דוחות כספיים

פוקס מסכמת את שנת הקורונה עם ירידה של 7.4% בהכנסות וזינוק בפעילות האון ליין

ההכנסות מאתר טרמינל X עלו ל-226 מיליון שקל ועזרו בקיזוז השפעת המגבלות וסגירת הקניונים והחנויות; הרווח הנקי השנתי ירד ל-202 מיליון ש"ח לעומת 241 מ

חדשות ספונסר 24/03/2021 11:51

א+א-

קבוצת פוקס מפרסמת היום את תוצאות הרבעון הרביעי של 2020 ושל השנה כולה. עם פרסום הדוחות אמר הראל ויזל כי "שנת 2020 הוכיחה את הגמישות העסקית והיכולות הניהוליות של קבוצת פוקס בתקופה מאתגרת נוכח השלכות מגפת הקורונה. התוצאות שאנו מציגים היום, חרף העובדה שהיינו סגורים מעל ל 130 ימים, מתבססות על היערכות אסטרטגית ותפעולית נכונה במהלך השנים, מיקוד עסקי גבוה וביצוע התאמות מתחייבות והתייעלות.

 

אסטרטגית הצמיחה של פוקס מתמקדת בשלושה נדבכים מרכזיים: שימור ופיתוח הפעילות בארץ, עם דגש על ליבת האופנה והבית ומוצרי הצריכה הבסיסיים לכל משפחה, פיתוח עסקי הקבוצה בחו"ל לרבות באמצעות פעילות הספורט של החברה הבת, ריטיילורס, והמשך בחינה ומימוש של הזדמנויות עסקיות חדשות בדגש על גיוון הפורטפוליו של הקבוצה וקידום חדשנות בעסקי הקבוצה.

 

במבט קדימה לשנת 2021, קבוצת פוקס ערוכה באופן מיטבי להמשך צמיחה ונהנית מאיתנות פיננסית שתאפשר לה להמשיך ולמנף את מנועי הצמיחה שלה, ביניהם פיתוח פעילות ריטיילורס באירופה ובקנדה עם פתיחתן המתוכננת של חנויות נוספות של נייקי ושל פוט-לוקר, וכן פעילות האון ליין טרמינל X אשר צברה תאוצה בשנת 2020 וצפויה להמשיך ולצמוח בשנים הקרובות, בין היתר, בזכות מגוון מאוד משמעותי של מעל-80 מותגים בינלאומיים שונים".

 

הכנסות הקבוצה בשנת 2020 מתוך הדיווח המגזרי על בסיס 100% מהפעילות ולפני התאמות, הסתכמו בכ-3,030.4 מיליון ש"ח, קיטון של כ-7.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בחלוקה למגזרי פעילות ניתן לראות כי חלה ירידה של כ- 342.1 מיליון ש"ח בתחום האופנה ואופנת הבית בארץ, קיטון של 19%.

 

ירידה של כ- 10.3 מיליון ש"ח נרשמה בתחום האופנה בחו"ל, קיטון של 33.8%. בתחום מוצרי אווירה וטיפוח (ללין) חלה ירידה של כ- 25.8 מיליון ש"ח קיטון של 11.6%. עלייה של כ- 29.4 מיליון ש"ח נרשמה בתחום הספורט (ריטיילורס), גידול של 4.8%.

 

הרווח הנקי בשנת 2020 הסתכם בכ-202.4 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי אשתקד בסך של כ-241.1 מיליון ש"ח. הרווח הנקי בנטרול השערוך הסתכם בכ-151.1 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי בנטרול שערוך אשתקד בסך של כ-148.1 מיליון ש"ח.

 

ברבעון הרביעי בשנת 2020 נרשמו רווחי שערוך חד פעמיים בסך כ- 128 מיליון ש"ח כתוצאה מעליה לשליטה בחברת ללין, מנגד נרשמו הוצאות מימון בגין שערוך אופציה של לאומי פרטנרס לרכישת כ-10% ממניות חברת ריטיילורס.

 

לקראת סוף הרבעון הרביעי מדינת ישראל נכנסה לסגר שלישי. בתקופה זו המשיכה הקבוצה בהפעלת אתרי האון ליין ובהם אתר טרמינל X, אתר פוקס הום, אתר שילב אתר סאקס ואתר ללין, פעילות שגדלה משמעותית בתקופת הסגר.

 

באוקטובר, 2020 התקשרה ריטיילורס בהסכמים עם פוט לוקר אירופה בקשר עם הקמת חברה משותפת (שמוחזקת 51% על ידי פוט לוקר ו-49% על ידי ריטיילורס) לפיתוח והפעלת חנויות ופעילות אונליין תחת המותג Foot Locker באמצעות החברה המשותפת במספר מדינות באירופה. החברה רואה בהרחבת פעילות הספורט בארץ ובעולם מנוע צמיחה משמעותי של הקבוצה בשנים הבאות.

 

ברבעון הרביעי רכשה החברה מחברה בשליטת מר אלעד רונן מניות המהוות 20% מהון המניות של שילב בתמורה לכ-30 מיליון ש"ח כך שלאחר הרכישה מחזיקה בשילב ב- 70%. במקביל רכשה פועלים שוקי הון זרוע ההשקעות של בנק הפועלים, מרונן 20% מניות שילב וכן זכות להחזיק 20% ממניות בחברת ג’מבו אשר תוקם בעתיד, וזאת בתמורה לסך כולל של כ-40 מיליון ש"ח.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה