פרופ אמיר ירון, נגיד בנק ישראל קרדיט: יח"צ

ריבית

כצפוי: בנק ישראל הותיר את הריבית על 0.1%

תהליך החזרה לשגרה תומך בצמיחה מהירה בשנה הקרובה; עם זאת, עדיין קיימים אתגרים נוכח הסיכונים הבריאותיים והפגיעה במשק ובשוק העבודה; הוועדה תמשיך לנהל מדיניות מוניטרית מאוד מרחיבה לאורך זמן

מערכת ספונסר 05/07/2021 12:12

א+א- 1

הוועדה המוניטרית החליטה היום להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. בנימוקיה מסבירה הועדה כי תהליך החזרה לשגרה בישראל תומך בצמיחה מהירה בשנה הקרובה. עם זאת, עדיין קיימים אתגרים לפעילות, נוכח הסיכונים הבריאותיים בארץ ובחו"ל והפגיעה במשק ובפרט בשוק העבודה.

 

לכן, הוועדה תמשיך לנהל מדיניות מוניטרית מאוד מרחיבה לאורך זמן, תוך שימוש במגוון כלים ככל שיידרש, כולל כלי הריבית. זאת על מנת להמשיך ולתמוך בהשגת יעדי המדיניות, בהתאוששות הכלכלית מהמשבר ובהבטחת המשך פעילותם התקינה של השווקים הפיננסים.

 

האינדיקטורים הזמינים לגבי הפעילות הכלכלית מצביעים על המשך התאוששות שהחלה עם היציאה מהסגר השלישי, אולם רמת הפעילות, ובעיקר התעסוקה, עדיין נמוכות מרמתן ערב המשבר. ההוצאה בכרטיסי אשראי מאז אפריל תואמת את המגמה ארוכת הטווח.

 

מגמת ההתאוששות בצריכה באה לידי ביטוי בענפים אשר נפגעו באופן משמעותי מהמגבלות. מדדי הניידות למקומות העבודה ירדו מעט, בעוד מדדי הניידות לחנויות, לנופש וקמעונאות ממשיכים לעלות. בנוסף, סך הפדיון בענפי המשק בחודש אפריל עלה מעבר למגמה שהייתה צפויה ערב המשבר.

 

מגמת העלייה ביצוא השירותים נמשכה באפריל, ורמתו גבוהה מזו שהייתה טרם המשבר למרות שיצוא התיירות נותר עדיין ברמה נמוכה. נתוני יצוא הסחורות בחודש מאי מצביעים על ירידה קלה אך בחודשים האחרונים נשמרת בהם יציבות, לאחר התנודתיות לאורך המשבר. יבוא הסחורות עלה במאי, ונמצא ברמה גבוהה.

 

נתוני סקר כוח אדם למחצית הראשונה של חודש יוני מצביעים על ירידה קלה בשיעור האבטלה הרחבה לרמה של 9.5%. שיעור התעסוקה נמצא במגמת עלייה, אם כי בקצב מתון יותר מאשר בחודשים הקודמים. מאז היציאה מהסגר השלישי, נרשמה עלייה בשיעור התעסוקה המותאם (לפיו נעדרי קורונה אינם נחשבים מועסקים), כך שבחודש מאי הוא עמד על 56.6%  בעוד שלפני המשבר, ב-2019, הוא עמד על 61%.

 

במחצית הראשונה של חודש יוני חל שיפור קטן נוסף בתעסוקה. מספר המועסקים בחודש מאי היה נמוך בכ-300 אלף מהפוטנציאל לפי המגמה החזויה ערב המשבר. הפער מהמגמה החזויה היה המצומצם ביותר מאז תחילת המשבר. הענפים שבהם ישנו מחסור במועסקים הם ענפי המסעדנות והתיירות שנפגעו באופן חמור מהמשבר, וענף הבינוי, שבו ייתכן והמחסור נובע מההאטה בביקוש לעובדים, שבתורה מתואמת עם האטת קצב התחלות הבנייה. מספר המשרות הפנויות ממשיך לעלות במתינות ושיעור המשרות הפנויות בסך המשרות התייצב ברמה גבוהה.

 

חטיבת המחקר עדכנה את התחזית המקרו-כלכלית לשנתיים הקרובות ומעריכה שהתוצר יצמח ב-5.5% בשנת 2021. שיעור האבטלה הרחבה צפוי לרדת עד ל-8% מכוח העבודה בסוף 2021. ב-2022 צפויה צמיחה של 6%, כך שרמת התוצר בסוף שנת 2022 צפויה להיות נמוכה רק בכ-0.5% מהרמה שהייתה צפויה לפני המשבר.

 

שיעור האבטלה הרחבה ב-2022 צפוי להמשיך לרדת ולהגיע ברבעון האחרון לכ-5.5%, רמה שעדיין גבוהה מזו ששררה לפני המשבר. בהנחה שתקציב המדינה יעבור כמתוכנן ושההתאמה הפיסקלית תדחה לשנת 2023 ואילך, יחס החוב לתוצר בשנים אלו צפוי לעמוד על כ-74%.

 

מחירי הדירות עלו בשנים עשר החודשים האחרונים בקצב מהיר של 5.6%. עם זאת, קצב עליית מחירי השכירות נותר מתון. נמשכת מגמת העלייה בקצב האינפלציה; האינפלציה בשנים-עשר החודשים האחרונים נכנסה אל תחום היעד ועומדת על 1.5%. הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה הוסיפו לעלות ונמצאות בתוך תחום היעד. הציפיות לאינפלציה לטווחים הבינוניים והארוכים ירדו מעט, אך נותרו מעוגנות במרכז תחום היעד.

 

מאז החלטת הריבית הקודמת, השקל נחלש ב-1.1% מול הדולר, והתחזק ב-0.6% במונחי השער האפקטיבי וב-2.2% מול האירו.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    וימשיך עם מדיניות מרחיבה לאורך זמן.

    מה שימשיך לתת דלק לנדלן וגם לנדלן המניב.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    גיא5 05/07/2021 16:29