עירן טאוס, מנכ"ל נובולוג קרדיט: סיון פרג'

נובולוג: הרווח הנקי ברבעון הראשון היה 13.5 מיליון ש”ח לעומת 13.4 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ - 316.1 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ - 302.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2020, גידול של כ - 5%

מערכת ספונסר 19/05/2021 12:12

א+א-

נובולוג מסכמת את הרבעון הראשון ל - 2021: ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ - 316.1 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ - 302.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ - 5%, אשר נובע בעיקר מגידול בהכנסות בכל אחת מהחטיבות וכן מאיחוד התוצאות הכספיות של סאלוס החל מהרבעון הרביעי של שנת 2020.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון הסתכם בכ - 37.8 מיליון ש"ח לעומת כ - 30.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ - 23%.

הוצאות מכירה הנהלה וכלליות ברבעון הראשון הסתכמו בכ - 19.5 מיליון ש"ח לעומת כ - 16.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מאיחוד התוצאות הכספיות של סאלוס וגידול בהוצאות לטובת הרחבת פעילות הקבוצה.

הכנסות אחרות ברבעון הראשון הסתכמו לסך של כ - 0.8 מיליון ש"ח לעומת כ - 4.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות האחרות ברבעון המקביל אשתקד כוללות רווח הון חד פעמי שנבע בשל כניסה לתוקף של הסכם חכירת משנה מימונית חדש מתחילת שנת 2020.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון הסתכם בכ - 19.2 מיליון ש"ח לעומת כ - 18.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ - 4.4%. הרווח התפעולי, בנטרול רווח ההון החד פעמי, עלה בכ - 4.2 מיליון ש"ח, גידול של כ - 29.6%.

הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ - 13.5 מיליון ש"ח לעומת כ - 13.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי, בנטרול רווח ההון החד פעמי עלה בכ - 3.2 מיליון ש"ח, גידול של כ - 31%.
ה - Adjusted EBITDA ברבעון הראשון הסתכם בכ - 30.3 מיליון ש"ח לעומת כ - 25.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ - 21%.

יתרת המזומנים של החברה נכון לסוף מרס, עמדה על סך של כ - 262 מיליון ש"ח, ללא חוב פיננסי.

ההון העצמי של החברה נכון לסוף מרס, גדל והסתכם לסך של כ - 414 מיליון ש"ח לעומת כ - 296 מיליון ש"ח בסוף דצמבר האחרון. הגידול בהון העצמי נובע מהנפקת מניות שבוצעה בתחילת 2021 בסך של כ - 120 מיליון ש"ח, מהרווח לתקופת הדוח אשר קוזז על ידי דיבידנד שהוכרז לבעלי המניות של החברה בסך של 16 מיליון ש"ח.

עירן טאוס, מנכ"ל נובולוג: "אנו מסכמים רבעון חזק ועליה בכל הפרמטרים התפעוליים בהמשך למגמת הצמיחה המואצת של החברה. התוצאות תומכות ביעדיה העסקיים של החברה לשנת 2021. הגידול ניכר במרבית הפעילויות ואנו צופים שהן תמשכנה לצמוח, ביתר שאת, בשנים הבאות".

  1. מניות בכתבה
  2. נובולוג

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה