עופר חביב, נשיא ומנכל אבוג'ן קרדיט: יח"צ

אבוג’ן: ההפסד ברבעון הראשון היה כ - 7.1 מיליון דולר, לעומת הפסד בגובה 7.2 מיליון ברבעון המקביל

"היעד הראשון של החברה הוא התקדמות משמעותית בצנרת פיתוח המוצרים ומסחורם, והשני, הוכחת היתרון הטכנולוגי בבסיס פעילותן"

מערכת ספונסר 26/05/2021 12:12

א+א-

אבוג’ן, העוסקת בביולוגיה מיחשובית, פרסמה היום את התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של השנה, לפיו יתרות המזומנים של החברה הסתכמו בכ - 70.1 מיליון דולר. כ - 11.8 מיליון דולר מיתרת המזומנים המאוחדת של אבוג’ן שייכת לחברת הבת לביא ביו. החברה מדווחת כי אין לה חובות לבנקים.

הוצאות המחקר והפיתוח נטו, בניכוי מענקים שהתקבלו, הסתכמו בכ - 4.3 מיליון דולר ברבעון הראשון, לעומת כ - 4.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020. לדברי החברה, הוצאות המחקר והפיתוח קטנו בעיקר כתוצאה מירידה בהוצאות שאינן במזומן, בגין תשלום מבוסס מניות.

הוצאות הפיתוח העסקי ברבעון הראשון הסתכמו בכ - 0.6 מיליון דולר, לעומת כ - 1 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה שעברה.

הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בכ - 1.5 מיליון דולר, לעומת כ - 1.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

ההפסד התפעולי ברבעון הסתכם בכ - 6.3 מיליון דולר, לעומת כ - 6.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה הקודמת. החברה ציינה כי הקיטון בהפסד התפעולי ברבעון הראשון, מיוחס לגידול בהכנסות מהסכמי שיתוף פעולה ולקיטון בהוצאות שאינן במזומן.

ההפסד ברבעון הראשון של 2021 הסתכם בכ - 7.1 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ - 7.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020. על פי דיווח החברה, הקיטון מיוחס לירידה בהפסד התפעולי שקוזז בחלקו על-ידי גידול בהוצאות המימון, מהפרשי שערי חליפין ומהוצאות בגין שיערוך כתבי אופציות.

עופר חביב, נשיא ומנכ"ל אבוג’ן: "יעד משמעותי לחברה לשנה הנוכחית ולזו שאחריה, הנו יצירת ערך באמצעות חברות הבנות של אבוג’ן, והכרה בו על ידי שוקי-ההון. לפנינו שני נתיבים עיקריים להשגת היעד: הראשון, התקדמות משמעותית בצנרת פיתוח המוצרים ומסחורם, והשני, הוכחת היתרון הטכנולוגי בבסיס פעילותן".

  1. מניות בכתבה
  2. אבוגן

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה