רביב צולר, נשיא ומנכ"ל איי.סי.אל קרדיט: נטלי כהן-קדוש

דוחות כספיים

איי.סי.אל מסכמת את הרבעון הראשון עם עלייה במכירות וברווח הנקי

המכירות חצו את רף ה-1.5 מיליארד דולר, לראשונה מאז 2014; הרווח הנקי הסתכם ב-135 מיליון דולר; החברה תחלק דיבידנד של 67 מיליון דולר

חדשות ספונסר 06/05/2021 12:12

א+א-

חברת הכימיקלים והמינרלים איי.סי.אל דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2021, אותו היא מסכמת עם עליה בהכנסות וברווחים ואף מעלה את תחזיות ה EBITDAלהמשך השנה.

 

המכירות ברבעון הראשון עלו ב-191 מיליון דולר והסתכמו ב-1.5 מיליארד ש"ח. הרווח התפעולי הסתכם ב-185 מיליון דולר, עלייה של 53 מיליון דולר לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי עלה ב-75 מיליון דולר והסתכם ב-135 מיליון דולר וה- EBITDAעמדה על 295 מיליון דולר, עלייה של 45 מיליון דולר לעומת הרבעון המקביל.

 

ברבעון הראשון של שנת 2021 הציגה איי.סי.אל, לראשונה מאז שנת 2014, מכירות של מעל 1.5 מיליארד דולר. יישום אסטרטגיית הצמיחה של החברה הביאה לתוצאות שיא בכל פעילויות המוצרים המיוחדים שלנו, תוך המשך יצירת תזרים מזומנים חזק והרחבת שולי הרווח, עם רוח גבית של שיפור בסביבה העסקית" מסר רביב צולר, נשיא ומנכ"ל איי.סי.אל.

 

"חטיבת המוצרים התעשייתיים שלנו דיווחה על שיא מכירות ו-EBITDA, תוך שהיא ממשיכה לצמוח עקב מעבר מתמשך לחוזים ארוכי טווח, במקביל לביקושים חזקים במרבית שוקי הקצה שלה. בחטיבת פתרונות הפוספט, פעילויות מוצרי הפוספט והמזון המיוחדים תרמו לשיא מכירות ו-EBITDA, אשר עלה בלמעלה מ-60%, לאחר כשנתיים של צמיחה מתמשכת, כתוצאה מחדשנות במוצרים והתייעלות, ותוך המשך הגדלת מרכיב המוצרים המיוחדים בפעילות.

 

חטיבת הפתרונות החדשניים לחקלאות הציגה אף היא רבעון יוצא מן הכלל, עם צמיחה דו ספרתית ועלייה נוספת בשולי הרווח. החטיבה נהנתה מהאיחוד שביצענו במערכי השיווק והמכירות לשוקי החקלאות, כמו גם מגידול בכמויות המכירה ומתמהיל מוצרים רווחי יותר. ברבעון הראשון בלבד, עקף הרווח של החטיבה את הרווח שרשמה בכל שנת 2019, ואנו ערוכים להאצת הצמיחה תוך שאנו מרחיבים את דריסת הרגל שלנו בברזיל”, סיכם צולר.

 

תנאי השוק שהשתפרו והביצועים ברבעון הראשון, מביאים את החברה להעלות את ציפיותיה ביחס ל- EBITDA המתואם לשנת 2021 כולה וכעת מעריכה איי.סי.אל שהוא יהיה בטווח של 1.09-1.175 מיליארד דולר.

 

בחלוקה לחטיבות ותחומי פעילות של החברה, ניתן לראות כי בתחום המוצרים התעשייתיים, החברה הגיע לשיא מכירות של 398 מיליון דולר, עלייה של 34 מיליון דולר או 9% מול התקופה המקבילה, שיא רווח תפעולי של 105 מיליון דולר, עלייה של 2 מיליון דולר או 2%, שיא EBITDA של 122 מיליון דולר, עלייה של 2 מיליון דולר או 2%.

 

במגזר האשלג הסתכמו המכירות ב- 385 מיליון דולר, עלייה של 71 מיליון דולר או 23% מהרבעון המקביל. הרווח התפעולי הסתכם ב- 29 מיליון דולר, עלייה של 15 מיליון דולר או 107%. וה- EBITDA היה 66 מיליון דולר, עלייה של 13 מיליון דולר או 25%.

 

שוק האשלג נהנה ברבעון זה מסביבה עסקית חיובית בכל שוקי האשלג העיקריים בעולם, עם עליות מחירים ברוב האזורים. מחיר המכירה הממוצע לטון אשלג עמד על 257 דולר לטון, עלייה של 3% בלבד בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. החברה סבורה כי עליות המחירים האחרונות בשוק צפויות להשפיע ברבעונים הבאים.

 

בתחום הפוספטים מדווחת החברה על שיא מכירות של 545 מיליון דולר, עלייה של 9% לעומת התקופה המקבילה ורווח תפעולי של 40 מיליון דולר, המהווה עלייה משמעותית של 31 מיליון דולר מהרבעון המקביל. תוצאות שיא גם ב-EBITDA של 94 מיליון דולר, עלייה של 36 מיליון דולר, או למעלה מ- 60%.

 

הוצאות המימון, נטו ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכמו לסך של 20 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך של 52 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נבע בעיקר מירידה בהוצאות הקשורות להפרשי שער חליפין ולעסקאות גידור נטו.

 

הוצאות המס ברבעון הראשון של שנת 2021 וברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו לסך של 23 מיליון דולר ושל 20 מיליון דולר, ומשקפות שיעור מס אפקטיבי של כ-14% וכ-25%, בהתאמה. שיעור המס האפקטיבי הנמוך ברבעון הנוכחי נבע בעיקר מפיחות בשער השקל ביחס לדולר, אשר השפיע לחיוב על הפרשות המס הנקובות בשקלים.

 

לחברה מסגרות אשראי לטווח ארוך של כ-1,100 מיליון דולר, מהן כ-205 מיליון דולר נוצלו נכון ליום 31 במרס 2021. נכון לסוף הרבעון הראשון, ההתחייבויות הפיננסיות נטו של החברה עמדו על סך של 2,482 מיליון דולר, עלייה של 64 מיליון דולר בהשוואה לסוף שנת 2020.

 

דירקטוריון החברה הודיע על חלוקת דיבידנד בסכום של 5.25 סנט למניה, או סך כולל של כ-67 מיליון דולר, אשר ישולם ביום 16 ביוני 2021.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה