IPO

28 הנפקות ראשוניות ברבעון הראשון בוצעו בהצעה לא אחידה

כ- 70% מהחברות רשמו תשואה חיובית ביום המסחר הראשון ושמרו על תשואה חיובית גם כחודש לאחר ההנפקה

חדשות ספונסר 25/04/2021 15:11

א+א-

גל ההנפקות בבורסה בתל אביב בשנים 2020 וברבעון הראשון של 2021 הצביע על המעבר מהשיטה של "הצעה אחידה" לשיטת "הצעה לא אחידה", המקובלת כמעט בכל שוקי ההון בעולם וקיבלה תאוצה בבורסה בתל אביב בתקופה האחרונה כך עולה מנתונים שמפרסם היום יובל צוק מיחידת המחקר של הבורסה בתל אביב.

 

21 מתוך 27 הנפקות ראשוניות של מניות ויחידות השתתפות בשנת 2020 נעשו בדרך של הצעה לא אחידה, ו-28 מתוך 33 הנפקות ראשוניות  ברבעון הראשון של 2021 נעשו בדרך זו.

 

בשיטת הצעה לא אחידה, "Book Building", לא מתקיים מכרז בדומה להצעה אחידה, אלא החברה והחתם בונים את ספר ההזמנות, ומחליטים על זהות המזמינים, היקף ההקצאה והמחיר בהנפקה, וניתן לבצע את ההנפקה למשקיעים מוסדיים בלבד. בהצעה אחידה לעומת זאת, קיים מכרז מוסדי מקדים, כשפירוט ההזמנות ומחירן נכללים בדו"ח ההצעה לציבור והציבור יכול להזמין במחירים גבוהים יותר מהמחיר שננקב בהזמנות המוסדיים, כאשר המרבה במחיר הוא זה שמקבל ראשון את כל הזמנתו.

 

היתרון בשיטת ההצעה הלא אחידה, המקובלת בכל הבורסות המובילות בעולם, הוא בשליטה של החברה על קביעת שווי החברה בהנפקה והיכולת של החברה לתת עדיפות למגוון משקיעים ולייצר תמהיל נכון של משקיעים – הן משקיעים לטווח ארוך, כמו גופי השקעות גדולים ומוכרים, והן מול משקיעים לטווח קצר, אשר ייצרו את הסחירות בניירות הערך לאחר הרישום בבורסה.

 

מבחינת החברה המחיר הגבוה ביותר הוא לא בהכרח המחיר הנכון ביותר בהסתכלות לטווח ארוך ולרצונה להמשיך ולגייס כספים בבורסה ולכן ישנה חשיבות לבחירת התמהיל הנכון ביצירת משקיעים לטווח קצר ולטווח ארוך, כמו גם התמהיל בין משקיעים מוסדיים לציבור הרחב.

 

ההנפקה הראשונה בדרך של הצעה לא אחידה בוצעה בדצמבר 2018 על ידי חברת ג’י וואן. בשנת 2019 בוצעו 7 הנפקות ראשוניות, מתוכן 3 בהצעה לא אחידה: פרשמרקט (מאי 2019), הבורסה לני"ע (אוגוסט 2019) ויוחננוף (נובמבר 2019) . הצלחת הנפקות אלו פרצה את הדרך לבאות אחריהן.

 

על פי ממצאי בדיקת ההנפקות הראשוניות בשנים 2018-2019 כ- 24% מההנפקות הראשוניות בוצעו בהצעה לא אחידה, בעוד שבשנים 2020 ורבעון ראשון של 2021, 82% מההנפקות הראשוניות בוצעו בהצעה לא אחידה. רוב ההנפקות (כ-70%) שבוצעו בדרך של הצעה לא אחידה רשמו תשואה חיובית ביום המסחר הראשון וגם בחלוף חודש לאחר ההנפקה, לעומת כשליש בלבד מההנפקות בהצעה אחידה.

 

ממצאים אלו מחזקים את היתרונות של הנפקה בהצעה לא אחידה, אשר באופן בולט הניבה למשקיעים בהנפקה תשואה חיובית (דו-ספרתית במקרים רבים) וגבוהה יותר מאשר בהנפקה בהצעה אחידה לציבור.

 

לא אחת עולה הטענה על כך שהחברות מציעות לציבור הרחב שיעור השתתפות נמוך. קשה "להאשים" בכך את החברות בהתחשב בכך שהציבור הרחב ממעט להשתתף בהנפקות ראשוניות

.

עוד מראים הממצאים כי החברות הבינוניות-גדולות בחרו להנפיק בדרך של הצעה לא אחידה, בעוד ההנפקות בשיטת ההצעה האחידה הן בעיקר של חברות קטנות. כמו כן, מימוש מניות בימי המסחר הראשונים שלאחר ההנפקה נמוך יותר בממוצע בהנפקות לפי שיטת ההצעה הלא אחידה מאשר בהנפקות בהצעה אחידה.

 

מימוש מניות בשיעור גבוה יחסית בחברות שהנפיקו לפי הצעה לא אחידה נרשם רק בחברות אשר רשמו עלייה של עשרות אחוזים במחיר המניה בימי המסחר הראשונים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה