אברהם (רמי) נוסבאום, יור קבוצת אשטרום קרדיט: ישראל הדרי

קבוצת אשטרום: הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון, הסתכם בכ-89 מיליון שקל, לעומת 95.5 מיליון

הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו בכ-1.05 מיליארד שקל, לעומת כ-1.16 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד

מערכת ספונסר 23/11/2021 16:53

א+א-

קבוצת אשטרום מדווחת על תוצאות כספיות, לפיהן הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו בכ - 1.05 מיליארד שקל, לעומת כ - 1.16 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון השלישי של השנה, הסתכם בכ - 229.5 מיליון שקל, לעומת כ - 233 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה.

החברה רשמה ברבעון השלישי עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו, בסך של כ - 34 מיליון שקל לעומת עליית ערך נדלן להשקעה, נטו, בסך של כ - 20 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020.

הרווח התפעולי של קבוצת אשטרום ברבעון, הסתכם בכ - 172 מיליון שקל, לעומת כ - 179 מיליון שקל ברבעון המקביל.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הסתכם בכ - 89 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ - 89.7 מיליון שקל), לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ - 95.5 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ - 107 מיליון שקל) ברבעון המקביל בשנה שעברה.

הקבוצה הציגה ברבעון השלישי של 2021 תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בסכום של כ - 136.5 מיליון שקל, לעומת כ - 304 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

נכון להיום, צבר העבודות של הקבוצה עומד על כ - 7.5 מיליארד שקל.

בקופת הקבוצה והחברות הבנות שלה, על פי המאזן המאוחד, מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ - 1.6 מיליארד שקל.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של הקבוצה, נכון לסוף ספטמבר, עלה לכ - 3.75 מיליארד שקל (סך ההון העצמי הסתכם בכ - 3.9 מיליארד שקל), המהווה כ - 24.6% מהיקף המאזן.

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: "המשכנו את תנופת העשייה של קבוצת אשטרום בכל מגזרי הפעילות שלנו, דבר המתבטא גם בצבר העבודות שלנו, העומד כיום על כ- 7.5 מיליארד שקל.
בחודשים האחרונים התחילה הקבוצה את פעילותה בתחום האנרגיה המתחדשת. במסגרת זו, השלמנו בתחילת החודש, רכישה של ארבעה פרויקטים בארה"ב, הנמצאים בשלבי פיתוח שונים בהיקף של כ - 1,100 מגה וואט, וכן הודענו על התחלת פעילות בתחום זה גם בפולין. אנו ממשיכים לפעול לבחינת השקעות נוספות להגדלת הפעילות התואמת את האסטרטגיה העסקית של הקבוצה, בכל מגזרי פעילות הקבוצה, בישראל ובחו"ל".

  1. מניות בכתבה
  2. אשטרום קבוצה

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה