שגריר: ההכנסות בשנת 2020 הסתכמו בכ - 180.5 מיליון ש”ח

הרווח הגולמי בשנת 2020 הסתכם בכ - 34.9 מיליון ש"ח, שיעור של 19.3% מההכנסות בהשוואה לכ - 39.2 מיליון ש"ח, שיעור של 20.8% בשנת 2019

מערכת ספונסר 22/03/2021 12:12

א+א-

קבוצת שגריר שירותי רכב, העוסקת במתן שירותים לחברות הביטוח ושיתוף והשכרת רכבים, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2020.

ההכנסות בשנת 2020 הסתכמו בכ - 180.5 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות של כ - 188.8 מיליון ש"ח בשנת 2019. הקיטון בהכנסות נבע משחיקה בתעריפים ומשינוי בתמהיל השירותים שנתנה החברה, בין היתר מהשפעות מגפת וירוס הקורונה. ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו לכ - 44.9 מיליון ש"ח.

הרווח הגולמי בשנת 2020 הסתכם בכ - 34.9 מיליון ש"ח, שיעור של 19.3% מההכנסות בהשוואה לכ - 39.2 מיליון ש"ח, שיעור של 20.8% בשנת 2019. הקיטון ברווח הגולמי נובע משחיקה בתעריפים של לקוחות החברה במגזר השירותים לחברות הביטוח וכן שינוי בתמהיל השירותים שנתנה החברה.

ה - EBITDA בשנת 2020 הסתכם בכ - 30.5 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ - 32.2 מיליון ש"ח בשנה שלפניה.

הרווח הנקי בשנת 2020 הסתכם בכ - 4.2 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד בשנת 2019. הרווח הנקי כולל רווח חד פעמי בהיקף של כ - 12.6 מיליון ש"ח הנובע ממימוש אחזקה בחברת GoTo בעקבות הפסקת איחוד דוחות גוטו החל מהרבעון השלישי לשנת 2020.

יתרת המזומנים ושווי המזומנים של שגריר נכון ל - 30 בדצמבר 2020 הסתכמה בכ - 27.9 מיליון ש"ח, בהשוואה ל - 12.0 מיליון ש"ח ב - 31 בדצמבר 2019. לאחר תאריך המאזן החברה גייסה הון בהיקף של 30 מיליון ש"ח.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה