מידרוג משנה את אופק דירוג סדרת האג”ח של ישרוטל משלילי ליציב

שינוי האופק נובע מהתחזקות הפעילות העסקית של החברה, גם לאורך תקופות הסגרים והקורונה, לצד רמת מינוף נמוכה ותזרים גבוה באזורי פעילות מרכזיים; הדירוג הכללי נותר Aa3

חדשות ספונסר 12/09/2021 11:23

א+א-

מידרוג מותירה על כנו דירוג מנפיק A1.il לישרוטל וכן דירוג סדרה Aa3.il לאגרות החוב סדרה א’ המגובות בבטוחה, ומשנה את אופק הדירוג משלילי ליציב. בנוסף, מידרוג מותירה על כנו דירוג לזמן קצר P-1.il לנייר ערך מסחרי שהנפיקה החברה בסך של עד 50 מיליון ₪.

 

במידרוג מסבירים כי שינוי האופק משלילי ליציב נובע מהתחזקות הפעילות העסקית של החברה, אף לאורך תקופות הסגרים בתקופת הקורונה, לצד פרמטרים פיננסיים בולטים לחיוב המתבטאים ברמת מינוף נמוכה ותזרים גבוה באזורי פעילות מרכזיים של החברה.

 

פעילותה של ישרוטל בענף המלונאות מאופיינת ברמת סיכון ענפי גבוהה ביחס לענפי נדל"ן אחרים בשל חשיפה לתנודתיות מהירה של תנאי כלכלה או אירועים אחרים שמשפיעים על ענף זה כגון משבר נגיף הקורונה, מצב ביטחוני ועוד.

 

במידרוג מציינים כי יחסי האיתנות והכיסוי של ישרוטל, הבולטים לחיוב ביחס לרמת הדירוג, תורמים לפרופיל הפיננסי ונתמכים במדיניות פיננסית שמרנית הנשמרת לאורך השנים. פעילות החברה חוותה התאוששות משמעותית, בעיקר ברבעון השני.

 

יחד עם זאת, החשיפה לריכוזיות הפעילות באזור אילת והחשיפה לסיכונים רגולטוריים שונים משליכים לשלילה על סיכון החברה. מכיוון שכך, ישרוטל פועלת להגדלת פיזור פעילותה בעיקר על ידי ייזום מלונות חדשים.

תרחיש הבסיס של מידרוג לוקח בחשבון כי במהלך החציון השני של שנת 2021 החברה תציג המשך שיפור בתוצאות, כאשר שנת 2022 כוללת הנחת קיטון של כ- 15% ב- EBITDAR ביחס לתחזיות של החברה, כתרחיש רגישות אפשרי לאור מגפת הקורונה.

 

להערכת מידרוג יחס חוב נטו ל-FFO בניכוי CAPEX ובנטרול דמי שכירות, צפוי לנוע בשנים 2021-2022 סביב 2.7-3.7, יחס מהיר לרמת הדירוג. יחס האיתנות, חוב נטו ל-CAP נטו בולט לחיוב לרמת הדירוג וצפוי לנוע בטווח 30%-25% בסוף 2022, וזאת לאחר התאמות מידרוג הכוללות בעיקר תוספת שווי הוגן של חלק משמעותי מהמלונות, CAPEX, השקעה בפעילות יזמית, חכירות חדשות, ו- FFO צפוי מפעילות השנה.

 

שינוי אופק הדירוג משלילי ליציב נבע מהשיפור המשמעותי בתוצאות החברה, (ביחס לשנת 2020 שהושפעה מהותית מהקורונה) הכולל ביקושים גבוהים ועליית מחירים ותפוסות, ומהערכת מידרוג כי לאור מהלכי החיסונים ושגרת הקורונה, גם במקרה של התפרצויות נוספות ההשפעה על ענף המלונאות ובפרט תיירות פנים ארצית תהיה מתונה לעומת שנת 2020.

  1. מניות בכתבה
  2. ישרוטל

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה