובע משינוי בתמהיל המוצרים, קיטון בשיעור ההנחה הממוצעת, וכן, מתיסוף בשער השקל אל מול הדולר.

הרווח התפעולי ברבעון, הסתכם בכ - 43.5 מיליון ש"ח לעומת רווח תפעולי של כ - 67.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון המקביל בשנה שעברה רשמה החברה רווח ממימוש נדל"ן בסך של כ - 34 מיליון ש"ח. בנטרול רווח חד פעמי זה, הרווח התפעולי ברבעון השלישי לשנת 2021 צמח בכ - 29% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת כתוצאה מגידול במחזור המכירות, משיפור בשיעור הרווחיות הגולמית ומיישום תכנית ההתייעלות של הקבוצה, כחלק מהתמודדותה עם השלכות משבר הקורונה.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עלה בכ - 252.8% לכ - 152 מיליון ש"ח, לעומת רווח תפעולי של כ - 43.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול רווח חד פעמי ממימוש נכס נדל"ן בסך של כ - 34 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, צמח הרווח התפעולי של החברה פי 16.7 בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021.

הרווח הנקי ברבעון השלישי, הסתכם בכ - 22 מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של כ-41.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל ב - 2020. בנטרול רווח חד פעמי ממימוש נכס נדל"ן בסך של כ - 26 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, כאמור, הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2021 צמח פי 1.5 ביחס לרבעון המקביל אשתקד. יש לציין כי ברבעון השלישי נמשכה ההשקעה בהשקת מנועי הצמיחה החדשים של הקבוצה ובראשם ’קסטרו הום’ בהוצאה בהיקף של כ - 10 מיליון ש"ח.

החברה מציגה רווח נקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 בסך של כ - 87.1 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ - 13.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

המזומנים נטו, שנבעו מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021, עלו לכ - 188.2 מיליון ש"ח בהשוואה למזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בסך של כ - 128.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

נכון להיום מונה רשת חנויות הקבוצה 370 חנויות ודוכנים בישראל, כמו גם 18 חנויות ודוכנים בחו"ל.

 

  1. מניות בכתבה
  2. קסטרו

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה