גדעון תדמור, יור נאוויטס קרדיט: יח"צ

נאוויטס חתמה על הסכמי מימון בפרויקט שננדואה בהיקף של 907 מיליון דולר

פיתוח המאגר בו מחזיקה נאוויטס 53.1% יושלם בסוף שנת 2024; קצב ההפקה היומי עומד על 80 אלף חביות; תחזית ה-EBITDA היא 750 מיליון דולר בשנת ההפקה הראשונה

חדשות ספונסר 02/08/2021 11:59

א+א-

שותפות הנפט נאוויטס פטרוליום, חתמה על הסכם מימון פרויקטלי לפיתוח מאגר הנפט שננדואה במפרץ מקסיקו, ארה"ב שבו 431 מיליון חביות. תקציב הפיתוח הכולל של המאגר יעמוד על כ-1.8 מיליארד דולר, והפיתוח צפוי להיות מושלם בסוף שנת 2024.

 

נאוויטס, שמחזיקה 53.1% בפרויקט, חתמה יחד עם שותפותיה לפרויקט המחזיקות יחדיו ב-46.9%, על הסכמי המימון שיתבצעו עלי ידי קונסורציום של בנקים זרים ובנקים וגופים מוסדיים ישראלים, בהובלת בנק SG, בהיקף של כ-900 מיליון דולר.

 

חלקה של נאוויטס בהסכם יעמוד על כ- 482 מיליון דולר. בנוסף, במסגרת ההסכם קיימת אופציה להרחבת הסכם המימון בכ-102 מיליון דולר נוספים. הריבית שתשולם עבור ההלוואות תהיה ריבית משתנה בטווח שביןLIBOR + 3.25%  ועד LIBOR + 5.25%, בהתאם לשלב בפרויקט.

 

לאחרונה ביצעה החברה Road Show לקראת גיוס של 150 מיליון דולר בהון, בהתאם לאישור האסיפה הכללית של השותפות וכן הודיעה הבוקר על כוונתה להרחיב את סדרת האג"ח ולגייס כ-50 מיליון דולר, בהמשך לאישור שהתקבל מחברת הדירוג מעלות S&P.

 

החתימה על הסכמי מימון, השלמת הגיוסים וכן גיוס מקורות הון וחוב נוספים ברמת השותפות וחברת הבת בארה"ב, מציבים את החברה לקראת קבלת החלטת השקעה סופית (FID) בפרויקט שננדואה, המתוכננת להתבצע במהלך חודש אוגוסט. 

 

יו"ר נאוויטס גדעון תדמור: "החתימה על הסכמי המימון היא הבעת אמון של המוסדות הפיננסיים בנאוויטס ובפרויקט שננדואה בפרט ומהווה הישג אדיר עבור נאוויטס, שמיישמת שוב את תוכניותיה וסוגרת חבילת מימון לפרויקט. זהו צעד מכריע בדרך להחלטת השקעה סופית (FID) בפרויקט, שצפויה להתקבל במהלך חודש אוגוסט.

 

הצלחנו לפעול לגידור סיכונים, לייצר שילוב ואיזון נכון של הון וחוב ולהוביל את הפרויקט לקראת פיתוחו. לאחרונה פרעה השותפות את כל התחייבויותיה בגין האג"ח אותו גייסה עבור פרויקט בקסקין שפותח בהצלחה, תוך יצירת ערך רב למשקיעים ולמלווים ובכוונת נאוויטס להוכיח שוב את יכולותיה ולשחזר את הצלחתה גם בפרויקט הדגל שננדואה".

 

שננדואה הוא מהמאגרים הגדולים במפרץ מקסיקו של ארה"ב ובו רזרבות המוערכות בכ-431 מיליון חביות נפט. לפני רכישת המאגר על ידי נאוויטס, הושקעו בשננדואה 1.8 מיליארד דולר, ובוצעו 9 קידוחי אקספלורציה, אימות, הערכה ורכישת מידע.

 

לאחר השלמת הפיתוח בסוף שנת 2024, הפרויקט צפוי להפיק כ-80,000 חביות נפט ביום, מארבע בארות הפקה. הפרויקט צפוי ליצור תזרים מהוון (בשיעור של 10%) של כ-1.4 מיליארד דולר ו-EBITDA של כ-750 מיליון דולר בשנת ההפקה הראשונה (לפי מחיר חבית של 58 דולר). מחיר ה’break-even’ בפרויקט עומד על 16 דולר לחבית.

 

לצד החתימה על הסכמי המימון תעמיד נאוויטס סכום נוסף לפיתוח הפרויקט ממקורותיה העצמיים, מגיוס הון באמצעות הנפקת יחידות השתתפות בהיקף של 150 מיליון דולר שצפוי להתבצע בימים הקרובים, מהרחבת סדרת אג"ח ב’ של השותפות בהיקף של 50 מיליון דולר, מהנפקת מניות בכורה בנות פדיון בחברת הבת בארה"ב, ממסגרת כספית שתוענק על ידי בנק בינלאומי ומהתחייבות שניתנה על ידי גוף פיננסי ישראלי שמטרתה מתן ערבות לחברת מימון ייעודית שתקים השותפות, והצפויה להיכלל בקונסורציום המלווים.

 

במסגרת ההסדרים עם שותפותיה בשננדואה, דיווחה נאוויטס גם על יצירת הסדר המאפשר לה, במידת הצורך, למכור לשותפה חלק מסוים מאחזקותיה תוך הפחתת ההשקעות הנדרשות בהתאם. צעד זה נועד לאפשר למשקיעי נאוויטס יציבות נוספת בפיתוח הפרויקט. 

 

לקראת הגיוס ההון והחוב הצפוי לשננדואה, השלימה נאוויטס לאחרונה פירעון של כלל התחייבויות המימון של פרויקט בקסקין, שהחל בהפקה מסחרית ביולי 2019, עם פירעון של סדרת האגח בקסקין מימון ב’ בהיקף של כ-161 מיליון דולר. 

 

במקביל, מדווחת החברה על החלטה על ביצוע קידוח הערכה ואימות במאגר בקסקין דרום, שצפוי להתבצע ברבעון השני של שנת 2022. קבלת הנתונים מהקידוח תאפשר לשותפים במאגר לפעול לקידום תוכנית פיתוח לפרויקט. עלות הקידוח הכוללת (100%) תעמוד על כ-65 מיליון דולר וחלקה של נאוויטס (7.5%) הוא 4.8 מיליון דולר.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה