חן מלמד, מנכל משק אנרגיה קרדיט: תמר מצפי

משק אנרגיה: דירקטוריון החברה אישר את השתתפותה במכרז להקמת מתקן סולארי בדימונה

המכרז פורסם על ידי הממשלה באמצעות החשב הכללי וההצעה תוגש עד ה-19 באוגוסט

מערכת ספונסר 04/08/2021 17:37

א+א-

משק אנרגיה מעדכנת כי היום אישר דירקטוריון החברה את השתתפותה של משקים אנד פרטנרס, במכרז שפרסמה ממשלת ישראל (באמצעות החשב הכללי) למימון, תכנון, הקמה, הפעלה, תחזוקה והעברה של מתקן סולארי לייצור אנרגיה בהספק של עד 300 מגה-וואט באזור דימונה.

זאת לצד דליה חברות אנרגיה ואתגר פיננסיים אגש"ח, תאגידים בשליטת משקי הקיבוצים אגש"ח, מבעלי השליטה בחברה. ההשתתפות אושרה כעסקה חריגה של החברה עם בעל השליטה בה, אשר אינה מצריכה את אישור האספה הכללית.

בכוונת משקים אנד פרטנרס, אתגר ודליה, להגיש הצעה להשתתפות במכרז, לא יאוחר מה- 19 באוגוסט שהינו המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

בהתאם להסכם בין השותפים, כל אחד מהם יישא בהוצאות ועלויות המכרז, בערבויות המכרז, ובמימון חברת הפרויקט על פי חלקו היחסי בשותפות הפרויקט. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו כי תנאי העסקה המוצעת זהים מהותית ביחס לכלל השותפים בשותפות, וזאת בשים לב לחלקם היחסי בשותפות הפרויקט.

  1. מניות בכתבה
  2. משק אנרגיה

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה