לאומי: ”לא צפויה בקרוב חזרה להיקף האבטלה שהיה טרם המשבר”

קרן המטבע עדכנה כלפי מעלה גם את תחזית הצמיחה של ישראל ל-2021, שעומדת כעת על 5%, זאת בדומה לתחזית לאומי

חדשות ספונסר 08/04/2021 12:09

א+א- 1

בסקירת המאקרו השבועית מעריכים ד"ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי בלאומי ויניב בר, כלכלן באגף הכלכלה כי ככל שתהליך פתיחת המשק ימשיך ויתקדם, במקביל למהלך פעיל לצמצום התשלום לעובדים שהוצאו לחל"ת ומסרבים לעבודה או להכשרה מקצועית, צפויה ירידה מתמשכת בהיקף העובדים שבחל"ת, אשר תוביל להמשך ירידת שיעור האבטלה ה"רחב" עד לשיעור חד-ספרתי לקראת סוף השנה.

 

אולם, לאור ההשפעה המבנית השלילית של משבר הקורונה על שוק העבודה, והיעדר יישום של ממש של תכניות להכשרה והסבה מקצועית, לא צפויה בקרוב חזרה להיקף האבטלה (בהגדרתו הצרה) שהיה טרם המשבר (כ-4%, שהם כ-150 אלף מובטלים).

 

זאת לאחר פרסום סקר כוח האדם למחצית הראשונה של חודש מרץ, ע"י הלמ"ס, המראה כי במחצית הראשונה של חודש מרץ שיעור האבטלה ה"רחב" ירד באופן משמעותי ל-12% לעומת 15.4% במחצית השנייה של פברואר, ובמקביל שיעור האבטלה ה"רגיל" ירד גם כן מ-5.6% ל-4.4%.

 

מדובר ברמה הנמוכה ביותר של שיעור האבטלה הרחב מאז המחצית הראשונה של ספטמבר 2020, בטרם נכנס המשק לסגר השני (בחגי תשרי), אשר משמעותה היקף של כ-493 אלף מובטלים. ירידת האבטלה חלה על רקע פתיחת המשק והסרה של מרבית הגבלות הקורונה, אשר אפשרה חזרה לפעילות רחבה יותר, וכתוצאה הביאה לחזרה של עובדים למעגל העבודה.

 

בפמן ובר התייחסו גם לעדכון תחזיות הצמיחה העולמיות של קרן המטבע הבינלאומי לשנים 2021-2022 ואמרו שהתחזית משקפת עלייה במידת האופטימיות מצד קרן המטבע לגבי חלק מן המדינות, ובפרט אלו המצליחות בהשתלטות על התחלואה באמצעות חיסונים. תחזיות הצמיחה עודכנו כלפי מעלה, בהמשך לעדכון מחודש ינואר 2021, על רקע צעדי תמיכה נוספים במספר כלכלות גדולות, לצד ההערכה כי תהליך ההתחסנות מפני נגיף הקורונה יצבור תאוצה במחצית השנייה של 2021, ויאפשר חזרה נרחבת לפעילות.

 

קצב צמיחת התוצר הגלובאלי ב-2021 צפוי להיות מהיר יותר מזה של 2022, כשבמהלך שנתיים אלה, צפויה צמיחה מהירה מהממוצע ארוך הטווח (כ-3.5%). עוד השניים מוסיפים כי קרן המטבע עדכנה כלפי מעלה גם את תחזית הצמיחה של ישראל ל-2021, שעומדת כעת על 5%, זאת בדומה לתחזית לאומי. וכמו כן מציינים כי קצב צמיחת נפח הסחר העולמי בשנים 2021-22, עודכן כלפי מעלה גם כן, מה שצפוי לסייע בהתאוששות הכלכלית הגלובלית. במבט כולל, עדכון ה-IMF מצביע על שיפור במידת האופטימיות לגבי הפעילות הכלכלית העולמית בשנים 2021-22, אך במידה שאיננה אחידה בעוצמתה.

 

נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי על-ידי אנשים פרטיים לחודש פברואר 2021 פורסמו לאחרונה על-ידי הלמ"ס. היקף הרכישות עלה בכ-4.5% בחודש פברואר (לעומת החודש הקודם), אשר במהלכו החל תהליך הסרת ההגבלות על הפעילות, וכן פתיחת המסחר. קבוצת המוצרים שהושפעה לאורך המשבר במידה הרבה והמיידית ביותר מההגבלות, היא קבוצת מוצרי התעשייה (ריהוט, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה והלבשה והנעלה). הפעילות בקבוצה זו ירדה בחדות עם הטלת ההגבלות, ועלתה באופן חד עם ההסרה שלהן.

 

כך, בחודש פברואר עלה היקף הרכישות בקבוצה זו בכ-32% בהשוואה לחודש ינואר, במהלכו ירד היקף הרכישות בכ-36%, על רקע כניסתו של המשק לסגר השלישי המהודק. עליות נרשמו גם ביתר קבוצות המוצרים, להוציא את תחום השירותים (תיירות, טיסות, פנאי ובילוי ועוד) בו נרשמה ירידה של כ-5% בהיקף הרכישות.

 

נתוני ההוצאה בכרטיסי אשראי המתפרסמים על ידי בנק ישראל מצביעים על עלייה חדה בהיקף הרכישות בחודש מרץ ובתחילת אפריל, במהלכו תהליך פתיחת המשק התקדם ביתר שאת. נראה כי חופשת חג הפסח, שחלה השנה בחודש מרץ, תרמה גם כן לגידול בהוצאות בכרטיסי אשראי במשק המקומי, בפרט על רקע השמים הסגורים.

 

העלייה הייתה רוחבית בסך הכול, ובלטה בעיקר בענפים: תיירות, מסעדות, פנאי וחשמל ביגוד וריהוט, כאשר מנגד נרשמו ירידות בהוצאות על מזון. על-פי אומדננו להיקף הרכישות מנוכה העונתיות לחודש מרץ, שמתבסס על נתוני בנק ישראל, נראה כי צפויה עלייה בסך הרכישות בכרטיסי אשראי, בהובלת הענפים שצוינו.

 

לסיכום, הסרת ההגבלות על הפעילות שהתאפשרה הודות לשיעור המחוסנים הגבוה בישראל העומד על כ-57%, שהם כ-5.3 מיליון איש, שהתחסנו לפחות במנה אחת, הובילה לעלייה חדה יחסית בצריכה מצד משקי הבית המקומיים, שבאה לידי ביטוי גם בנתוני הרכישות בכרטיסי אשראי וגם בנתוני פדיון רשתות השיווק, שמצביעים על עלייה בחודש פברואר.

 

מגמה זו, נתמכה, בין היתר, בגידול בחיסכון של משקי הבית במהלך שנת 2020, שהסתכמה בעלייה של כ-3.9% בהכנסה הפרטית הפנויה (מכל המקורות, כולל תמיכות ממשלתיות) במקביל לירידה של כ-9.5% בצריכה הפרטית (על-פי דו"ח בנק ישראל לשנת 2020). העלייה בפעילות צפויה להימשך גם בחודשים הקרובים, ככל שתהליך פתיחת המשק יימשך כמתוכנן. אנו מעריכים כי בתרחיש מרכזי, הצריכה הפרטית צפויה לצמוח בכ-7% בשנת 2021, בהובלת הענפים שנפגעו מהמשבר במידה משמעותית (בעיקר צריכה שוטפת של שירותים).

 

לסיום מתייחסים השניים לרכישות המטח של בנק ישראל שהגיעו לסכום הכולל ברבעון הראשון של השנה לכ-55 מיליארד דולר במונחי שנתיים, רמה גבוהה מהתכנית המוצהרת של 30 מיליארד דולר לשנה. רכישות המט"ח של בנק ישראל נועדו לשמר את שער החליפין של השקל בתוך טווח התואם את התנאים הכלכליים הבסיסיים. לנוכח הכוחות לתיסוף, בנק ישראל ימשיך ברכישותיו.

 

ניהול היתרות בסך של כ-186 מיליארד דולר מהווה אחריות כבדה, בעלת משמעות כספית לאומית. בשנת 2020, תיק היתרות נשא תשואה שלילית במונחי שקל, זאת בשל ייסוף של השקל מול המטבעות העיקריים שבהם מוחזקות היתרות ובעיקר מול הדולר.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    כלכלני על! גאונים. הנה עוד כמה

    לא צפוי שנחזור לאינפלציה של שנות ה80. לא צפוי שנחזור לריביות של תחילת המאה. אולי בתוך הכתבה יש תוכנות רציניות יותר כמו תחזית אבטלה , אינפלציה וריבית באחוזים - ואל השוואות היסטוריות שלא יחזרו.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ATUK19 08/04/2021 12:37