פרופ אמיר ירון, נגיד בנק ישראל קרדיט: יח"צ

נגיף הקורונה

בנק ישראל: הפגיעה בתעסוקה ב-2020 הייתה חריפה בהרבה מהפגיעה בתוצר

בדו"ח המסכם של הבנק מציינים כי ייתכן שיהיה צורך בהעלאת מיסים בתקופה הקרובה; לאחר פיחות קצר וחד בחודש מרץ נרשם בהמשך השנה ייסוף של השקל

פולי טל 31/03/2021 12:12

א+א- 2

בנק ישראל מפרסם היום את הדו"ח המסכם לשנת 2020, הסוקר את השפעות מגפת הקורונה שטלטלה את העולם על המשק בישראל ואת הצעדים שנקטה הממשלה בהיבט הכלכלי.

 

הפגיעה הכלכלית של המשבר נבעה מהצעדים בהן נקטו ממשלות בכל העולם כדי לרסן את התפשטות הנגיף, כמו גם משינויי התנהגות של הציבור לנוכח החשש להידבק. מדובר במשבר ייחודי בעוצמתו, במאפייניו ובהשלכותיו, וקובעי המדיניות בכל העולם פעלו בשני הערוצים במקביל – הערוץ הבריאותי והערוץ הכלכלי. שני הערוצים נועדו להקל את הפגיעה ולהרוויח זמן עד שימצא הפתרון היסודי למשבר.

 

רכיב מרכזי במדיניות לריסון המגיפה במדינות רבות היה הטלת מגבלות על הציבור כדי ליצור ריחוק פיזי. שיאן היה בהטלת סגרים מלאים או חלקיים, ששיתקו חלק ניכר מהפעילות והגבילו מאוד את חופש התנועה של הציבור. פגיעתן בפעילות הכלכלית וברווחה הייתה מוקד למחלוקת עמוקה בכל העולם על מדיניות זו ועל האיזון הראוי בין הצלת חיים לבין הפגיעה בכלכלה וברווחה הכרוכה בכך.

 

בבנק מסבירים שהמשבר הגיע לישראל כשהיא במצב כלכלי נוח מבחינות רבות, אך למרות זאת הפגיעה במשק היתה חמורה מאד. התוצר ירד ב 2.5%- , והצריכה הפרטית ירדה ב 9.5%- . האבטלה הרחבה נסקה ל 15.7%- , ובלט פער בין הפגיעה בתוצר לפגיעה החמורה יותר בתעסוקה.

 

עוצמת הפגיעה בתוצר הייתה מתונה יחסית לחששות ששררו בשלבים מסוימים של המשבר, בין היתר בזכות תגובת המדיניות הפיסקלית והמוניטרית, ומשום שהפגיעה התמקדה בענפי השירותים המקומיים, אשר נפגעו במישרין מהמגבלות שהטילה הממשלה ומהשינויים בהתנהגות הציבור, ואשר פריונם נמוך יחסית. גלי ההדבקה אשר אפיינו את המגיפה התבטאו גם בתנודות בחומרת המגבלות, ששיאן היה בשלושה סגרים, ובהתאם לכך – גם בתנודות חריפות של רמת הפעילות הכלכלית במהלך השנה, בייחוד בסגר הראשון.

 

הפגיעה בתעסוקת עובדים בעלי שכר נמוך הייתה חריפה במיוחד, משום ריבוי עובדים אלה בענפים שספגו את עיקר הפגיעה בפעילות. הפגיעה בענפים אלה גרמה גם לפגיעה נרחבת בעצמאיים ובעסקים קטנים. עסקים אלה התקשו לגייס אשראי בייחוד בטרם הופעלו הקרנות בערבות מדינה.

 

המדיניות הפיסקלית והמדיניות המוניטרית הגיבו בעוצמה רבה והתמקדו בסיוע למשקי הבית ולעסקים לצלוח את המשבר, במישרין והקלת תנאי המימון. המדיניות הפיסקלית פעלה לשם כך בעיקר באמצעות תשלומי העברה ומתן ערבויות להלוואות. תשלומים אלה היו הגורם המרכזי לעליית יחס החוב הציבורי לתוצר מ 60%- ל 72.6%- . נוסף על כך הוגדל תקציב מערכת הבריאות.

 

המדיניות הפיסקלית התנהלה תחת תקציב המשכי, שהוא מרסן מטבעו, והשתמשה בהסדרים חריגים כדי לאפשר את הגדלת ההוצאות להתמודדות עם המגיפה. המדיניות המוניטרית התמקדה תחילה בייצוב השווקים הפיננסיים, ובהמשך פעלה במגוון כלים להקלת תנאי המימון.

 

הבולט שבהם מבחינת היקפו היה רכישת אג"ח ממשלתיות בשוק המשני. בנק ישראל הפעיל גם כלים ממוקדים למגזרים מוגדרים, חלקם לראשונה בישראל, כדוגמת רכישות אג"ח קונצרניות והלוואות מוניטריות לסיוע לעסקים קטנים. לקראת סוף השנה הבנק אף הודיע כי יספק אותן לבנקים לצורך זה בריבית שלילית של 0.1% -. נוסף על כך רכש בנק ישראל מט"ח בהיקף ניכר כדי למתן את ייסוף השקל ואת השפעתו השלילית על הפעילות במשק.

 

שיעור האינפלציה השנה היה 0.7%- , נמוך משמעותית מאשר בשנים האחרונות. לירידת האינפלציה תרמו השפעת המשבר על הפעילות במשק ועל מחירי הדלקים והמזון בעולם וכן ייסוף השקל. שכר הדירה עלה השנה בשיעור מתון בלבד.

 

השונות הניכרת בין מגזרים במשק ובחברה הן במידת הפגיעה הכלכלית והן בפגיעה בהיבטים אחרים של הרווחה נבעה ממאפייני המשבר. עם זאת היא הבליטה חולשות של רשת הביטחון הכלכלית-חברתית וכן פערים קיימים בין מגזרים במשק ובחברה.

 

לסיכום מציינים בבנק כי אישור תקציב המדינה לשנת 2021 חיוני כדי לקבוע סדרי עדיפויות וליישם תוכניות להאצת הצמיחה בייחוד בתחומי ההון האנושי ההשקעה בתשתיות התחבורה הציבורית, התקשורת, האנרגיה ואיכות הסביבה.

 

לנוכח רמתה הנמוכה יחסית של ההוצאה הציבורית האזרחית (ללא ריבית) והפחתת שיעורי המס בשנים שקדמו למשבר, וכן למטרת מימון החוב, אשר תפח במהלכו, ייתכן שיעלה הצורך בבוא העת גם להעלאה של שיעורי המס.

 

יתר על כן, על המדיניות הפיסקלית לשוב ולהתנהל במסגרות סדורות ובהתאם לכללים פיסקליים ארוכי טווח כדי לשמר את אמינותה לאורך זמן ולתמוך בתהליכים של קביעת סדרי עדיפויות

 

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  וממשלה מפורקת מעל 30 שרים |3|

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  haimS 31/03/2021 13:50

 2. 2
  עקב התנהלות פוליטית 4 בחירות סרק |3|

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  haimS 31/03/2021 13:35