חיים פייגלין, מנכל צמח המרמן קרדיט: כפיר סיון

צמח המרמן: הרווח הנקי ברבעון עלה בכ-35% והסתכם ב-23.2 מיליון ש”ח

במהלך הרבעון החברה מכרה 93 יחידות דיור, לעומת 73 יחידות דיור ברבעון המקביל אשתקד

מערכת ספונסר 23/11/2021 13:57

א+א-

 צמח המרמן פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2021, לפיהן במהלך הרבעון החברה מכרה (חוזים חתומים כולל חלקם של שותפיה) 93 יחידות דיור, בהיקף כספי של כ - 316.9 מיליון ש"ח (חלק החברה כ - 153.5 מיליון ש"ח), לעומת 73 יחידות דיור ברבעון המקביל אשתקד, בהיקף כספי של כ - 148 מיליון ש"ח (חלק החברה היה כ - 82 מיליון ש"ח).

החברה מציינת כי לאחר תקופת הדוח נמכרו כ - 96 יח"ד נוספות. בסך הכל, מכרה החברה מתחילה השנה ועד היום (בקירוב) 410 יחידות דיור בהיקף כספי של כ - 1.3 מיליארד ש"ח כולל מע"מ (חלק החברה ללא מע"מ, כ - 589.4 מיליון ש"ח).

באשר לצבר הפרויקטים, נכון להיום החברה יוזמת 2,189 יחידות דיור בביצוע ובשיווק טרם ביצוע, ב - 12 אתרים, מתוכן נמכרו 1,585 יחידות.

מכירות של יחידות דיור בביצוע, באות לידי ביטוי בדוחות הכספיים בהתאם לשיעור ההשלמה של ביצוע הפרוייקט. מכירות של יחידות בשיווק טרם ביצוע, לא באות לידי ביטוי בדוחות הכספיים ויוכרו עם התקדמות העבודות ברבעונים הבאים.

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עלו בכ - 9% והסתכמו בכ - 248.9 מיליון ש"ח, לעומת כ - 228.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ברבעון עלו בכ - 10% והסתכמו בכ - 99.1 מיליון ש"ח, לעומת כ - 90.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל ב-2020. העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מעלייה בקצב מכירת דירות בתחום הייזום, ומקוזזת בחלקה מירידה בהיקף הפרויקטים אשר נמצאים בשלבי ביצוע המוקמים על ידי החברה ומוכרים ברווח או הפסד.

שיעור הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עמד על כ - 25.3%, לעומת כ - 30.2% בתקופה המקבילה בשנה שעברה. שיעור הרווח הגולמי עמד ברבעון על כ - 27.7% לעומת כ - 33.7% ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר משינוי בתמהיל הדירות ושטחי מסחר שנמכרו בתקופת הדוח לעומת התקופות המקבילות.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עלה בכ - 17.7% והסתכם בכ - 48.1 מיליון ש"ח, לעומת כ - 40.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. הרווח הנקי ברבעון עלה בכ - 34.5% והסתכם בכ - 23.2 מיליון ש"ח, לעומת כ - 17.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנה הקודמת.

יתרת המזומנים ושווי מזומנים הסתכמה בסוף ספטמבר 2021 בכ - 218.4 מיליון ש"ח, לעומת כ - 75.2 מיליון ש"ח בסוף בדצמבר 2020. בנוסף, לחברה כ - 10.2 מיליון ש"ח בחשבונות ליווי.

ההון העצמי בסוף ספטמבר 2021 עמד על 379.8 מיליון ש"ח, לעומת 295.2 מיליון ש"ח בסוף בדצמבר 2020. הגידול בהון מתחילת השנה נובע מרווח כולל בתקופה בסך של כ - 48.1 מיליון ש"ח ומהנפקה הונית בסך של כ - 49.6 מיליון ש"ח ומקוזז בחלקו מחלוקת דיבידנד של כ - 13.1 מיליון ש"ח במהלך התקופה.

לחברה יש נכסים מניבים הכוללים בין היתר 100 יחידות דיור להשכרה בכרמיאל (בהקמה) ושותפות ב - 3 מרכזים מסחריים, המייצרים לחברה NOI נוכחי של כ - 4.1 מיליון ש"ח בתקופה (חלק החברה בלבד).

חיים פייגלין, מנכ"ל צמח המרמן, מסר: "אנו מסכמים רבעון טוב אשר ממשיך את המגמה החיובית מתחילת השנה עם צמיחה בתוצאות הכספיות והגדלה של הצבר העתידי שלנו. הכפלנו את היקף המכירות של יחידות הדיור, שהסתכמו מתחילת השנה ועד פרסום הדוח בכ - 410 יחידות, לנוכח המשך מגמת הביקושים הערים בשוק המגורים בישראל. פרויקט הדגל ברמת השרון יחד עם ICR מעורר עניין רב ואנו מאמינים כי הוא יהווה מנוע צמיחה משמעותי עבורנו".

  1. מניות בכתבה
  2. צמח המרמן

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה