מיזוגים ורכישות

אימקו רוכשת את חברת המל”טים אינוקון

העסקה תואמת את התוכנית האסטרטגית שאימצה אימקו לשנים הקרובות להתרחבות לתחומי פעילות נוספים או להרחיב פעילות קיימת באמצעות מיזוגים ורכישות

פולי טל 23/09/2021 11:00

א+א-

חברת אימקו, המייצרת ומשווקת מוצרי אלקטרו-מכניקה לשימושים צבאיים, מדווחת היום על רכישתה של חברת אינוקון העוסקת בתחום של ייצור ופיתוח כלי טייס בלתי מאוישים.

 

הסכם הרכישה נחתם בין חברת בת בבעלות מלאה של אימקו שהוקמה לצורך העסקה לבין בעלי המניות המנהלים באינוקון. הרכישה כוללת את כל הפעילות התפעולית השוטפת המתבצעת באינוקון ואת נכסיה ובהם מלאי, רכוש קבוע, זכויות וחובות הכלולים בהסכמים של החברה, כל הקניין הרוחני שלה, רשיונות והיתרים שברשותה ומוניטין.

 

אינוקון מייצרת ומפתחת כלי טייס, כולל את מערכות השליטה והבקרה במטוס ותחנות השליטה האוויריות והקרקעיות וכן את מערכות התוכנה המותקנות בכלי הטיס.

 

בתמורה לרכישת הפעילות והנכסים, תשלם החברה הבת לאינוקון סכום של 3 מיליון ש"ח, וכן סכום נוסף השווה ל-25% מהרווח הנקי של החברה הבת (אחרי מס), במשך 72 חודשים מתחילת שנת 2022, עד לתקרה מצטברת של 1.75 מיליון ש"ח. סכום זה ישולם לאינוקון מדי שנה.

 

את העסקה תממן חברת הבת של אימקו באמצעות מקורות עצמאיים וניצול מסגרות אשראי קיימות של הקבוצה. השלמת העסקה כפופה למספר תנאים מתלים ביניהם אישור מהגורמים הרלוונטים, אישור על הסרת השעבודים והחלטת אספיה כללית של אינוקון המאשרת את העסקה.

 

אימקו מסרה בהודעתה לבורסה כי העסקה תואמת את התוכנית האסטרטגית שאימצה לשנים הקרובות בה היא שמה לה למטרה להתרחב לתחומי פעילות נוספים או להרחיב פעילות קיימת באמצעות מיזוגים ורכישות.

 

העסקה תאפשר לחברה לפעול למימוש התוכנית, תוך הרחבת המודל העסקי לתחומים נוספים בעולם האזרחי והביטחוני, עם שילוב יכולות הליבה של החברה עם הפעילות הנרכשת ויצירת הזדמנות למנועי צמיחה נוספים לחברה.

 

על פי נתוניה הכספיים של אינוקון לשנת 2019, מחזור ההכנסות שלה עמד על 3.15 מיליון ש"ח, והרווח התפעולי שלה הגיע ל-348 אלף שח. בשורה התחתונה החברה רשמה הפסד של 22 אלף ש"ח. סך הנכסים של החברה הוערכו באותה עת ב-9.5 מיליון ש"ח.

 

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה טרם נערכו דוחות כספיים לאינוקון לשנת 2020, והנתונים שנמסרו מבוססים על דוחות שנערכו על ידי אינוקון כחברה פרטית.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה