יורם נוה, מנכל כלל ביטוח ופיננסים קרדיט: סיון פרג'

S&P מעלות משנה את התחזית של כלל ביטוח ופיננסים ליציבה משלילית

הדו"ח של S&P מעלות מתפרסם כשבועיים לאחר הדו"ח של חברת מידרוג ששינתה אף היא את אופק הדירוג משלילי ליציב והותירה על כנו את הדירוג Aa1.il

חדשות ספונסר 13/07/2021 12:12

א+א-

 

S&P מעלות פרסמה היום דו"ח על חברת כלל ביטוח ופיננסים, בו היא מאשררת את דירוג ’ilAA+’ ומשנה את תחזית הדירוג ליציבה משלילית.

 

בדו"ח המפרט את שיקוליה העיקריים פירטה מעלות כי כלל ביטוח מתמקדת בשנתיים האחרונות בשיקום צמיחת הפרמיות וההפקדות, לצד תהליכי התייעלות וצמצום כוח האדם. לאחר מספר שנים בהן שיעורי הצמיחה של כלל היו נמוכים ואף שליליים בהשוואה למתחרותיה המקומיות, ב-2020 השיגה החברה צמיחת פרמיות והפקדות של 2% על אף התנאים הכלכליים המאתגרים במשק, גבוה ביחס למתחרותיה המקומיות שעל פי רוב הציגו קיטון.

 

ריסון נטל ההוצאות התפעוליות של החברה כחלק מתוכניתה האסטרטגית בא לידי ביטוי בעיקר באמצעות צמצום כוח אדם (קיטון של כ-9% ב-2020) לצד האצת תהליכי אוטומציה ודיגיטציה שיתמכו בהמשך הצמיחה ללא עלייה משמעותית בהיקף ההוצאות. בנוסף, הרגישות המבנית של כלל ביטוח לתנודות עקום הריבית חסרת הסיכון על רקע סביבת הריבית הנמוכה פחתה משמעותית, בעקבות העדכון הרגולטורי לאופן חישוב עתודות ה-LAT והקצאת עודף שווי הוגן של נכסים כנגד התחייבויות ביטוח חיים להתחייבויות הסיעוד, לצד פעולות נוספות שביצעה החברה לשיפור ההתאמה בין הכנסים להתחייבויות.

 

טיוב אסטרטגיית ההשקעות של החברה בשנתיים האחרונות וביצועי שוק ההון החל מהרבעון השני של2020 תרמו להכנסותיה של כלל ביטוח מהשקעות ולרווחיותה הכוללת.

 

צמיחת הפרמיות וההפקדות לפנסיה וחיסכון פיננסי שהציגה החברה מתחילת 2020 נובעת בעיקר מיישום התוכנית האסטרטגית שלה. הצמיחה מושפעת לחיוב בעיקר מהפרמיות בתחום הביטוח הכללי ומההפקדות לחיסכון הפיננסי. בתחום הביטוח הכללי צמחו הפרמיות ברוטו של החברה בכ-10%, גבוה משמעותית בהשוואה לענף שהציג סטגנציה ב-2020.

 

כמו כן, קצב ההפקדות לחיסכון פיננסי של החברה גבוה בהשוואה לענף בשנתיים האחרונות כחלק מהתמקדותה בתחום זה, שמושפע לחיוב מהשיפור בתשואות שמציגה החברה בתחומי הפנסיה והגמל בתקופה זאת. קצב הצמיחה הגבוה של כלל ביטוח בתחומים אילו נמשך גם ברבעון הראשון של 2021.

 

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי כלל ביטוח תשמור על מעמדה כאחת מחמש חברות הביטוח הגדולות בישראל ב-24-18 החודשים הקרובים. אנו צופים כי צמיחת הפרמיות וההפקדות לחיסכון פנסיוני ופיננסי לצד ריסון ההוצאות שבא לידי ביטוי בביצועיה ב-2020 וברבעון הראשון של 2021 יימשכו בשנתיים הקרובות.

 

בה בעת אנו צופים כי רמת ההון תישאר יציבה ביחס לסיכונים במאזן החברה ולכן הלימות ההון תמשיך להלום את הדירוג הנוכחי. הערכתנו ביחס ליציבות הרווחיות וההון נתמכת בירידת רגישות החברה לשינויים בעקום הריבית חסרת הסיכון.

 

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, ציין: "הדוחות של S&P מעלות ומידרוג ושינוי התחזית שלהם ליציבה מעניקים ביטוי ממשי, לעבודה המאומצת שלה היו שותפים דירקטוריון החברה, חברי ההנהלה והעובדים, שעיקרה צמיחה בהכנסות לצד ריסון בהוצאות, שהובילו לשיפור ברווחיות. אני שמח כי מאמץ זה ניכר בכל תחומי הפעילות, כמו גם בתוצאות הכספיות של החברה, במובילותה בתשואות ובסקרי שביעות רצון לקוחות, עובדים וסוכנים".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה