חג’ג’ נדלן: נחתם הסכם לרכישת מקרקעין במתחם בבלי תמורת 188 מיליון ש”ח

מדבר בשני מגרשים בשטח כולל של 6,662 מ"ר. חג’ג’ התקשרה בהסכם עם מור קופות גמל, לשותפות חלקית בפרויקט

מערכת ספונסר 28/06/2021 12:12

א+א-

חג’ג’ נדלן מודיעה כי בהמשך לדיווחיה בדבר זכייתה במכרז לרכישת זכויות העירייה (75.95%) במגרשים 5א ו - 5ב, בשטח כולל של 6,662 מ"ר בבבלי בתל אביב, בתמורה לסך של כ - 188 מיליון ש"ח, היום התקשרה החברה בהסכם המכר עם עיריית תל אביב לרכישת זכויות העירייה במקרקעין. ההתקשרות הינה באמצעות חברה בת של חג’ג’ נדלן.

כמו כן היום התקשרה החברה בהסכם מימון עם בנק בישראל, במסגרתו העמיד הבנק לחברת הבת כ - 80% מהתמורה הנדרשת לרכישת זכויות העיריה. הבנק העמיד לחברה הלוואה בסכום כולל של כ - 182 מיליון ש"ח. מתוכו, סך של כ - 150 מיליון ש"ח ישמש לצורך רכישת זכויות העירייה וסך של כ - 32 מיליון ש"ח ישמש לצורך תשלום סכומי המע"מ בגין הרכישה.


לפני מספר ימים התקשרה חג’ג’ בהסכם עם מור קופות גמל, לשותפות בפרויקט. על פי ההסכם, מור תעמיד לחג’ג’ סכום השווה ל - 20% מכלל הסכומים אשר ידרשו לצורך רכישת מלוא הזכויות במקרקעין, לרבות מס הרכישה, אולם לא יותר מ - 70 מיליון ש"ח (מתוכם כ - 40 מיליון ש"ח כבר הועמדו במועד חתימת ההסכם).

  1. מניות בכתבה
  2. חגג

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה