פרופ אמיר ירון, נגיד בנק ישראל קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

בנק ישראל: הפסד של כ-14.2 מיליארד ש”ח ב-2020 מול רווח של כ-857 מיליון ש”ח ב-2019

מאזן הבנק הסתכם השנה בכ-645.8 מיליארד ש"ח, גידול של כ-46.7% בהשוואה ל- 2019; הגידול נבע ברובו מרכישות מט"ח של הבנק בהיקף של כ-72.1 מיליארד ש"ח

חדשות ספונסר 24/03/2021 12:12

א+א-

בנק ישראל מפרסם את דוחותיו הכספיים לשנת 2020, שאופיינה במשבר כלכלי מהחמורים ביותר שידע העולם. תפקידו של הבנק בשמירה על יציבות המערכת הפיננסית בא לידי ביטוי בשנה הזו וכן בתמיכה בשוק האשראי ובפעילות הכלכלית במדינה.

 

מאזן הבנק הסתכם השנה בכ-645.8 מיליארד ש"ח, גידול של כ-46.7% בהשוואה לשנת 2019. הגידול במאזן הושפע בעיקר מגידול בנכסים במט"ח בחו"ל של כ-136 מיליארד ש"ח, שנבעו ברובם מרכישות המט"ח של הבנק בהיקף של כ-72.1 מיליארד ש"ח, ובנוסף גם מרווחים ושיערוך של כ-20.7 מיליארד ש"ח ומהעברות של הממשלה במט"ח של כ-52.2 מיליארד ש"ח.

 

מנגד קטנו יתרות המט"ח בסך של כ-25.1 מיליארדי ש"ח, בעיקר כתוצאה מהפרשי שער שליליים לא ממומשים שנצברו עקב ייסוף של השקל מול המטבעות העיקריים שבהם מוחזקים היתרות ובעיקר מול הדולר.

 

כמו כן, המאזן הושפע מגידול בהשקעות נוספות במטבע מקומי בכ-70 מיליארד ש"ח. החלק הארי בסעיף זה הוא הגידול של 45.3 מיליארד ש"ח ביתרת האג"ח הממשלתיות, במסגרת צעדי המדיניות שבהם נקט הבנק כדי לסייע להתמודדות המשק עם משבר הקורונה, כמו גם ממתן הלוואות למערכת הבנקאית במסגרת התכניות המיוחדות להגדלת היצע האשראי לעסקים קטנים.

 

צעדי הבנק השפיעו באופן מהותי גם על סעיפי ההתחייבויות שגדלו בכ-210.3 מיליארדי ש"ח, בעיקר כתוצאה מגידול נטו בסך של כ-138.1 מיליארדי ש"ח ביתרת כלי הספיגה המוניטריים– מק"ם ופז"ק ליתרה בסך של כ-452 מיליארד ש"ח וגידול בסך של כ-26.9 מיליארדי שקלים בבסיס הכסף ליתרה בסך של כ-159.3 מיליארדי ש"ח.

 

השנה רשם הבנק הפסד חשבונאי של כ-14.2 מיליארד ש"ח, לעומת רווח של כ-857 מיליון ש"ח בשנת 2019. הפסד זה כולל את ההפסדים הלא ממומשים מהפרשי השער מול השקל אך מנגד אינו כולל רווחים לא ממומשים בסך של כ-9.5 שנצברו בחשבונות השערוך לאור כללי החשבונאות בבנקים מרכזיים.

 

כ-7.3 מיליארד ש"ח מהרווחים מגיעים בעיקר משערוך של ניירות ערך סחירים במט"ח, תוצאת עליית שערי המניות בהן מושקעות יתרות המט"ח של הבנק ואגרות חוב דולריות. ההפסד אינו כולל גם רווחים לא ממומשים מהפרשי שער בסך של כ-2.3 מיליארד ש"ח, בעיקר עקב היחלשות השקל מול האירו. כך שסכימה של אלו משקפת "הפסד כלכלי" של כ-4.7 מיליארד ש"ח.

 

ההכנסות מיתרות מטבע החוץ היו בהיקף של כ-13.4 מיליארדי ש"ח, מרביתן מרווחי הון וריבית, מניירות ערך סחירים. הכנסות אלה קוזזו בעיקר על ידי הוצאות מהפרשי שער בסך של כ-26.2 מיליארדי ש"ח בעקבות התחזקות השקל מול המטבעות הזרים ובפרט מול הדולר. בהקשר זה, התוצאות הושפעו מכך שב-31 לדצמבר, יום סגירת המאזן, שער הדולר היה הנמוך ביותר שהיה בכל שנת 2020 ועמד על 3.215 ש"ח לדולר.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה