קבוצת עזריאלי: הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם ברבעון ב-187 מיליון ש”ח לעומת 193 מיליון ש”ח ברבעון המקביל

ה-NOI ברבעון הסתכם בכ-428 מיליון ש"ח, גידול של כ-22% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהקלות לשוכרים בקניונים ברבעון המקביל, על רקע משבר הקורונה

מערכת ספונסר 24/11/2021 08:52

א+א-

קבוצת עזריאלי מפרסמת דוחות כספיים לרבעון השלישי של השנה, לפיהם ה - NOI ברבעון הסתכם בכ - 428 מיליון ש"ח, גידול של כ - 22% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. לדברי הקבוצה, הגידול נובע בעיקר מהקלות שניתנו לשוכרים בקניונים ברבעון המקביל בעקבות משבר הקורונה, וכן מאכלוס מגדלי המשרדים בעזריאלי טאון, בתל אביב והמנור בחולון.

עוד צוין כי ה - Same Property NOI גדל בכ - 16% לעומת השנה הקודמת.

ה - FFO ללא תרומת הדיור המוגן, הסתכם ברבעון בכ - 315 מיליון ש"ח, עליה של כ - 21% לעומת הרבעון המקביל ב - 2020. סך ה - FFO ברבעון הסתכם בכ - 357 מיליון ש"ח, גידול של כ - 27% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ - 187 מיליון ש"ח לעומת כ - 193 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הרווח הכולל הסתכם בכ - 273 מיליון ש"ח לעומת כ - 108 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של 2020.

במהלך הרבעון הקבוצה השקיעה כ - 153 מיליון ש"ח בנדל"ן להשקעה, ברכישה, בייזום, בהקמת נכסים חדשים ובשדרוג ובהשבחת נכסים קיימים (כ - 643 מיליון ש"ח מתחילת השנה).

בנוסף, הקבוצה השקיעה 2.4 מיליארד ש"ח ברכישת חברת Green Mountain, הפעילה בתחום ה-Data Centers בנורבגיה.

שיעור התפוסה הממוצע (בנטרול נכסים באכלוס) במגזר הקניונים עמד על 99%, במגזר המשרדים בישראל עמד על 99%, ובדיור המוגן עמד על 98%.

באשר לפדיונות, במהלך חודשים פברואר-ספטמבר 2021 נרשמה עליה של 2.4% בפדיונות הקניונים לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019 (בנטרול שוכרים שלא שבו לפעילות מלאה או סדירה בשל המגבלות).

קבוצת עזריאלי השלימה באוגוסט מהלך להרחבת פעילותה בתחום ה - Data Centers לאירופה, עם רכישה של חברה פרטית הפעילה בנורווגיה. במסגרת העסקה, רכשה הקבוצה 100% מהון המניות של חברת Green Mountain לפי שווי פעילות (EV) של כ - 2.8 מיליארד ש"ח (כולל חוב בחברה) ובתמורה נטו של 2.4 מיליארד ש"ח עבור המניות. Green Mountain הינה חברה נורווגית העוסקת בתחום חוות השרתים תוך שימוש באנרגיה ממקורות מתחדשים.

ביולי השלימה החברה בהצלחה הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות עם ביקושים של מעל 4 מיליארד ש"ח. החברה גייסה סך כ - 3.655 מיליארד ש"ח בשתי הסדרות, בריבית ממוצעת של 1.28% ומח"מ של 11.5 שנים. במסגרת הגיוס הנפיקה החברה שתי סדרות אג"ח חדשות, ז’ ו-ח’ שהינן צמודות מדד, במח"מ של כ - 9.93 ו - 13.22 שנים, בהתאמה. הריבית בסדרה ז’ נסגרה על 0.9% והחברה גייסה כ - 1.904 מיליארד ש"ח. הריבית בסדרה ח’ נסגרה על 1.69% והחברה גייסה כ - 1.75 מיליארד ש"ח.

לקבוצת עזריאלי מזומנים, פיקדונות והשקעות לטווח קצר בהיקף של כ - 2.7 מיליארד ש"ח, וכולל מניות בנק לאומי, מזומנים ושווה מזומנים וני"ע סחירים בהיקף של 3.9 מיליארד ש"ח.

החוב נטו הסתכם בכ - 12.6 מיליארד ש"ח.

שווי נדל"ן להשקעה, כולל נדל"ן להשקעה בהקמה, הסתכם בכ - 32 מיליארד ש"ח.

נרשם יחס הון עצמי למאזן של כ - 47%, ויחס חוב נטו למאזן של כ - 32%.

הנכסים לא משועבדים הסתכמו להיקף של כ - 27 מיליארד ש"ח.

  1. מניות בכתבה
  2. עזריאלי קבוצה

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה