יעקב אטרקצי, מנכל אאורה קרדיט: ראובן קופיצ'ינסקי

מור בית השקעות ישקיע כ-47 מיליון שקל באאורה ויהפוך לבעל עניין

ההשקעה נעשית בדרך של הקצאה פרטית חסומה לפי שווי של כ-870 מיליון שקל לפני הכסף; לבית ההשקעות ניתנה אופציה לרכישה נוספת של 1.1% מהחברה, לפי שווי של כ-1.09 מיליארד שקל

מערכת ספונסר 19/09/2021 11:00

א+א-

חברת אאורה השקעות, העוסקת בייזום בניה למגורים בישראל ובמתחמי התחדשות עירונית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות, מודיעה על השקעה חדשה בחברה ממור בית השקעות, באמצעות מור קופות גמל, שישקיע בחברה כ-47 מיליון שקל ויהפוך לבעל עניין המחזיק כ-5.17%.

 

למור יוקצו כ-13.2 מיליון מניות לפי שווי של 3.58 שקל למניה המשקף לאאורה שווי של כ-870 מיליון שקל, לפני הכסף. בנוסף ניתנו למור כ-3.1 מיליון אופציות, לתקופה של 36 חודשים, להשקעה נוספת של 13.1 מיליון שקל, לפי שווי של 4.25 שקלים למניה, המשקף שווי של כ-1.09 מיליארד שקל לאאורה.

 

לאחרונה דיווחה אאורה על תוצאותיה לסיכום החציון הראשון של 2021 עם רווח נקי של כ-35.2 מיליוני ש"ח לעומת רווח של כ-15 מיליוני ש"ח בחציון המקביל אשתקד, עליה של 235%. הרווח הגולמי ממכירת יח"ד בחציון הראשון הסתכם בכ-67 מיליוני ש"ח והיווה 15.6% מהמכירות, לעומת כ-48 מיליוני ₪ שהם 12.2% מהמכירות, בחציון המקביל אשתקד.

 

עוד הציגה החברה בדוחות עלייה של 39% ברווח הגולמי ממכירת יח"ד וכן עלייה של כ- 27% בשיעור הרווח הגולמי ממכירת יח"ד. כמו כן הרווח התפעולי הסתכם בחציון הראשון לשנת 2021 לכ-62 מיליוני ש"ח לעומת כ-41 מיליוני ש"ח בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ-51%. שיעור ההון ל-CAP, נטו של החברה הסתכם בחציון הראשון לכ-36.3% לעומת 25% בחציון המקביל אשתקד המשקף עליה של כ- 46.4%.

 

אאורה יוזמת, מתכננת ומקימה בישראל בעצמה ויחד עם שותפים אחרים, 50 פרויקטים בשלבי ביצוע שונים, הכוללים כ- 23,733 יח"ד יח"ד למגורים. חלקה האפקטיבי של החברה כ- 17,947 יח"ד.

 

מתוך סך כל הפרויקטים, 39 פרויקטים הם בתחום ההתחדשות העירונית שבמסגרתם ייבנו כ- 18,889 יח"ד (חלקה האפקטיבי של החברה כ- 13,792 יח"ד). החברה משקיעה משאבים ניהוליים רבים על מנת לבסס את מעמדה בתחום ולראיה היא כמות יח"ד (כ-18,830 יח"ד) בשלבי תב"ע והחתמות דיירים אותן מקדמת החברה לשנים הבאות.

 

במסגרת פרויקטים למגורים אותם החברה יוזמת או מקימה, מתוכננים להיבנות מתחמים מסחריים שהיקפם הכולל עומד על כ- 35,000 מ"ר. עד כה מכרה החברה כ-9,000 מ"ר מתוך שטחי מסחר אלה.

 

הנהלת החברה פועלת לפיתוח תחום פעילות של נכסים מניבים במתחמים המסחריים האמורים. המרכזים המסחריים העתידיים ממוקמים במרכזי הערים ובאזורי ביקוש, והחברה צופה כי מחירי השכירות במרכזים המסחריים השכונתיים יעלו בשנים הקרובות והביקוש אליהם יגבר. להערכת הנהלת החברה בשנים הקרובות צפויה החברה להקים כ-26,000 מ"ר שטחים מסחריים להשכרה אשר עשויים להניב לחברה הכנסות שנתיות של כ-37 מיליוני ש"ח בשנה.

 

מתחילת השנה ולאחר מועד הדוח דיווחה החברה על התקשרות בפרויקטים נוספים ובהם שני פרויקטים של התחדשות עירונית: האחד ברחובות והשני בנתניה. במסגרתם החברה צפויה להקים כ-2,900 יח"ד חדשות (מתוכן כ-2,350 יח"ד לשיווק של החברה). כמו כן, לאחר תאריך המאזן התקשרה החברה בעסקת מזומן לרכישת מקרקעין בעיר לוד. המקרקעין בשטח של כ-15 דונם עם תוכנית מאושרת לבניית כ-620 יח"ד וכ-25,000 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה. תמורת העסקה הינה כ-175 מיליוני ש"ח בתוספת תשלום היטל השבחה ותשלומים נוספים.

 

סה"כ בתקופת הדוח ולאחריה מכרה החברה 416 יח"ד. מתוך הפרויקטים בשיווק של החברה נמכרו עד כה כ-1,833 יח"ד מתוך סך של 2,641 יח"ד למכירה. עיקר יתרת המלאי של החברה הינה בשלושה פרויקטים אותם החברה עתידה למסור בשנים 2023-2024.

 

יצויין כי החברה ממשיכה בקידום רישוי ב- 8 פרויקטים חדשים לשיווק אשר יוסיפו למלאי החברה 1,284 יח"ד חדשות למכירה. עוד יצויין כי במהלך תקופת הדוח החלה החברה בביצוע של שלושה פרויקטים אשר השיווק בהם החל בעבר (אאורה בן שמן, אאורה סיטי חדרה ואאורה נחל פרת).

 

לאור קצב הביצוע באתרי החברה וקצב המכירות בפרויקטים השונים, יחד עם עסקת המכירה המשמעותית למבנה נדל"ן (אשר בגין מעונות הסטודנטים טרם רשמה החברה רווח הוני בסך של כ-19 מיליוני ש"ח, הצפוי להירשם ברבעון השלישי לשנת 2021) וכן ההתייעלות והחיסכון בתקורות החברה, הצליחה החברה לשפר את הפרמטרים התפעוליים כפי שבאים לידי ביטוי בדוח רווח והפסד של החברה.

  1. מניות בכתבה
  2. אאורה

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה