פרופ אמיר ירון, נגיד בנק ישראל קרדיט: יח"צ

ריבית

בנק ישראל הותיר את הריבית על 0.1%

ההתאוששות המהירה בפעילות הכלכלית נמשכת; חלה ירידה בשיעור האבטלה הרחבה; מאז החלטת הריבית הקודמת, השקל התחזק ב-0.4% מול הדולר

חדשות ספונסר 31/05/2021 12:12

א+א-

נגיד בנק ישראל הותיר את הריבית במשק על כנה, בשיעור של 0.1% כפי שהעריכו אנליסטים בשוק ההון. עם פרסום ההחלטה ציינו בבנק ישראל כי תהליך החזרה לשגרה בישראל תומך בצמיחה מהירה בשנה הקרובה. עם זאת, עדיין קיימים אתגרים לפעילות,  נוכח הסיכונים הבריאותיים בארץ ובחו"ל והפגיעה במשק ובפרט בשוק העבודה.

 

לכן, הוועדה תמשיך לנהל מדיניות מוניטרית מאוד מרחיבה לאורך זמן, תוך שימוש במגוון כלים ככל שיידרש, כולל כלי הריבית. זאת על מנת להמשיך ולתמוך בהשגת יעדי המדיניות, בהתאוששות הכלכלית מהמשבר ובהבטחת המשך פעילותם התקינה של השווקים הפיננסים.

 

הועדה נימקה את החלטתה בכך שההתאוששות המהירה בפעילות הכלכלית נמשכת עם דעיכת מגפת הקורונה בישראל. ההסלמה במצב הביטחוני שנמשכה כעשרה ימים פגעה ככל הנראה באופן מוגבל בלבד. כמו כן נמשכה עלייה משמעותית בצריכה גם בענפים אשר נפגעו באופן משמעותי מהמגבלות במהלך המשבר.

 

בנוסף, חלה ירידה בשיעור האבטלה הרחבה לרמה של 9.6% ומאז היציאה מהסגר השלישי בפברואר נרשמה עלייה בשיעור התעסוקה המותאם. לצד זאת, חלק מהנתונים מעידים על קשיים בתהליך ההתאוששות של שוק העבודה: מספר המשרות הפנויות ממשיך להאמיר לצד עלייה בקושי של המעסיקים לגיוס עובדים בחלק מהענפים.

 

על פי האומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית, התוצר התכווץ בשיעור שנתי של כ-6.5%, אך נתוני הרבעון הראשון מבטאים תמונה מורכבת יותר. במחצית הראשונה של הרבעון היה המשק נתון בסגר לנוכח שיאי תחלואה מהמגפה, ולעומת זאת בסוף פברואר ובחודש מרץ נראתה יציאה מהירה מהמשבר ובהתאוששות של המשק.

 

נתוני התוצר הושפעו באופן ניכר מהקדמת יבוא כלי רכב לסוף 2020 כתוצאה משינויים שחלו בשיעורי המס, ובהסטה של עיתוי הוצאות הממשלה על צריכה ציבורית. בסך הכול, בחינה של הרכב השימושים מעלה תמונה חיובית על מצב המשק.

 

באשר למחירי הדירות, הם לא סבלו מקורונה ועלו בשנים עשר החודשים האחרונים ב-4.5%, קצב מהיר יחסית. חלקם של המשקיעים מתוך סך העסקאות לרכישת דירות גדל. עם זאת, קצב עליית מחירי השכירות נותר ברמה ממותנת.

 

בבנק מציינים כי סביבת האינפלציה עדיין נמוכה אך במגמת עלייה. מדד חודש אפריל עלה ב-0.3% והאינפלציה בשנים-עשר החודשים האחרונים עומדת על 0.8%. על פי ההערכות היא צפויה להיכנס אל תחום היעד לאחר פרסום מדד מאי. הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה מכל המקורות הוסיפו לעלות ונמצאות בתוך תחום היעד. גם הציפיות לאינפלציה לטווחים הבינוניים והארוכים עלו והן מעוגנות במרכז התחום.

 

בתחום המט"ח, מאז החלטת הריבית הקודמת, השקל התחזק ב-0.4% מול הדולר, ונחלש ב-0.5% במונחי השער האפקטיבי וב-1% מול האירו 18 ההסלמה הביטחונית הגדילה את התנודתיות באופן מתון ולזמן קצר בלבד.

 

בעולם, מבצע החיסונים צובר תאוצה ותומך בפעילות הכלכלית, אך במקביל חלה החמרה בתחלואה במספר מדינות מתעוררות. תחזיות הצמיחה של בתי ההשקעות למרבית המשקים העיקריים עודכנו כלפי מעלה. מחירי הסחורות החקלאיות, המתכות והנפט עלו, ותרמו להמשך עליית האינפלציה. המדיניות המוניטרית בבנקים המרכזיים העיקריים ממשיכה להיות מאוד מרחיבה.

 

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה