דוחות כספיים

שנת שיא ללהב אל.אר, הרווח הנקי עלה לכ- 132.6 מיליון ש”ח

להב רשמה רווח של 93 מיליון ש"ח בעסקת רכישת דלק ישראל; יתרות המזומנים של החברה בארץ ובחו"ל עומדות על כ-140 מיליון ש"ח

פולי טל 31/03/2021 11:17

א+א-

חברת להב אל.אר. שבשליטת אבי לוי פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2020, אותה היא מסכמת עם רווח נקי של כ- 132.6 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ- 22.7 מיליון שקל אשתקד ואת הרבעון הרביעי לשנת 2020 סיימה החברה עם רווח נקי של כ- 105.2 מיליון שקל בהשוואה לרווח של כ- 5.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הכולל הסתכם בכ-135.8 מיליון שקל ב-2020 לעומת כ-6.5 מיליון שקל בשנת 2019. הרווח הכולל לרבעון הרביעי לשנת 2020 הסתכם בכ- 100.1 מיליון שקל, לעומת רווח של כ- 8.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול ברווח הן לשנת 2020 והן לרבעון הרביעי לשנת 2020 מיוחס לרווח חד פעמי בסך של כ- 93 מיליון שקל כתוצאה מרכישת השליטה בדלק ישראל.

 

בניטרול הרווח החד פעמי סיימה החברה את שנת 2020 ברווח של כ- 39.7 מיליון שקל בהשוואה לרווח של כ- 22.7 מיליון שקל אשתקד ואת הרבעון הרביעי לשנת 2020 סיימה החברה ברווח של כ- 12.2 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ- 5.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. נכון ליום הדו"ח, החברה מנהלת נכסים בשווי של כמיליארד שקל.

 

ביום 31 למרץ 2021 דיווחה החברה על קבלת דירוג לראשונה מחברת מדרוג. החברה קיבלה דירוג של A3.il עם אופק יציב. הדירוג הינו גם לסדרת אג"ח חדשה שתנפיק החברה (סדרה ב’) בהיקף של עד 180 מ’ שקל. 

 

אבי לוי, יו"ר דירקטוריון להב אל.אר: "שנת 2020 הייתה שנה מוצלחת לחברת להב אל.אר בכל קנה מידה. בתחילת שנת 2020 סיימנו הנפקת זכויות בהיקף של כ- 173 מיליון שקל, ובהמשך השנה השלמנו הנפקת זכויות והקצאה פרטית נוספת בהיקף של כ- 100 מיליון שקל. כמו כן, ביצענו הקצאה פרטית לבית ההשקעות ילין לפידות בהיקף של כ- 25 מיליון ש"ח. בנוסף, הושלמה המרה של אג"ח בהיקף של כ- 50 מיליון שקל, כך שסך ההון של החברה מפעולות אלה גדל בכ-350 מיליון שקל.

 

תוך זמן קצר, חזרנו לתחום האנרגיה הירוקה המתחדשת והקמנו השנה את חברת להב אנרגיה ירוקה כאשר בחודש מאי רכשה החברה פורטפוליו מניב של כ- 5 מגה וואט ומאז עסקי להב אנרגיה ירוקה גדלו וצמחו מהותית.

 

בתחום הנדל"ן המניב בגרמניה, הרחבנו את פורטפוליו הנכסים באופן משמעותי. ביוני השלימה החברה עסקה לרכישת 31 נכסים בגרמניה המכניסים שכ"ד שנתי של כ-6.1 מיליון אירו ו- NOI שנתי של כ- 5 מיליון אירו. בנוסף, הוארכו הסכמים, נמכרו נכסים ברווחים גבוהים, הוגדלו שטחים, ה-NOI מנכסים זהים גדל, בוצע מימון מחדש וחודשו חוזי שכירות. כיום, בבעלות החברה למעלה מ-70 מרכזי קניות בגרמניה, מרביתם שכונתיים, והכנסות החברה וה-NOI גדלו בכ-60%.

 

באוקטובר רכשנו יחד עם חברה בבעלות אורי מנצור 70% ממניות דלק ישראל, (שגדלו לכ-75% לאחרונה באמצעות מימוש אופציה – חלקנו כ-40%). המחיר בו נרכשה דלק הינו מחיר הזדמנותי. פעלנו לפיצול דלק לשתי חברות, הראשונה, דלק ישראל, תעסוק בפיתוח, ניהול והפעלה של תחום הקמעונאות, מכירת דלקים, הפעלת תחנות ותחום האנרגיה, התשתיות ועוד, והשנייה, דלק נכסים שתעסוק בייזום, ניהול, הקמה, הפעלה ופיתוח של נכסי נדל"ן מניב ומימוש זכויות בנייה של אלפי מ"ר בתחנות דלק ופעילות נדל"ן מחוץ לתחנות.

 

אנו שמחים כי השנה מסתיימת ברווחי שיא של כ-132.6 מ’ שקל. העשייה בפנינו רבה בכל התחומים, מבחינת מטרות, יעדים ואסטרטגיה, ואנו נמשיך לעמול לטובת החברה, המשקיעים ובעלי המניות".

 

להב אל.אר עוסקת בשלושה תחומי פעילות - נדל"ן להשקעה בעיקר בגרמניה - בבעלות החברה כ -70 מרכזי קניות בשווי של כמיליארד שקל. פעילות החברה בתחום זה כוללת ברובה החזקה במרכזים שכונתיים בגרמניה המציגים עלייה מתמשכת בהיקפי הפעילות על אף משבר הקורונה.

 

תחום נוסף בו עוסקת החברה הוא האנרגיה המתחדשת בישראל, בחודש מאי רכשה החברה 6 חברות פרטיות העוסקות בתחום האנרגיה המתחדשת ומחזיקות בזכויות בכ- 89 מתקני ייצור פוטו וולטאים קטנים ומתקן בינוני אחד בהספק מצטבר של כ-4.8 מגה וואט בתמורה לכ- 39 מ’ שקל. תחום האנרגיה המתחדשת בישראל מאופיין ביציבות וודאות רגולטורית גבוהות.

 

התחום השלישי כולל את עסקת דלק ישראל, שהושלמה באוקטובר האחרון במסגרתה רכשו החברה ואורי מנצור, מניות בשיעור כולל של 70% מהון המניות המונפק של "דלק" תמורת 525 מיליון שקל. להב פועלת בימים אלה לפיצול דלק לשתי חברות. הראשונה, דלק ישראל שתעסוק בפיתוח, ניהול והפעלה של נכסי קמעונאות, מכירת דלקים, הפעלת תחנות ואנרגיה, והשנייה, דלק נכסים שתעסוק בייזום, ניהול, הקמה והפעלה של נכסי נדל"ן מניב בזכויות בנייה של אלפי מ"ר בתחנות. ההליך כולו אושר ע"י רשויות המס והפיצול יחל בתחילת אפריל. 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה