המלצות אנליסטים

ווליו בייס מתרשמים מעזריאלי: מעניקים המלצת קניה במחיר 270 שקל למניה

החברה מציגה FFO של מיליארד שקל, בשנה בה הקניונים היו סגורים כ 150 ימים

חדשות ספונסר 25/03/2021 12:12

א+א-

עזריאלי פרסמה הבוקר את תוצאותיה לשנת 2020. אירועי הקורונה שהחלו להשפיע ביתר שאת לקראת סוף הרבעון הראשון והסגרים  בהם נסגרו לפעילות עיקר נכסי החברה המסחריים מייתרים את ההתייחסות לתוצאות, אך אי אפשר להתעלם מהעוצמה שגם בשנה בה הקניונים היו סגורים כ- 150 ימים, הקבוצה מציגה FFO של כמיליארד ₪.

חתימת חוזים חדשים בתחום המשרדים – בשנת 2020 ועד היום  נכנסו לתוקף 311 חוזים חדשים ו/או מימושי אופציות, והוארכו חוזים קיימים ביחס לכ- 170 אלפי מ"ר בשכ"ד הגבוה בכ-  9% ביחס לחוזים לגביהם חודש/הוארך ההסכם או נחתם הסכם עם שוכר חלופי. מדובר בכ- 27% מנכסי המשרדים של החברה, כך שלא רק שהנתון מרשים ביותר, נראה גם כי הוא מייצג ובהחלט מצביע על כך שההצהרות בדבר התייתרות הצורך במשרדים לא נכונות.

חתימת חוזים חדשים בתחום הקניונים – במהלך התקופה, נכנסו לתוקף 965  חוזים חדשים ו/או מימושי אופציות, והוארכו חוזים קיימים ביחס לכ- 94 אלפי מ"ר בירידה קלה של כאחוז ביחס לשכ"ד הקודם בשטחים אלה. מדובר בכ- 27% מסך נכסי המסחר של החברה.

עיקר הייזום של הקבוצה הוא במשרדים, כאשר הפרויקטים עזריאלי טאון משרדים והמנור (בזק חולון) משווקים כמעט במלואם ואוכלסו לאחרונה. עם זאת, הייזום העתידי של החברה יושפע מהמצב הכלכלי בישראל. אין ספק כי אם האבטלה תישאר ברמה גבוהה של סביב 10% בטווח הבינוני תהיה לכך השפעה גם על הביקוש למשרדים ועל היכולת להעלות את שכר הדירה. החברה ממשיכה להסתכל קדימה ואינה קופאת על שמריה, החוזק של החברה ורמת המינוף הנמוכה בה היא פועלת מעצימים את איתנות הקבוצה ומאפשרים לה להמשיך ליזום ולבחון התרחבות עתידית גם בתחומים משיקים, כפי שביצעה בקומפאס (data centers) ובהשכרה למגורים (עזריאלי טאון מגורים יאוכלס במהלך 2021). הרכישה של מרכזיית בזק בתל אביב (אברהם הוסטל) תגדיל אף יותר את המגמה. לחברה קרקעות נוספות לפרויקטים שנמצאים בשלבי טרום הקמה, גם הם בתחומי המסחר, המשרדים והדיור המוגן. על פרויקטים אלו ניתן לבנות (לפי תב"ע של היום) מאות אלפי מ"ר נוספים, מה שמבטיח את מגמת הצמיחה המואצת של החברה גם בעשור הבא. מטעמי שמרנות לא בחרנו לתת להם שווי משמעותי. אנו נותרים בהמלצת קניה במחיר היעד של 270 ₪ למנייה (אפסייד של כ-27%). מניית עזריאלי ממשיכה להוות להערכתנו עוגן יציב וחשוב בתיק ההשקעות והיא בבואה של כלכלת ישראל ותוכל לקשיים הכלכליים שעימם תתמודד כלכלת ישראל  בטווח הבינוני. אין ספק כי במהלך 2021, החברה תוכל לחזור לשגרה מהר והפדיונות בקניונים יחזרו לעלות.

האנליסט שי ליפמן מווליו בייס מותיר המלצת קניה ומעלה את מחיר היעד ל 270 שקלים למניה (מחיר קודם 256) , אפסייד של 27% על מחיר הסגירה.

 

 

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה