דוחות כספיים

רם-און: הנפקת פולירם הזניקה את הרווח הנקי בשנת 2020

העלייה ברווח הנקי מיוחסת לרווח הון, נטו לאחר מכירת 8.6% ממניות פולירם תעשיות פלסטיק במסגרת הצעת הרכש ומהכנסות מימון

חדשות ספונסר 25/03/2021 12:12

א+א-

חברת רם-און פרסמה את תוצאותיה לשנת 2020. החברה סיימה את שנת 2020 עם רווח נקי של כ- 102.8 מ’ ₪, בהשוואה לכ- 9.3 מ’ ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הנקי מיוחסת לרווח הון, נטו לאחר מכירת 8.6% ממניות פולירם תעשיות פלסטיק במסגרת הצעת הרכש ומהכנסות מימון.

 

הכנסות מימון הנובעות מעליית/ירידת ערך של התחייבויות פיננסיות הסתכמו בכ- 54.9 מ’ ₪, בהשוואה להוצאות מימון בהיקף של כ- 5.5 מ’ ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עיקר ההכנסות נבעו מהקטנת התחייבויות פיננסיות בגין 17% ממניות פולירם תעשיות פלסטיק.

 

ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 214.6 מ’ ₪, בהשוואה לכ- 137.1 מ’ ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. עלייה של 57% שנבעה בעיקר מהרווח הנקי לתקופה. ההון העצמי (כולל זכויות מיעוט) מהווה כ- 83.4% מסך המאזן.

 

נכון ליום ה- 31, לדצמבר 2020, לחברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ- 86.2 מ’ ₪, בהשוואה לכ- 8.6 מ’ ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה מיוחסת לתמורה בגין מכירת 8.6% ממניות פולירם תעשיות פלסטיק.

 

לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה יחולק מידי שנה דיבידנד בסכום שלא יפחת מ-35% מהרווח השנתי הנקי של החברה. בשנת 2020 חילקה החברה דיבידנד של כ- 29 מ’ ₪. בישיבת החברה שהתקיימה ביום 24.03.2021 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד של 60 מ’ ₪.

 

עמית רגב, מנכ"ל רם-און: "שנת 2020 הייתה שנת שיא בחיי החברה, עם רווח שהסתכם במעל ל-100 מיליון שקל, בין היתר, הודות להנפקתה של פולירם, כאשר לפני כחודש הצטרפה אליה חברה נוספת בפורטפוליו שלנו שהשלימה הנפקה ראשונה לציבור – קבסיר אדיוקיישן. הפיכתן של חברות אלה לציבוריות היא אבן דרך בחיי החברה והוכחה לחוזקת הפורטפוליו שלנו, הכולל חברות איכותיות נוספות. אני מעריך ומצפה, שנמשיך להציף ערך עבור בעלי המניות של החברה גם בשנת 2021".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה