דורי נאוי, האחים נאוי<br>קרדיט: יח"צ
דורי נאוי, האחים נאוי קרדיט: יח"צ

 

S&P מעלות קבעה דירוג זמן קצר ’1-ilA ’לניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 40 מיליון ₪ ע.נ. שיונפקו על ידי קבוצת אחים נאוי באמצעות הנפקת סדרה חדשה, סדרה 4. כספי ההנפקה מיועדים להחלפת חוב קיים ולפעילותה העסקית השוטפת של החברה. דירוג הזמן הקצר של ניירות הערך המסחריים מתבסס על דירוג החברה לזמן ארוך ועל שמירה על מסגרות אשראי בנקאיות לא מנוצלות בגובה יתרת הנע"מ (ניירות ערך מסחריים) והמשך הפקדת השיקים המנוכים במערכת הבנקאית במסגרת הפעילות השוטפת.

 

במעלות מסבירים כי הדירוג של אחים נאוי משקף את מעמדה התחרותי כחברה הגדולה בענף האשראי החוץ בנקאי בתחום ניכיון צ’קים, עם ניסיון רב שנים בתחום פעילותה, ואת ההערכה כי מעמדה בענף יישמר. זאת חרף קיטון חד בהיקף האשראי של החברה מאז התפרצות נגיף הקורונה, ולמרות שינויים משמעותיים בהנהלתה בשנה האחרונה.

 

אנו סבורים, אומרים האנליסטים של מעלות, כי המודל העסקי של החברה, המתמקד במתן הלוואות קצרות טווח לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, למטרות של הון חוזר, צמיחה והלוואות גישור, חושף את רווחיה להאטה בפעילות הכלכלית במשק, ובפרט למצבם של העסקים.

 

ראייה לכך היא הקיטון החד בהיקף האשראי של החברה, מכ-2.5 מיליארד ₪ בסוף 2019 לכ-1.52 מיליארד ₪ ב-30 בספטמבר, 2020 ,ירידה של 38%. עם זאת, בהתאם לתחזיות המקרו כלכליות להתאוששות כלכלית משנת 2021, בתרחיש הבסיס שלנו אנו מניחים חזרה למסלול צמיחה וחזרת תיק האשראי של החברה לרמות מלפני פרוץ המשבר ואף מעבר לכך בשנתיים-שלוש הקרובות.

 

עוד אומרים במעלות "אנו מביאים בחשבון גם את איכות האשראי של החברה בהשוואה לענף, בשל התמקדותה בשנים האחרונות בלקוחות עם איתנות פיננסית והגדלת הפעילות בתחום ממסרים עצמיים, המהווה את מרבית האשראי כיום, לעומת ממסרים דחויים של צד שלישי שהיקפו קטן. נוסף על כך, החברה הגדילה את היקף ההלוואות המגובות בנכסים קשיחים, ושיעורן מסך תיק האשראי גבוה משל המתחרות".

 

לחברה בסיס הון חזק אשר יוכל לספוג עלייה אפשרית בהפסדי אשראי כתוצאה מהימשכות ההאטה הכלכלית, ובפרט בקרב עסקים קטנים ובינוניים, מהנפגעים העיקריים של המשבר הנוכחי. עם זאת, בסיס ההון חשוף לריכוזיות לווים גבוהה בתיק האשראי וכן לריכוזיות הענפית בתחום הנדל"ן למגורים והתשתיות, המהווים חלק גדול מתיק האשראי של החברה.

 

מנגד, סיכוני הריכוזיות בתיק ממותנים על ידי גמישות מאזנית גבוהה הנובעת ממשך החיים הקצר יחסית של תיק הנכסים, שב-30 בספטמבר, 2020 ,עמד בממוצע על שישה חודשים. האופי הקצר של הנכסים מאפשר לחברה להגיב במהירות לשינויים במצב המשק או הלווים, ולהנזיל את התיק במידת הצורך. דוגמה לכך היא פירעון של ניירות ערך מסחריים בהיקף של 583 מיליון ₪ שביצעה החברה בשנת 2020, עם פרוץ משבר הקורונה.

 

דירוג החברה משקף גם את פרופיל המימון המוגבל שלה בהשוואה למתחרותיה, הנשען על קווי אשראי מבנקים בלבד, מסוג on-call ,שברובם אינם מובטחים. זאת כתוצאה מצמצום בסיס המימון לאחר פירעון כל ניירות הערך המסחריים ואי הנפקת איגרות חוב חדשות בשוק ההון מאז דצמבר 2019 .עם זאת, אנו מעריכים כי לחברה יחסים טובים עם המערכת הבנקאית, המתבטאים בשמירה על תנאי המימון הקיימים, וכי היא תיהנה בעתיד מנגישות טובה לשוק ההון.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש